Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta

Johanna Appelquist & Helena Marken

”Vi tycker att förskolans arbete bör handla lika mycket om hur man skapar ett demokratiskt förhållningssätt hos barn som om att skapa trygghet och omsorg”.

Göra demokrati ger en bild av hur de yngsta barnen kan ta plats på ett nytt sätt i samhället utanför förskolan. Boken utspelar sig på en förskola i Bagarmossen söder om Stockholm.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Projekterande arbete med förskolans yngsta

Ettåringar måste få leva och uppleva demo­krati. Det är grundbulten i projektet som Johanna Appelquist och Helena Marken berättar om i den här boken. Vi får följa hur de yngsta barnen utforskar och skapar relationer till platser tillsammans med pedagogerna.

Författarna visar hur ett projek­­terande förhållningssätt och pedagogisk dokumentation gör det möjligt att mötas kring barnens strategier och teorier. De beskriver också hur barnens familjer blir viktiga medspelare när de yngsta tar plats på ett nytt sätt i samhället utanför förskolan.

"En bok som vidgar synen på utbildning för små barn"

Love it!

Gillar den konsekventa stränga tonen … så här jobbar vi, så det så! Och det starka ställningstagandet för demokrati för barnen på riktigt. Boken behövs i dessa tider av undervisningserövrande och målfixering.

Lena Edlund
pedagogisk utvecklare och författare till De yngsta barnen och läroplanen och De yngsta barnen och undervisningen.

Engagerande och inspirerande med frikostiga fotoillustrationer

Författarna beskriver hur en systematisk, konsekvent och analyserad dokumentation bidrar till förståelsen och tolkningsmöjligheterna av barnets agerande och de inkluderar föräldrar och andra aktörer för att skapa sig bred kunskap om barnet. Boken är engagerande och inspirerande med frikostiga fotoillustrationer. Det är en bok som vidgar synen på utbildning för små barn och den sätter ner foten när det gäller att leva och göra demokrati.

Ulf Mårtensson
Lektör BTJ

Ur BTJ-häftet nr 12, 2019:

Ett rikt, vackert och berikande bildmaterial

Hur en förskola kan göra för att verkligen bli till en 'mikrodemokrati' för de barn som går där lyckas de förmedla. Ett rikt, vackert och berikande bildmaterial. Barnens familjer blir mer delaktiga än i något annat projekt jag tagit del av (bara det gör denna bok läsvärd).
Appelquist och Marken visar hur barnen, men också de själva och deras kollegor, får nya erfarenheter och insikter genom att dela varandras strategier som att lägga sig på rygg på en filt i skogen eller på torget och titta upp och att det är detta som demokrati handlar om, att mötas och vara öppen för olikheter.


Maria Herngren
Modern Barndom 4/2019

Din bok har lagts till i varukorgen

Ettåringar måste få leva och uppleva demo­krati.
Johanna Appelquist och Helena Marken är båda förskollärare och Helena arbetar sedan några år som biträdande förskolechef. 2015 prisades som Ulla-Britta Bruun-stipendiater för sitt demokratiarbete med de yngsta barnen.

Mer om Johanna Appelquist och Helena Marken finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Göra demokrati

Titel Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta
Författare Johanna Appelquist och Helena Marken
Utgiven 2019
ISBN 9789188149343