17 författare med 17 olika perspektiv
Digital kompetens av Marie Eriksson

Digital kompetens av Marie Eriksson

Kommande: Digital kompetens i förskolan

Marie Eriksson är i vår aktuell med en inspirerande bok som ger en vetenskaplig grund till hur digitala tillägg kan skapa mervärde i förskolan och tillföra ytterligare en dimension i de processer som redan pågår bland barnen, samtidigt som de rustas för den digitala tillvaro vi lever i. Läs mer här och förhandsboka ditt exemplar!>>

Förskolans systematiska kvalitetsarbete - en antologi

Förskolans systematiska kvalitetsarbete - en antologi

Hur gör vi och hur gör andra?

Äntligen möts forskning och praktik kring det systematiska kvalitetsarbetet - och det utifrån olika perspektiv och yrkesroller. Erika Wallin har samlat förskollärare, utvecklingsledare, kvalitetschefer, rektorer, forskare och en filosof för att ge oss en bred bild av såväl utmaningar som möjligheter i kvalitetsarbetet.

Boken heter Förskolans systematiska kvalitetsarbete - utmaningar och möjligheter. Läs ett smakprov!

Förskollärare - en profession i rörelse med Eva Ärlemalm-Hagsér och Tuula Vuorinen (red)

Förskollärare - en profession i rörelse med Eva Ärlemalm-Hagsér och Tuula Vuorinen (red)

Nyhet: Forskare undersöker förskollärarrollen

Vad innebär det egentligen att vara förskollärare? En kort fråga, men det finns inget kort svar. Vi har bett en rad framstående forskare att beskriva förskollärarprofessionen utifrån sina olika forskningsperspektiv. En bok om dåtid, nutid och framtid.

Författare är: Aino Ugaste, Anna Ehrlin, Benita Berg, Bob Perry, Eva Ärlemalm-Hagsér, Inge Johansson, Ingrid Engdal, Ingrid Pramling Samuelsson, Kristina Jonsson, Martina Norling, Monica Ehrström, Pia Williams, Sonja Sheridan, Stig Broström, Sue Dockett, Tor Nilsson, Tove Del Gaiso, Tuula Vuorinen där Eva Ärleman-Hagsér och Tuula Vourinen varit redaktörer.

Boken innehåller även engelska texter. Till boken Förskollärare - en profession i rörelse>>

Se krigsleken av Ebba Theorell

Se krigsleken av Ebba Theorell

Hur ser vi på krigsleken bland våra yngsta elever?

Det är lätt att vi vanemässigt säger stopp, när de yngsta eleverna på skolan och fritidshemmet vill leka krig. Men vad innebär det för barnen om vi oreflekterat bara stoppar den?  Och vad kan vi lära om vi nyfiket studerar vad som egentligen händer i krigsleken? Är det det per automatik en onskefull lek, eller kan vi istället uppfatta något nytt, en spännande transformation, rörelser och kanske dans?

Ebba Theorell är aktuell med sin bok Se krigsleken

Att lära av andra och lära tillsammans är både kul och hållbart

Att använda boken som bas för individuell kompetensutveckling är sedan länge både uppskattat, kostnadseffektivt och hållbart ur ett lärande- och förbättringsperspektiv. Men varför inte maximera effekten genom att läsa och reflektera tillsammans?

När vi lär, inspireras, tänker och reflekterar tillsammans - det är då vi framkallar den där extra kraften och energin i förbättringsarbetet. 

Att svara på frågor kräver att vi tänker och vi måste tänka för att lära oss. Därför är bokcirkeln genialisk. Läs mer bokcirklar här, ladda ner reflektionsfrågor och kom igång!>>

Hållbara förändringsprocesser äger vi tillsammans

Boken om förändringsprocesser i förskolan har fått betyget "Mycket bra!" i BTJ-häftet nr 15, 2023. Författarna, rektorn Therés Åkerblom och förskolläraren Maria Elbrand, beskriver hur man kan driva förändringsarbete i  förskolan. Vad är det för mekanismer som styr, vad är det för tankar som råder – vilka processer är det som sätts igång i ett förändringsarbete och hur blir alla delaktiga?

Kärnan ligger just i att driva förändringsprocesserna tillsammans. Att kontinuerligt utveckla både sig själv och verksamheten är en självklarhet för de flesta. Men det är en konst att göra det tillsammans så att alla känner sig delaktiga, engagerade och tar ansvar för förändringsprocessen. 

En bok full med energi, exempel och reflektioner som du inte vill missa. Lär mer om Förändringsprocesser i förskolan här!>>

Samspel och självledarskap i förskolan

Stress, personalbrist och personalrörlighet - det är problem som många förskolor brottas med. Risken är stor att detta påverkar arbetsglädjen. Så vad kan vi göra åt problemen? 

Hälsocoachen, med bred erfarenhet från förskolan, Camilla Vahlberg, har med ambitionen att öka arbetsglädje samlat konkreta redskap som möjliggör både utveckling av hälsa och kvalitet i professionsutövandet hos arbetslag, team och individ på förskolan. Nyckelorden är samspelskompetens och självledarskap. Läs mer om boken Det hållbara arbetslaget här >>

Språkutveckling på gång!

Barnspråksforskaren Ann Nordberg som är verksam på Göteborgs universitet, är aktuell med en ny viktig, kortfattad och lättläst bok som är skriven för att ge dina språkliga möten med barn ännu mer kraft och energi. Boken visar enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. 

Boken vänder sig till dig som arbetar med barn i åldern 0-9 år.

Läs mer om Språkutveckling på gång! Möten som får barns språk att växa>>

Toppbetyg för Marie Erikssons nya bok: Språkets alla möjligheter

Betyg 5 - Briljant! 
BTJ-häftet nr 9, 2023

Hon är tillbaka, Marie Eriksson, en av Lärarförlagets mest uppskattade författare genom åren. Med böcker som Barnbokens magi, Med luppen på verksamheten, Naturvetenskap och matematik samt Musik i förskolan har hon nått mängder av läsare genom åren. Den här gången är det paletten av verktyg för att lyckas med språkutvecklingen som hon tar sig an. Språkets alla möjligheter är bokens namn och den skvallrar också om mångfalden av arbetssätt som vi använder idag. Vad kan vi lära av varandra här? En bok som tar barnens språkande på största allvar. 
Läs mer och beställ boken här >>

Riskfylld lek och undervisning: Betyg 5 - Briljant!

Det här är en sådan bok som du måste ha! 200 sidor om lek, lärande och undervisning av Suzanne Axelsson.

Barn behöver testa sina förmågor för att förstå vad de kan och vad de behöver lära sig och öva på. Att ta en risk kan vara att utvecklas. Att få ta risker kan vara livsnödvändigt. Barn behöver inte alltid en miljö som är så säker som möjligt, utan så säker som nödvändigt.

I boken utforskar Suzanne Axelsson lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar också vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder. Läs mer och beställ boken här >>