Utforska digitala verktyg i förskolan

Anna Thoresson

Hur kan pedagoger och barn tillsammans utforska de digitala verktygen? Här ges mängder av inspirerande och konkreta exempel, väl förankrade i forskning och läroplan och med barnens nyfikenhet och handlingsutrymme i fokus.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Digitala verktyg, nya möjligheter

Digital kompetens ingår i förskolans läroplan. Det innebär nya utmaningar för många pedagoger. Med Utforska digitala verktyg i förskolan vill Anna Thoresson ge stöd i det utvecklingsarbetet, både till nybörjare och till pedagoger som kommit lite längre. 

I boken varvas aktuell forskning med konkreta exempel på hur de digitala verktygen kan användas i förskolans undervisning. Exemplen spänner över ett brett fält, från digitalt berättande, skapande och utforskande till robotlek och programmering.

"En inspirerande bok som genom fakta och konkreta exempel vägleder i det digitala utvecklingsarbetet"

RECENSION
I förskolans nya läroplan ingår digital kompetens som ett kunskapsområde. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. För att detta ska bli möjligt krävs kunniga, kompetenta och medvetna pedagoger men framför allt nyfikna pedagoger som vågar. I min hand håller jag nu en praktiknära bok som ger stöd i arbetet med digitala verktyg, i förskolan.

Det är en konkret och handfast bok där barnen är närvarande genom dokumentationer som innehåller barnens ord och tankar, faktiskt görande och pedagogens undervisningstankar.

Det praktiska arbetet varvas med aktuell forskning och olika röster får komma till tals såsom forskare, Skolverket, it-utvecklare och lärare. Språket är vardagsnära och förstärks med bilder, fotografier och QR-koder. Det är en inspirerande bok som genom fakta och konkreta exempel vägleder och ger hjälp och stöd i det digitala utvecklingsarbetet där det analoga också har en viktig roll. Den är angelägen för alla som redan arbetar eller ska arbeta i förskolan.

Gunilla Essén
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 12, 2019

Din bok har lagts till i varukorgen

Vårt uppdrag som pedagoger är att inspirera och utmana barnen att ta steg vidare i sitt lärande. Det gäller oavsett om vi använder träjärnvägen, lärplattan eller en programmerbar robot som verktyg.
Anna Thoresson är förskollärare. Hon har en bakgrund som journalist med fokus på barns rättigheter och utbildning.

Mer om Anna Thoresson finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Hej Anna, berätta om boken!

– Boken handlar om vad digitalisering i förskolan kan vara, varför vi ska arbeta med digitala verktyg och hur vi kan göra det. Vi behöver både möta barnen där de är nu och rusta dem för framtiden.
– Vad är våra barn engagerade i nu? Börja där. Det kreativa skapandet är redan en av förskolans styrkor – lägg till IT och se vart det leder!

Läs hela intervjun här>>

Om Utforska digitala verktyg i förskolan

Titel Utforska digitala verktyg i förskolan
Författare Anna Thoresson
Utgiven 2019
ISBN 9789188149404