NYHET: Digital kompetens i förskolan

Marie Eriksson

Planterat utgivningsdatum är 4 april.

>>>Förhandsbokas nu!

Lärarförlagets pris: 295 kr

Digitala verktyg kan bidra till en större tillgänglighet, där alla barn får chans att utmanas och förstå utifrån sina förutsättningar.

För barnen är digitala världar lika självklara som böcker, färger, sand och vattenpölar. Arbetet med digital kompetens i förskolan hänger samman med förskolans demokratiuppdrag och barns rätt att få uttrycka sig på många olika sätt. Pedagogernas kompetens och medvetenhet är central för att analogt och digitalt ska kunna växelverka och berika barnens lek, kommunikation, rörelse, problemlösning och kreativa skapande.

Digitala verktyg kan också bidra till en större tillgänglighet, där alla barn får chans att utmanas och förstå utifrån sina förutsättningar.

I den här boken får du ta del av praktiska exempel att inspireras av, men även resonemang kring när och hur digitala tillägg kan tillföra något - och när de kanske inte gör det. 

För hur kan vi vara säkra på att de sammanhang vi iscensätter skapar ett pedagogiskt mervärde? Den här boken ger en vetenskaplig förankring till hur digitala tillägg kan tillföra ytterligare en dimension i de processer som redan pågår bland barnen, samtidigt som de rustas för den digitala tillvaro vi lever i.

 

Din bok har lagts till i varukorgen

.

Marie Eriksson

Marie Eriksson är verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndals kommun med lång erfarenhet som förskollärare. Hon arbetar med skrivande på många olika sätt, bland annat som krönikör i tidningen Förskolan och som redaktör för pedagogsajten Pedagog Mölndal.

Marie är också författare till flera uppskattade böcker utgivna på Lärarförlaget: Språkets alla möjligheter i förskolan, Musik i förskolanNaturvetenskap och matematik, Med luppen på verksamheten, Barnbokens magi.

Om Språkets alla möjligheter i förskolan

Titel Digital kompetens i förskolan
Författare Marie Eriksson
Utgiven 2024
ISBN 9789198857665