Våra författare

Generösa och seriösa. Läs mer om våra författare som delar med sig av både framgångsrika och inspirerande arbetssätt och tankar här nedanför.

Förskola

Malin Videkorp (f. Andersson)
Johanna Appelquist
Anette Barr
Katarina Bjärvall
Moa Bäversten
Lena Edlund
Marie Eriksson
Hege Hansson
Ewa Hedenkvist
Hasse Hedström
Jenny Jakobsson Lundin
Janusz Korczak
Erika Kyrk Seger
Emilia Larsson Samoladas
Linda Linder
Bettan Lorentzon
Ulla-Karin Lundgren Öhman
Marina Lundström
Helena Marken
Camilla Meyer
Mia Mylesand
Annica Nettrup
Nina Odegard
Kari Pape
Anna Rosdahl
Karin Rönnerman
Cecilia Sandback
Anna Thoresson
Katinka Vikingsen
Elisabeth Wiersma Larsson
Barbro Wilhelmsson
Therés Åkerblom
Margareta Öhman