De yngsta barnen och läroplanen

Lena Edlund

Hur kan man förstå barns lärande innan de kan prata? Lena Edlund ger praktiska exempel på hur undervisningen med förskolans yngsta kan förankras i läroplanen och delar med sig av tankar kring förskolans miljö, introduktion och pedagogisk dokumentation. Den här utgåvan är utökad, reviderad och uppdaterad utifrån Lpfö 18.

I sina böcker De yngsta barnen och läroplanen samt De yngsta barnen och undervisningen lyfter hon på alla stenar och utmanar oss på sitt tänkvärda sätt.

 

Lärarförlagets pris: 295 kr

Ettåringar utforskar och lär

Alla pedagoger ska arbeta utifrån förskolans läroplan – men hur omsätter man innehållet i praktiken med de allra yngsta barnen? Hur kan man förstå barns kunnande och lärande innan de kan prata? Kan ettåringar arbeta i projekt eller vara med och bestämma hur verksamheten ska se ut?

I De yngsta barnen och läroplanen ger Lena Edlund praktiska exempel på hur arbetet kan förankras i läroplanen och delar med sig av sina erfarenheter och tankar när det gäller till exempel introduktion, förskolans miljö, pedagogisk dokumentation och undervisning med de yngsta. Hon ger också tips och verktyg som underlättar pedagogernas viktiga arbete.

Det här är en utökad och reviderad utgåva, uppdaterad utifrån Lpfö 18.

"En stimulerande och tillgänglig bok som ger inspiration och verktyg"

En stimulerande och tillgänlig bok som ger inspiration och verktyg

Edlund förmedlar kompetenserna som det lilla barnet har och resonerar om hur pedagogerna kan arbeta för att barnet ska utvecklas och stimuleras samt hur läroplanen kan omsättas utifrån de yngsta barnens förmågor. / ... / Det är en stimulerande och tillgänglig bok som ger inspiration och verktyg till verksamma pedagoger som vill utveckla sitt arbete med de minsta barnen i förskolan.

Ulf Mårtensson
Lektör BTJ

ur BTJ-häftet nr 6 2019

RECENSION
Äntligen om de allra yngsta!
Det jag tycker om allra mest med boken är att för Lena är ingen fråga för känslig, hon tar upp alla områden som skapar debatt och osäkerhet och hon gör det på ett sätt som är fyllt med ödmjukhet inför den komplexitet och den otroliga yrkesskicklighet som krävs av de som arbetar med våra yngsta.

Linda Linder
förskollärare som bl a skriver på kullarbyttanblog
Läs recensionen i sin helhet här>>

RECENSION
Boken erbjuder en härlig balans mellan vetenskaplig grund, konkreta exempel och uppmaningar till reflektion.
Lena lyckas bra att förtydliga hur läroplanen kan göras levande och tydlig i arbetet med de yngsta barnen på förskolan. I boken får vi ta del av hennes reflektioner och erfarenheter omkring den viktiga introduktionen, hur vi organiserar utbildningen, vikten av pedagogisk dokumentation och reflektion, de yngstas kommunikation med mera. Vi får ta del av konkreta tips omkring hur vi kan starta projekt och hålla dem levande...
Jag kan varmt rekommendera att arbeta fördjupande med bokens innehåll för att utveckla kvaliteten på utbildningen i förskolan.

Lotta Windefelt
Pedagogisk handledare, Lars Wivallius förskolor
PEDAGOG ÖREBRO
Läs recensionen i sin helhet här>>

Mer om Lena Edlund

I podavsnitt fem av Förskolefundror ligger fokus på våra allra yngst i förskolan. Här kan du lyssna till Lena Edlund, när hon medverkar i podden Förskolefundror i maj 2020.

Din bok har lagts till i varukorgen

Det krävs träning och mod för att sätta ord på det de yngsta barnen gör.
Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef.

Mer om Lena Edlund finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om De yngsta barnen och läroplanen

Titel De yngsta barnen och läroplanen
Författare Lena Edlund
Utgiven 2016, reviderad 2019
ISBN 9789188149367
Den här boken är väl värd att läsa.
Både för dig som just nu utbildar dig och för dig som arbetat länge ihop med de yngsta. Den ger både energi och fördjupade kunskaper om de yngsta barnens lärande och hur deras tillvaro kan ordnas i förskolan för att på bästa sätt relatera till vårt viktigaste styrdokument: läroplanen.


Anna Palmer
docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet