Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld

Marie Eriksson

Ta del av en bok om sagans kraft, som beskriver hur man arbetar med sagotemat på en förskola under ett års tid! Arbetssättet inspirerar till att arbeta kreativt och stimulera barns föreställningsförmåga, språk och utveckling på många fler sätt. 

Det här är uppföljaren till Marie Erikssons första bok Lärande i sagans värld.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Ett lärande samspel i sagans värld

Med Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld vill Marie Eriksson lyfta fram och levandegöra sagans kraft i förskolan. Hon beskriver hur ett årslångt temaarbete kring en barnbok blir en processbaserad fördjupning i förskolans uppdrag med relationer, reflektion och gemensamma upplevelser i fokus.

Marie Eriksson är förskollärare och verksamhetsutvecklare. Under 20 år på Svejserdalens förskola i Mölndal, en av fem diplomerade litteraturförskolor i kommunen, har hon varit med och arbetat fram en verksamhetsidé som bygger på böcker, berättande, fantasi och lek. Förskolorna utgår från ett gemensamt sagotema som står för inspiration och inramning – men innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar.

I boken skildras hur pedagogerna i litteraturförskolan arbetar för att erövra begreppet undervisning och bygga en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Marie Eriksson visar också hur förskolans läroplan omsätts i praktiken när systematiska analyser blir en drivkraft i arbetet. Teori och praktik vävs ihop genom många konkreta exempel från verksamheten.

"En bok som inspirerar till att sätta igång där man är".

RECENSION
Barnbokens magi är en bok för förskolepedagoger. Den är en uppföljning av Lärande i sagans värld (2009) och visar utifrån det breda arbetet kring två böcker hur förskolan bygger upp och formar sin verksamhet med utgångspunkt i barnens respons, läroplan och vetenskaplig grund. Författaren berättar också på ett inbjudande sätt om processen att hitta rätt arbetssätt, t.ex. med digitala verktyg. Boken är lättillgänglig och passar all personal på förskolan. Den varvar teori och praktik, bilder och text och är väl förankrad i förskolans vardag. Här hittar man kapitel om såväl systematisk analys som docktillverkning. Det är en bok som inspirerar till att sätta igång där man är och som fyller sin plats på både bibliotek och förskola. Marie Eriksson är förskollärare och verksamhetsutvecklare inom förskolor och har skrivit ett flertal böcker tidigare.

Tin Carleson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 24, 2017

Boken ger mig glädje, arbetslust, utmaningar men framför allt får jag bekräftat och en större förståelse för hur värdefull barnboken är för barn och vuxna. Den är något att samlas runt, utforska tillsammans. 

Theres Normark

Din bok har lagts till i varukorgen

Börja med små steg och ta fasta på motivationen

Marie Eriksson är verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndals stad med lång erfarenhet som förskollärare. Hon arbetar med skrivande på många olika sätt, bland annat som krönikör i tidningen Förskolan och som redaktör för pedagogsajten Pedagog Mölndal.

Marie är också författare till flera uppskattade böcker utgivna på Lärarförlaget: Musik i förskolan, Naturvetenskap och matematik, Med luppen på verksamheten, Språkets alla möjligheter och Digital kompetens i förskolan.

Om Barnbokens magi

Titel Barnbokens magi: Lärande samspel i sagans värld
Författare Marie Eriksson
Utgiven 2017
ISBN 9789188149237