Bygg & konstruktion i förskolan

Mia Mylesand

I Trollets förskolor har bygghörnan i många år erbjudit barnen möjligheter att utforska sin omvärld, skapa sin egen identitet och bygga förståelse, oavsett kön eller ålder.

I boken visar Mia Mylesand hur pedagogerna skapar de bästa förutsättningarna. 

Lärarförlagets pris: 240 kr

Alla delar är lika viktiga

Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda nära de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt. Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga!

Bygghörnan ska vara en mötesplats för alla barn, oavsett kön eller ålder. Ansvaret för att det blir så ligger hos pedagogen, som skapar förutsättningarna för barnen.

Mia Mylesand beskriver hur arbetet med bygg och konstruktion under många år har växt fram på den förskola där hon arbetar. Hon ger i text och ett 50-tal fotografier idéer på hur man som en närvarande pedagog kan gå in och ge barnen större och större utmaningar. Arbetet är inspirerat av förhållningssättet i Reggio Emilias förskolor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Bygghörnan ska vara en mötesplats
Mia Mylesand är förskollärare, ateljerista och datapedagog. 2004 fick hon Ulla Britta Bruunstipendiet för att dokumentera sina erfarenheter.

Mer om Mia Mylesand finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Bygg & konstruktion i förskolan

Titel Bygg & konstruktion i förskolan
Författare Mia Mylesand
Utgiven 2007
ISBN 9789197659819