NYHET: Digital kompetens i förskolan

Marie Eriksson

Hur kan vi arbeta med digitala resurser på ett ansvarsfullt sätt?

Marie Eriksson senaste bok ger dig en genväg till aktuell forskning på ett konkret sätt. Boken ger inspiration till arbetet med barnen men också frågor att mötas runt och stöd i kommunikationen med vårdnadshavare.

NYHET 2024

⭐⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 5 - Briljant!
BTJ-häftet 11, 2024

Lärarförlagets pris: 295 kr

Digitala verktyg kan bidra till en större tillgänglighet, där alla barn får chans att utmanas och förstå utifrån sina förutsättningar.

För barnen är digitala världar lika självklara som böcker, färger, sand och vattenpölar. Arbetet med digital kompetens i förskolan hänger samman med förskolans demokratiuppdrag och barns rätt att få uttrycka sig på många olika sätt. Pedagogernas kompetens och medvetenhet är central för att analogt och digitalt ska kunna växelverka och berika barnens lek, kommunikation, rörelse, problemlösning och kreativa skapande.

Digitala verktyg kan också bidra till en större tillgänglighet, där alla barn får chans att utmanas och förstå utifrån sina förutsättningar.

I den här boken får du ta del av praktiska exempel att inspireras av, men även resonemang kring när och hur digitala tillägg kan tillföra något - och när de kanske inte gör det. 

För hur kan vi vara säkra på att de sammanhang vi iscensätter skapar ett pedagogiskt mervärde? Den här boken ger en vetenskaplig förankring till hur digitala tillägg kan tillföra ytterligare en dimension i de processer som redan pågår bland barnen, samtidigt som de rustas för den digitala tillvaro vi lever i.

För aktuell fortbildning för dig i förskolan, läs mer här.

 

Vägen till en skärmklok förskola går via pedagogers och ledares kompetens.

Den här boken passar mycket bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer här>>

Förmågan att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt är nog en av de allra viktigaste digitala kompetenserna just nu, både för barn och vuxna.

Mycket angelägen för alla som kommer i kontakt med förskolan.

Förskolläraren och verksamhetsutvecklaren Marie Eriksson visar i den föreliggande volymen hur och varför digital kompetens kan vara en angelägenhet för förskolan. I Digital kompetens i förskolan ger hon en engagerande och grundläggande förståelse till varför digitala verktyg behövs även under förskoleåren i barnens utbildning. Just nu pågår en intensiv debatt om det som generaliserande brukar kallas för skärmtid i förskolan. Författaren visar tydligt på vilka sätt digitala resurser kan skapa ett pedagogiskt mervärde, men hon visar även på när de inte gör det. Hennes syfte med boken är också att visa när de digitala sammanhangen kan vara närvarande i de processer som redan pågår. Boken har ett direkt tilltal; författaren vänder sig direkt till läsaren. De praktiknära exemplen är inspirerande och belyser de teoretiska delarna.

Ulf Malmqvist
Btj-häftet nr 11 2024

Din bok har lagts till i varukorgen

Digitala resurser bidrar till att skapa engagerande lärmiljöer som väcker nyfikenhet och lust att lära.

Marie Eriksson

Marie Eriksson är verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndals kommun med lång erfarenhet som förskollärare. Hon arbetar med skrivande på många olika sätt, bland annat som krönikör i tidningen Förskolan och som redaktör för pedagogsajten Pedagog Mölndal.

Marie är också författare till flera uppskattade böcker utgivna på Lärarförlaget: Språkets alla möjligheter i förskolan, Musik i förskolanNaturvetenskap och matematik, Med luppen på verksamheten, Barnbokens magi.

Om Språkets alla möjligheter i förskolan

Titel Digital kompetens i förskolan
Författare Marie Eriksson
Utgiven 2024
ISBN 9789198857665