Vi gör olika

Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander

UNDERVISNING OM MÅNGFALD OCH DEMOKRATI I FÖRSKOLAN

Är ”dom andra” konstiga? Eller gör vi bara olika – och förvånansvärt ofta lika?

Det här är en bok som smakar, doftar, leker och utforskar den mångfald av högtider och firanden som finns i olika delar av världen – och här i Sverige. Den är full av praktiska exempel som relaterar till såväl forskning som våra styrdokument.

När vi får lära mer om olika kulturers fester och firanden och själva prova på, blir det okända inte konstigt  - låt oss lära  genom demokrati, inte bara om demokrati.

Så följ med på fest med förskollärarna Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander som fått Ulla-Britta Bruuns stipendium för sitt mångfaldsarbete i Nacka!

⭐⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 5 - Briljant!
BTJ-häftet 2, 2022

Lärarförlagets pris: 295 kr

Låt barnen upptäcka världen i vardagen!

När två tovade möss plötsligt dyker upp på Bagarsjöns förskola har de många frågor till barnen. Mössen vill veta mer om människornas fester, firanden, traditioner och högtider.

På detta lekfulla vis inleddes undervisningen om mångfald och demokrati på förskolan i Nacka, där barngruppen i huvudsak var rotad i traditionellt svensk kultur. Arbetet växte och fördjupades och kom att handla om tre olika aspekter på högtider: mat, lekar och ritualer.

I den här boken får vi ta del av Aisha Lundgren Asllas och Franziska Forssanders kreativa arbetssätt i ett projekt kring olika kulturer, religioner och lika rättigheter. Vi får följa hur och varför de arbetat med att främja barnens förståelse för värdet av mångfald, demokrati och solidaritet. En berättelse med  många konkreta ingångar och tydlig förankring i förskolans vardag och styrdokument – om ämnen som sällan varit mer aktuella än i dag. Normkritiskt och interkulturellt. 

Lär ut och lär mer om olika kulturer utan att hamna i "vi och dom"-diket. Låt dig inspireras av det här mångfaldsarbetet i en barngrupp rotad i traditionellt svensk kultur:

Hur luktar en högtid?

Läs mer ...

Inte alla tror på julen

Läs mer ...

Vinterfesten

Läs mer ...

Så här säger våra läsare om boken

Betyg 5 av 5 - Briljant!

Vi gör olika är en praktiknära bok som beskriver ett undervisningsprojekt om mångfald och demokrati i förskolan med ambitionen att göra skillnad på riktigt för barnen i deras vardag.

Hela projektet genomsyrades av delaktighet och inflytande för barnen, det handlar om undervisning genom demokrati inte bara undervisning om demokrati.

Boken inspirerar och väcker tankar, rekommenderas varmt till alla som vill utveckla och utmana sitt eget demokratiarbete.

Gunilla Essén,
Lektör BTJ
ur BTJ-häftet nr 5 2022

Det bästa är att vi kan göra det till en fest!

Boken guidar läsaren genom en gedigen men lättläst teoretisk inledning till den praktiska undervisningen. Många roliga exempel på hur barn och pedagoger kan närma sig olika kulturella uttryck kring högtider blir en inspirerande och medryckande läsning.

Boken har många bottnar och känns speciellt aktuell nu när hållbarhet ska genomsyra all framtida utveckling. Boken har gett mig en djupare insikt och konkreta verktyg för hur jag, utifrån min profession, kan bidra till ett mer socialt och kulturellt hållbart samhälle samt hur viktigt det är att värna om ett demokratiskt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Det bästa är att vi kan göra det till en fest! Jag rekommenderar boken varmt och speciellt till er som likt mig arbetar i en miljö som präglas av en kultur djupt förankrad i det som upplevs som svenskt.

Anne Paananen
förskollärare

Det finns massor av tillgänglig kunskap. Det är bara att sätta igång och använda den!

Här finns mycket kunskap och en praktik som generöst delar med sig av sitt arbete med olikheter, mångfald, demokrati, normkritik och stöttande undervisning under ett inspirerande mångfaldsprojekt. Ett projekt som tar sin början med att två nyfikna tovade möss dyker upp en morgon och har många frågor till barnen. De undrar hur människor festar och firar, vad de gör när de firar, vilka högtider det finns, varför de firar dem... Frågor som gör att de får en idé om att sätta samman en mångfaldskalender för att kunna ”skapa en undervisning med särskilt fokus på högtider, kultur, religion och traditioner."

