Musik i förskolan

Marie Eriksson

I den här boken inspirerar Marie Eriksson till att använda sång, musik och rörelse som redskap för barns lärande. 

Lärarförlagets pris: 240 kr

Nya användningsområden för sång, musik och rörelse

På Svejserdalens förskola i Mölndal är sång och musik en del av barnens helhetsupplevelse i ett årslångt tema i sagans värld. Det ger pedagogerna möjlighet att låta barnen uppleva lärande med så många sinnen som möjligt och är en hjälp att uppfylla målen i läroplanen.

”I mitt yrke har jag observerat hur sång och musik gynnar bland annat barnens språk, fantasi, lek, sociala kompetens och förmåga att kommunicera. Dessutom skapas gemenskap och glädje”, säger förskolläraren Marie Eriksson.

Här beskriver hon sitt arbete med sång och musik, med de yngsta barnen på sin avdelning och med åldersindelade grupper i hela förskolan. Med många praktiska exempel och bilder vill hon inspirera andra pedagoger att hitta nya användningsområden för sång, musik och rörelse i förskolan, både spontant i vardagen och som planerad aktivitet. Dessutom ger hon tips på material, instrument, sånger och ramsor.

Boken vänder sig till verksamma pedagoger och rektorer i förskola och förskoleklass, samt till lärarstudenter. Förhoppningen är att även lärare i grundskolan ska inspireras att använda sig mer av sång och musik som ett redskap för barnens lärande.

"Ett mycket värdefullt redskap"

Denna bok kan bli ett mycket värdefullt redskap för alla pedagoger i förskolan, förskoleklassen och även i grundskolan. Här beskrivs praktiska metoder och konkret pedagogiskt arbete med musik och rörelse i ett sagotema som pågår under ett helt läsår. […] Det här är den boken pedagogerna ofta saknar i sitt arbete, den är fullspäckad av praktiska exempel och det märks tydligt att den är skriven av en engagerad pedagog som arbetar mitt bland barnen.


Maj-Britt Claesson, BTJ-häftet 2013:12

Din bok har lagts till i varukorgen

Sång och musik gynnar barnens språk, fantasi, lek, sociala kompetens och förmåga att kommunicera.

Marie Eriksson är verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndals stad med lång erfarenhet som förskollärare. Hon arbetar med skrivande på många olika sätt, bland annat som krönikör i tidningen Förskolan och som redaktör för pedagogsajten Pedagog Mölndal.

Marie är också författare till flera uppskattade böcker utgivna på Lärarförlaget: Naturvetenskap och matematik, Med luppen på verksamheten, Barnbokens magi, Språkets alla möjligheter och Digital kompetens i förskolan

Om Musik i förskolan

Titel Musik i förskolan - inspiration och lärande i sagans värld
Författare Marie Eriksson
Utgiven 2013
ISBN 9789197902397