Bockarna Bruse i förskolan – att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation

Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund

Två förskollärare beskriver barns och pedagogers lärprocesser i en nystartad Reggio Emilia-inspirerad förskola, där nästan alla barn har olika modersmål.

Steg för steg får vi följa hur ett projektarbete, byggt på barnens eget intresse, utvecklas under tre år med hjälp av pedagogisk dokumentation.

Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2012.

Lärarförlagets pris: 240 kr

Barnens eget intresse visar vägen

Ett projektarbete som utgår från barnens intressen ger alla möjligheter att uppnå läroplanens mål. Särskilt när man arbetar ämnesintegrerat och med stöd i pedagogisk dokumentation. Då visar barnen själva vägen i arbetet, konstaterar Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund.

Vi får följa hur deras projektarbete kring sagan om Bockarna Bruse utvecklades under tre år. Från det första mötet med nyanlända barn med olika modersmål, via ett brobygge efter barnens egna ritningar, till konstruerandet av ett ekosystem. Vi får också följa barns och pedagogers lärprocesser och upptäcka hur arbetssättet genomsyrar och formar även den övriga verksamheten.

Bokens syfte är att inspirera pedagoger i förskola, förskoleklass och de första skolåren att praktiskt arbeta med målen i fokus, men med utgångspunkt i varje enskilt barns kompetenser, kunnande och förmågor.

"Helt förundrad!"

Helt förundrad, tänk vad mycket man kan få in i verksamheten bara med hjälp av en saga. Allt väcker genast tankar hos mig om hur vi kan göra i vår barngrupp.

Therese Remnerud Kennberg, förskollärare i Motala

Din bok har lagts till i varukorgen

Med utgångspunkt i varje enskilt barns kompetenser, kunnande och förmågor.
Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund är båda förskollärare i Eskilstuna som mottog Ulla-Britta Bruuns stipendium 2012 för att dokumentera sina erfarenheter.

Om Bockarna Bruse i förskolan

Titel Bockarna Bruse i förskolan
Författare Elisabeth och Sandra Söderlund
Utgiven 2014
ISBN 9789198176209