Förskollärare - en profession i rörelse

Eva Ärlemalm-Hagsér och Tuula Vuorinen (red)

Det här är en bok som erbjuder forskningsfördjupning om förskollärarens roll i dåtid, nutid och framtid. Våra främsta forskare beskriver förskollärarrollen utifrån sina olika forskningsperspektiv.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Förskollärarprofessionen, uppdraget och förskolans innehåll

Förskollärarprofessionen innefattar både att vara traditionsbärare och förändringsagent. I denna bok samlas framstående forskare och ringar in förskollärarprofessionen utifrån sina olika forskningsperspektiv. Innehållet i boken är uppdelat i tre delar: förskollärarprofessionen, förskolans uppdrag och förskolans innehåll. Varje del innehåller ett antal kapitel som beskriver temat på olika sätt. Här ingår även internationella bidrag. 

För att förskolan ska kunna utvecklas behöver vi förstå vad förskollärarprofessionen och förskolans uppdrag innebär i sin helhet. Då kan förskolan fortsätta hitta nya vägar för att möta nutida och framtida utmaningar i förhållande till förskolebarns utbildning.

Boken utgör en utgångspunkt till fortsatt reflektion och diskussion om förskollärarrollen – en profession som alltid är i rörelse med barnets bästa i centrum.

 

Författare

Aino Ugaste, Anna Ehrlin, Benita Berg, Bob Perry, Eva Ärlemalm-Hagsér, Inge Johansson, Ingrid Engdal, Ingrid Pramling Samuelsson, Kristina Jonsson, Martina Norling, Monica Ehrström, Pia Williams, Sonja Sheridan, Stig Broström, Sue Dockett, Tor Nilsson, Tove Del Gaiso, Tuula Vuorinen.

Redaktörer: Eva Ärleman-Hagsér och Tuula Vourinen

Så här tycker våra läsare om Förskollärare

En bra introduktion till forskning inom olika områden som rör förskolan

Att läsa boken Förskollärare – en profession i rörelse är som att stoppa ner handen i en lösgodispåse med 16 helt olika godisar. Ämnena varierar och representerar den bredd som finns i förskolan och förskolläraruppdraget med kapitel om till exempel den professionella förskolläraren, naturvetenskap- och teknikundervisning eller hur en gemensam vision kan vara utbildningens vägvisare.

Bland kapitlen kommer du hitta trygga favoriter – teoretiska aspekter eller tankar kring ämnen du känner igen dig i och kan vila i att du har kunskap om. Men du kan också hitta nya överraskningar, kanske en seg kola som du behöver arbeta med i tanken, inget som känns omedelbart rätt men som blir bättre med tanke och reflektion. Eller den pulverfyllda karamellen som exploderar i tanken och du får ett helt nytt perspektiv och plötsligt ser på det invanda på ett nytt sätt. Här kan även finnas godisar som du inte alls gillar, och lägger åt sidan, eftersom det finns så mycket annat gott…

Lina Pettersson, biträdande rektor
Pedagog Örebro

Läs recensionen i sin helhet här>>

Din bok har lagts till i varukorgen

Att vara förskollärare är att vara både traditionsbärare och förändringsagent. Att vara förändringsagent innefattar ett arbete för ett hållbart, likvärdigt och demokratiskt samhälle.

Eva Ärlemalm-Hagsér har en bakgrund som förskollärare och är verksam som professor i pedagogik med inriktning förskolepedagogik, vid Mälardalens universitet.

Tuula Vuorinen är utbildad beteendevetare och verksam som universitetslektor i pedagogik med inriktning förskola vid Örebro universitet.

Om Förskollärare - en profession i rörelse

Titel Förskollärare - en profession i rörelse  
Författare Eva Ärlemalm-Hagsér och Tuula Vuorinen (red)  
Utgiven 2023  
ISBN 9789188149886