Förskollärare - en profession i rörelse

Eva Ärlemalm-Hagsér och Tuula Vuorinen (red)

Det här är en bok som erbjuder forskningsfördjupning om förskollärare i dåtid, nutid och framtid. Våra främsta forskare beskriver förskollärarrollen utifrån sina olika forskningsperspektiv.

KOMMER I NOVEMBER
Förhandsbokas nu!

Lärarförlagets pris: 295 kr

Förskollärarprofessionen, uppdraget och förskolans innehåll

Förskollärarprofessionen innefattar både att vara traditionsbärare och förändringsagent. I denna bok samlas framstående forskare och ringar in förskollärarprofessionen utifrån sina olika forskningsperspektiv. Innehållet i boken är uppdelat i tre delar: förskollärarprofessionen, förskolans uppdrag och förskolans innehåll. Varje del innehåller ett antal kapitel som beskriver temat på olika sätt. Här ingår även internationella bidrag. 

För att förskolan ska kunna utvecklas behöver vi förstå vad förskollärarprofessionen och förskolans uppdrag innebär i sin helhet. Då kan förskolan fortsätta hitta nya vägar för att möta nutida och framtida utmaningar i förhållande till förskolebarns utbildning.

Boken utgör en utgångspunkt till fortsatt reflektion och diskussion om förskollärarrollen – en profession som alltid är i rörelse med barnets bästa i centrum.

 

Författare

Aino Ugaste, Anna Ehrlin, Benita Berg, Bob Perry, Eva Ärlemalm-Hagsér, Inge Johansson, Ingrid Engdal, Ingrid Pramling Samuelsson, Kristina Jonsson, Martina Norling, Monica Ehrström, Pia Williams, Sonja Sheridan, Stig Broström, Sue Dockett, Tor Nilsson, Tove Del Gaiso, Tuula Vuorinen.

Redaktörer: Eva Ärleman-Hagsér och Tuula Vourinen

Din bok har lagts till i varukorgen

Att vara förskollärare är att vara både traditionsbärare och förändringsagent. Att vara förändringsagent innefattar ett arbete för ett hållbart, likvärdigt och demokratiskt samhälle.

Eva Ärlemalm-Hagsér har en bakgrund som förskollärare och är verksam som professor i pedagogik med inriktning förskolepedagogik, vid Mälardalens universitet.

Tuula Vuorinen är utbildad beteendevetare och verksam som universitetslektor i pedagogik med inriktning förskola vid Örebro universitet.

Om Förskollärare - en profession i rörelse

Titel Förskollärare - en profession i rörelse  
Författare Eva Ärlemalm-Hagsér och Tuula Vuorinen (red)  
Utgiven 2023  
ISBN 9789188149886