Pedagogisk miljö i tanke och handling

Linda Linder (redaktör)

"Barn samspelar inte bara med varandra och med pedagoger utan också i hög grad med tingen och rummet."

I den här antologin har Linda Linder samlat pedagoger, rektorer och forskare som delar med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer.

Samtliga är inspirerade av tanken om miljön som den tredje pedagogen, hämtad från den pedagogiska filosofi som vuxit fram i förskolorna i Reggio Emilia. De beskriver förändringar och visar vilken betydelse den pedagogiska miljön har för både barn och pedagoger.

 

 

Lärarförlagets pris: 278

Rummet som den tredje pedagogen

Alla barn i förskolan ska ha rik tillgång till miljö och material som ger dem möjligheter att utveckla sina lekar och utforska sin omvärld utifrån sina idéer och planer. De ska få bli förundrade och förbluffade, på sätt de inte förväntat sig och som får dem att vilja veta mer. Det anser Linda Linder, som är förskollärare, ateljerista, föreläsare, miljöpedagog och bloggare . Men hur går man konkret tillväga för att utforma en sådan öppen, innehållsrik och inbjudande pedagogisk miljö?

Bokens författare

Christian Eidevald, Agneta Wallander, Eleonor Andersson, Lina Svensson, Christina Nilsson, Maria Fabien, Lovisa Gustafsson, Anna Larsén, Erika Lewis, Carina Lindblad, Anna-Karin Jansson, Pia Franzén, Cristian Fabbi, Ann Kronoberg Larsson, Helena Olsson, Martin Gråfors, Anna-Maria Andersson, Markus Bergenord och Linda Linder som också är bokens redaktör.

"Jag gläds över den kunskap, nyfikenhet och kraft som genomsyrar texterna"

RECENSION
Betydelsen av hur den fysiska miljön är planerad och utformad på förskolan är temat i denna antologi. Linda Linder som är förskollärare och ateljerista har samlat ett stort antal pedagoger med bred kompetens och erfarenhet inom såväl skapande områden som pedagogik och metodik. Boken har sin grund i Reggio Emilia-pedagogiken och utifrån en teoretisk bas, där det fysiska rummet ses som en pedagogisk resurs, utvecklas flera konkreta och praktiska resonemang utifrån skribenternas erfarenheter. Det här är en befriande skildring som tar ut svängarna, som bejakar barnens nyfikenhet och kreativitet och som visar på betydelsen av ett pedagogiskt förhållningssätt med utgångspunkt i den miljö som barnen vistas i. Det är i allra högsta grad en inspirationsbok men också en praktisk handledning i hur ett arbetslag kan tänka och gå vidare i sitt arbete med att forma den pedagogiska miljön på förskolan.

Ulf Mårtensson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 14, 2016
RECENSION
En rik pedagogisk miljö - hur får man till det?
Här finns intressanta erfarenheter, iakttagelser, mödor, processer, utforskande och tankar om hur miljö och material kan spela roll för barns lärande, kreativitet, relationer och skapande. Ja, för allas vår möjlighet, både små som stora, att kunna vara kompetenta.


Maria Herngren
REGGIO EMILIA INSTITUTET

Läs recensionen i sin helhet här>>
RECENSION
Det första som griper tag i mig, redan i inledningen av boken, är det Karin Hultman skriver om att när vi missar att se relationen mellan människa, miljö och material, då missar vi också att ställa frågor kring hur vissa barn kan framstå som smarta, glada och samlade i vissa miljöer och bråkiga, håglösa och röriga i andra.

Helena Lückners 
förskollärare
TIDNINGEN FÖRSKOLAN

Läs recensionen i sin helhet här>>

Din bok har lagts till i varukorgen

Miljön måste byggas av dem som är i den.
Bokens redaktör, Linda Linder, är förskollärare och ateljerista i Lerums kommun. Hon är också fortbildare, nätverkare och kulturarbetare och har varit miljöpedagog på REturen - kreativt återvinningscenter i Göteborg. Hennes blogg Kullerbyttan är välbesökt och Linda Linder har två år i rad blivit utnämnd till en av Sveriges tio ledande och mest inflytelserika pedagogikbloggare. 

Mer om Linda Linder finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!


Om Pedagogisk miljö i tanke och handling

Titel Pedagogisk miljö i tanke och handling
Redaktör Linda Linder
Utgiven 2016 
ISBN 9789188149077