Den röda tråden - om progression och likvärdighet i förskolan

Lena Edlund (red)

Förskolan ska stå för kontinuitet och progression i barns utveckling. Det står i läroplanen – men hur gör man rent konkret?

"Det finns ett glapp mellan yngre och äldre barns undervisning. Det saknas dessutom ofta en diskussion kring vilket innehåll det ska finnas för barn i olika åldrar så att det skapas en röd tråd i utbildningen."
Lena Edlund

 

Lärarförlagets pris: 335 kr

Med fokus på kontinuitet och övergångar

Hur skapar vi en röd tråd i undervisningen genom hela förskolan? Frågan handlar om det enskilda barnets utveckling över tid och om barns rättigheter till en likvärdig förskola. Den rör också pedagogernas samarbete och respekt för varandras arbete, kollegialt lärande, samverkan med familjerna, organisation och övergångar.

Genom att ta del av varandras goda exempel kan vi lära oss av varandra för att närma oss en mer likvärdig förskola för alla barn. En intention med den här boken är att du som läsare ska få idéer och inspiration att själv ta itu med att utveckla den röda tråden i din förskola.

Bokens författare: elva förskollärare och forskare

I den här antologin samlar Lena Edlund elva förskollärare och forskare. Här delar de sina erfarenheter om hur förskolan kan bidra till progression i lärandet och till en bra start för alla barns utbildning.

Anna Lund, Anna Thoresson, Anne Rymoen, Annika Winald, Camilla Björklund, Erika Gudmundsson Olsson, Erika Kyrk Seger, Helena Ackesjö, Helena Olsson, Katarina Divander, Lena Edlund

Läs mer om bokens alla författare här>>

Boken lyckas väl med sin avsikt att inspirera andra, väcka tankar och skapa egna idéer i arbetet med kontinuitet och progression enligt läroplanens uppdrag.

Vi i ledningen har sträckläst boken

Vi i ledningen har sträckläst Den röda tråden och beställt fler till våra arbetslagsledare som en grund i deras uppdrag som drivande i förskolornas utveckling och systematiska kvalitetsarbete.

Sara Lindh
Tallåsens förskola och Råtorps förskola, Karlstads Kommun 

Rekommenderas till alla som vill granska, utveckla och fördjupa sin egen verksamhet.

Uttrycket 'den röda tråden' handlar om att binda samman och skapa sammanhang. I den här boken handlar det om sammanhanget för barnen under den utbildningsresa som för de allra flesta startar i förskolan. Hur skapar pedagogerna en utbildning med sammanhang och möjlighet till progression för alla barn? Det handlar om barns rätt till en likvärdig förskola och en utbildning som erbjuder dem alla möjligheter att utvecklas och lära.

I antologin Den röda tråden bidrar elva författare, förskollärare, rektorer, lärare och forskare, med sina olika perspektiv grundade i egna erfarenheter och berättelser från vardagen. Olika övergripande områden som berörs är kollegialt lärande, organisation, övergångar, samverkan med familjer mm. De olika kapitlen tar upp valda delar i verksamheten, ger olika exempel och tankar om progression inom varierande områden såsom lärmiljöer, matematik, skrivande, systematiskt kvalitetsarbete, normkreativt arbete, digitalitet, ateljearbete m fl. 

Som avslutning till varje kapitel finns ett antal reflektionsfrågor till läsaren som stöd och utgångspunkt för det egna arbetet med progression och den röda tråden. Boken lyckas väl med sin avsikt att inspirera andra, väcka tankar och skapa egna idéer i arbetet med kontinuitet och progression enligt läroplanens uppdrag. Rekommenderas till alla som vill granska, utveckla och fördjupa sin egen verksamhet.

Helhetsbetyg: 4 - mycket bra

Gunilla Essén
lektör, BTJ-häftet nr 21/2021

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi vuxna behöver diskutera och planera för hur vi ska få gruppernas verksamhet att hänga ihop.

Lena Edlund har 30 års erfarenhet som förskollärare och förskolechef. Lena är författare till bland annat De yngsta barnen och läroplanen samt De yngsta barnen och undervisningen.
Mer om Lena Edlund finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Titel Den röda tråden
Författare Lena Edlund (red)
Utgiven 2021
ISBN 9789188149558

Fler böcker av Lena Edlund: