Det synliga barnet - barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Martina Lundström

Barns perspektiv är jämlikt vuxnas och det ska synas i förskolan, anser Martina Lundström, förskollärare och pedagogista.

I sin bok beskriver hon hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete kan synliggöra barnen. Hon ger också exempel på verktyg som blir en hjälp för att förstärka deras perspektiv i kvalitetsarbetet.

Tips! Martina har även skrivit Den synliga förskolan. 

Lärarförlagets pris: 295 kr

Att synliggöra barnen med projekt

”Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss – i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande.”

I Det synliga barnet tar Martina Lundström ställning för att barns perspektiv är jämlikt vuxnas. Hon slår också fast att förskolan är den enda arenan i samhället som är barnens egen. Som pedagog behöver man därför ta ställning för barns inflytande i verksamheten varje dag. Även om det kan vara obekvämt ibland.

Hon visar hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete gör det möjligt att förändra sitt synsätt, synliggöra barnen och samtidigt följa läroplanen. Hon ger också konkreta exempel på verktyg som blir en hjälp att förstärka barnens perspektiv i kvalitetsarbetet.

 

Så här tycker våra läsare om Det synliga barnet:

Det synliga barnet fyller ett behov i förskolan

Martina Lundström, förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult, har tagit ställning för att barn har samma värde som vuxna och detta genomsyrar hennes bok. Hon har själv lång erfarenhet av att ha arbetat som pedagog i förskolan och ger läsarna många praktiska verktyg i hur de kan hitta balansen mellan sitt uppdrag enligt de nationella målen och barnens lust och nyfikenhet att lära. Boken innehåller en teoretisk del som grund, men är till största delen praktisk med en hel del konkreta exempel. Författaren visar hur projektarbete och pedagogisk dokumentation kan synliggöra barnen och deras perspektiv i kvalitetsarbetet. Det synliga barnet fyller ett behov i förskolan. Pedagogerna där efterlyser ofta konkret kunskap om och exempel på hur kvalitetsarbetet kan genomföras på ett sätt så att barnens inflytande och delaktighet stärks. Här får de svar på många frågor och en hel del användbara metoder.

Maj-Britt Claesson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 23, 2016

Jag kommer att använda den som en slags handbok ett tag framöver

Martina Lundström skriver om det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan med fokus på barnen. Hon beskriver det väldigt tydligt och bra och jag har kunnat använda mig av flera beskrivningar när jag själv pratat om det systematiska kvalitetsarbetet ute på förskolorna. Jag har bl.a. tagit hjälp av boken när jag pratat om hur en analys kan gå till.

Boken ger många konkreta exempel på hur jag kan arbeta med pedagogisk utveckling och systematiskt kvalitetsarbete, samtidigt som den är väl förankrad i ett teoretiskt perspektiv och hänvisar till både skollagen och läroplanen för förskolan. Martina skriver även om hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete kan ge möjligheter till att kunna förändra sitt synsätt, synliggöra barnen och samtidigt följa läroplanen. 

Jag vill varmt rekommendera er, alla som arbetar i förskolan, att läsa den. Jag kommer att använda den som en slags handbok ett tag framöver.

Maria Lilja
Förskolechef intraprenaden Lillåns förskolor

Läs recensionen i sin helhet här>>

Din bok har lagts till i varukorgen

Det sitter inte i väggarna - det sitter i oss
Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och pedagogisk rådgivare. Hon har också skrivit boken Den synliga förskolan samt varit medförfattare i antologin Mediepedagogik på barnens villkor.

Mer om Martina Lundström finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Det synliga barnet

Titel Det synliga barnet - barns perspektiv i kvalitetsarbetet
Författare Martina Lundström
Utgiven 2016
ISBN 9789188149084

Mer av Martina Lundström