Maria Herngren
MODERN BARNDOM

Läs recensionen i sin helhet här>>

Jag blir inspirerad!

I boken Vi gör olika visar författarna hur de i sitt projektarbete med mångfaldskalendern har undervisat barnen både genom, om och för demokrati, dessutom på ett för både barn och vuxna mycket lustfyllt och kreativt sätt. Genom att bland annat bryta ner religiösa högtider i mindre teman blir barnen uppmärksamma på hur människor i världen gör lika och olika, vilket de sedan tar med sig till sin egna högtider som de skapar på förskolan men också i sin vardag.

Det finns många konkreta uppslag och tips i boken som är lätta att prova på i min egen verksamhet, och dessutom en lättillgänglig, samtidigt gedigen, teoretisk genomgång. Jag blir inspirerad!

Fanny Aulin, leg. förskollärare
och student på masterprogrammet i didaktik vid Mälardalens högskola

Boken blandar teori och forskning

I den här boken får vi följa författarnas arbete med mångfald och demokrati i en förskola. Boken blandar teori och forskning med konkreta exempel på det arbete som författarna har bedrivit. Här finns många tips och förslag på hur arbete med mångfald och demokrati kan utformas och boken visar hur viktigt det är att hela tiden stanna upp och reflektera kring sitt arbete, men också att våga ställa frågor om det som känns ovant.

Helena Hill, lektor
Södertörns högskola

”Vi gör olika” får mig att tänka både ett och två varv till

Mångfald är komplext - och det är också mångfaldsarbete i förskolan. Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander inspirerar med många konkreta exempel på hur de tillsammans med barnen utforskar mångfald i praktiken. Men de diskuterar och problematiserar också de utmaningar de ställs inför under vägen, vilket är väl så viktigt. ”Vi gör olika” får mig att tänka både ett och två varv till på vad, hur och för vem mångfaldsarbetet gestaltas i förskolan.

Anna Thoresson
Förskollärare, författare och fortbildare

144 sidor av inspiration och kreativa förslag på hur vi kan arbeta med högtider, religioner, traditioner och livsstilar

Boken ger en bra handledning i undervisningen om demokrati och mångfald. Jag rekommenderar denna bok till andra arbetslag i förskola och skola. Ofta firar vi de typiskt svenska traditionerna på förskolan och diskuterar inte varför vi firar dem. I denna bok får vi ta del av hur pedagogerna i mångfaldsarbetet ger en faktabakgrund kring hur högtider, religioner, traditioner och livsstilar i olika kulturer firas. Barnen får inflytande i att förbereda högtider, fira, pyssla och dramatisera. Efter genomförandet, firande av högtiden, reflekterar barnen på de frågeställningar pedagogerna ger dem.

Jag fick många nya idéer på hur vi kan arbeta vidare med demokrati och värdegrund i vår undervisning.

Lena Jönsson
förskollärare i Tävelsås förskola
Pedagog Växjö

Läs recensionen i sin helhet här>>

Din bok har lagts till i varukorgen

Att våga och pröva är en del av det pedagogiska drivet och lusten. Det gör inget att det inte alltid blir som vi tänkt eller att det ibland känns futtigt eller platt. Gör igen, gör om, gör samma eller gör nytt! Det är bara dåligt att inte försöka.

Aisha Lundgren Aslla är pedagogisk utvecklingsledare i Nacka. Hon har tidigare arbetat som barnskötare, förskollärare och genuspedagog. 

Franziska Forssander är legitimerad förskollärare. Hon har även arbetat som barnskötare, förskolechef och lokalpolitiker.

 

 

Se filmen om boken

Väl avvägt mellan teori och praktik och härlig läsning!

”Vi gör olika” ger en fantastiskt bra grund för förskolepersonal att arbeta utifrån. Väl avvägt mellan teori och praktik och härlig läsning!

Ann S Pihlgren
Forskningsledare

 

 

Om Vi gör olika

Titel Vi gör olika – undervisning om mångfald och demokrati i förskolan
Författare Franziska Forssander och Aisha Lundgren Aslla
Utgiven 2022
ISBN

9789188149497