Förhandsbokas!

Barn, natur och hållbar utveckling - med hjärtat i jorden

Anna Thoresson

Anna Thoresson utsågs till Årets Lärarförfattare 2023. Det här är juryns motivering:

"Bokidén ger en pedagogisk vision om hur en av vår tids största frågor kan bli en del av förskolans dagliga verksamhet. Den ger en inblick i barnens förståelse, förundran och kunskapsarbete samtidigt som den ger inspiration till pedagogernas reflektioner. Boken kommer att bli en inspirationskälla till hur alla förskolor kan stärka barnens förståelse för ekosystem och hållbarhetsfrågor."

Boken släpps i september, men förhandsboka den gärna så får du den först av alla!

Lärarförlagets pris: 295 kr

Lärande för hållbar utveckling handlar både om ett nu och om ett sedan, både om kroppens omedelbara upplevelser och om ett framåtsyftande lärande mot den förståelse och den handlingskompetens som ska komma. Kunskapandet är det som pågår när vi ger tid till hållapåandet.

Hela läroplanen finns utomhus – egentligen räcker det med en odlingslåda.

Det här är en berättelse om en barngrupp, en förskola och en trädgård under fyra årstider. Den handlar om det lärande som tar sin början i sinnliga och estetiska upplevelser i naturen, i kroppens möte med maskar, träd och is.  

Boken visar hur hållbar utveckling grundar sig i vår egen personliga relation till naturen. Det vi känner, det bryr vi oss också om. Genom återkommande naturmöten, platsrelationer och en processinriktad undervisning med långa tidsperspektiv ges barnen möjlighet att bli kompisar med naturen. 

Upplevelser och erfarenheter väcker förundran och nyfikenhet, som leder vidare till kunskap, förståelse och omsorg om naturen – kärlek, om man så vill … Med hjärtat i jorden läggs grunden till ett mer varsamt ekologiskt förhållningssätt. Boken ger en pedagogisk vision om hur en av vår tids största frågor kan bli en del av förskolans dagliga verksamhet.  

 

 

Din bok har lagts till i varukorgen

Anna Thoresson är förskollärare. Hon skriver och föreläser också om bland annat utomhuspedagogik och hållbar utveckling. 

Om Barn, natur och hållbar utveckling - med hjärtat i jorden

Titel Barn, natur och hållbar utveckling - med hjärtat i jorden
Författare Anna Thoresson
Utgiven 2024
ISBN 9789198857603