Klassrumsnära exempel för årskurs 4-9
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel

Arbetar du i ett språkligt heterogent klassrum?

Det språkligt heterogena klassrummet ställer särskilda krav på undervisningen för att språket ska bli en möjlighet och inte ett hinder i kunskapsutvecklingen. Och i årskurs 4 - 9 ökar kraven på elevernas förmåga att läsa, skriva, samtala och reflektera. Lärandet blir mer och mer komplext. Därför har vi samlat forskare och yrkesaktiva lärare för att få deras bästa konkreta exempel på hur vi kan utveckla den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen i klassrummet. Ta del av olika typer av övningar som är användbara i klassrummet. Dessutom får du möjlighet att fördjupa dig i hur du får balans och likvärdighet i ditt bedömnings- och återkopplingsarbete och kunskap om kollaborativ undervisningsutveckling.

Arbetar du som lärare i årskurs 4-9 så är det här en bok som du kommer ha nytta av. Den är full av klassrumsnära exempel. Läs mer och boka ditt exemplar av Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9>>

Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro - en antologi

Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro - en antologi

Hur kan vi samverka för att minimera den problematiska skolfrånvaron?

Missa inte webbinaret 14 juni!

Vi behöver samverka för att hitta lösningar på den problematiska skolfrånvaron. Samverka inom skolan, men också utanför skolan, med andra aktörer i samhället som möter eleverna.

Det här är en helt ny antologi som sätter ord på hur en aktiv samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård kan fungera. En bok för hela elevhälsoteamet.

Läs mer om Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro och beställ!>>

Blir du Årets Lärarförfattare 2024?

I höst utser vi återigen Årets Lärarförfattare. Lämna ditt bidrag mellan 4 april och 4 augusti. Skriv ett provkapitel och ta chansen att vinna ett stipendium om 75 000 kr, coachning i ditt bokskrivande och ett bokkontrakt. 

Nytt för i år är att vi utser två pristagare: en från skola och en från förskola. Läs mer om Årets Lärarförfattare här>>

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Kunskapen om hedersförtryck har ökat, men problemen har inte minskat

En mycket bra handbok som ger både kunskap i ämnet och konkreta förslag för undervisning och bemötande.
I en stor kartläggning om hedersförtryck 2019 ställdes frågor till elever i grundskolan om vart de skulle vända sig om de upplever ett behov av stöd och hjälp. Många uttryckte uppgivenhet, trodde inte att någon skulle kunna hjälpa dem. Men om de ändå skulle söka hjälp, så var det till någon vuxen i skolan de skulle vända sig. Därför är skolan en viktig roll i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och den här boken är för dig som vill veta mer och bottna i frågan på ett sätt som gör att du också känner att det finns något vi i skolan kan göra, som gör skillnad. Det här är en hoppfull bok som pekar på arbetssätt som fungerar.

⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - Mycket bra!

Läs mer om Påhl Ruins bok  Hedersförtryck - så kan skolan motverka det>>

En bok som entusiasmerar i en tuff verklighet

Ääääälskar boken!

I en tid där vi har så mycket att oroa oss över behövs den här positiva och hoppfulla boken. Det är Maria Wiman som tagit sig an utmaningen att skriva om hur vi med små medel kan knåda in hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i våra elevers vardag och i undervisningen. Det är en bok om motivation, om struktur och det varma ledarskapet. Men det är också en bok om hur du som lärare ska orka i ett yrke som alltid kräver mer av dig. 

⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - Mycket bra!

 Läs mer om Det meningsfulla klassrummet och beställ den här>>

Barnspråksforskarens bästa råd!

En lättläst, kortfattad och inspirerande bok.

Barnspråksforskaren Ann Nordberg som är verksam på Göteborgs universitet, är aktuell med en ny viktig, kortfattad och lättläst bok som är skriven för att ge dina språkliga möten med barn ännu mer kraft och energi. Boken visar enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. 

Boken vänder sig till dig som arbetar med barn i åldern 0-9 år.

⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - Mycket bra!

Läs mer om Språkutveckling på gång! Möten som får barns språk att växa>>