Utmana och stötta - undervisning i förskolan

Malin Videkorp (f. Andersson) & Therés Åkerblom (redaktörer)

Det handlar undervisning. Och att som pedagog fånga barnens intressen, motivera och bygga relationer.

En antologi med tio författare som tar upp allt från digitala verktyg och flerspråkighet till specialpedagogik och arbetslag. 

Lärarförlagets pris: 335 kr

Hur ger vi varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande?

Förskollärare har ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar barnen. I tolv kapitel delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel, erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön.

De diskuterar frågor som:
Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att skapa och lära? Hur kan man arbeta mot läroplanens mål med hjälp av populärkultur? På vilket sätt stödjer man bäst flerspråkiga barns språkutveckling? Hur kan bedömning och systematiskt kvalitetsarbete leda till en mer genomtänkt och inkluderande utbildning?

Bokens författare

Ann Kronberg Larsson, Sara Persson, Sara Bergström, Linda Bjällerstedt, Simon Melin, Farzaneh Moinian, Anniqa Sandell Ring, Ulrika Jonsson samt Therés Åkerblom och Malin Videkorp (f. Andersson) som också är bokens redaktörer.

Läs mer om bokens alla författare här>>

En inspirerande bild av vad undervisning i förskolan kan vara och bli

Föredömligt verksamhetsnära

Undervisningsbegreppet har sedan 2010 funnits med i skollagen vad gäller förskolan, men fortfarande brottas många med begreppet. Vad är undervisning i förskolan? / ... / I antologin Utmana och stötta visar artikelförfattarna vad undervisning kan vara, samt vad pedagogiskt ledarskap innebär. Det är företrädesvis förskollärare och forskare som har bidragit med bokens innehåll, som på så sätt är föredömligt verksamhetsnära. / ... / Erfarenheter och kompetenser ger en inspirerande bild av vad undervisning i förskolan kan vara och bli. Att fånga ögonblicken är en didaktisk konst, men också att planera och genomföra processer så att de blir meningsfulla. 

Ulf Malmqvist
Lektör, BTJ

ur BTJ-häftet nr 21, 2019

Den känns fräsch och väldigt aktuell

UTDRAG UR RECENSION
Redaktörerna Malin Andersson och Therese Åkerblom skriver:
”Vi önskar att den här boken ska stötta er, utmana er och förbättra, förändra och fördjupa er syn på vad undervisning i förskolan kan vara.”

Jag tycker att de lyckas med precis detta. Boken är full av aktuell forskning, utmanande tankar och konkreta tips. Den känns fräsch och väldigt aktuell. Huvudsyftet med texterna är undervisningen i förskolan och de mål vi ska förhålla oss till. I texten lyfts olika arbetssätt och verktyg in i ett syfte att visa på hur man kan göra. De digitala verktygen blir i denna bok inte ett eget mål utan ett sätt att nå målen, precis som man också använder drama och böcker i undervisningen. Men genom att man använder digitala verktyg i undervisningen så får man också med målen som rör dessa. Till exempel att förskolan ska ge alla barn ”adekvat digital kompetens”.

Maria Högberg
förskollärare på Äventyrets förskola och utbildare i digitala verktyg

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi önskar att den här boken ska stötta er, utmana er och förbättra, förändra och fördjupa er syn på vad undervisning i förskolan kan vara

Malin Videkorp (f. Andersson) och Therés ”Tessan” Åkerblom är redaktörer för och medförfattare i antologin Utmana och stötta – undervisning i förskolan.

Mer om Malin och Tessan finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

En värdefull källa för den som vill utveckla sin pedagogik.
Ann S. Pihlgren

Om Utmana och stötta

Titel Utmana och stötta - undervisning i förskolan
Redaktörer Malin Andersson och Therés Åkerblom
Utgiven 2019
ISBN 9789188149442