Samspelets psykologi i förskolan

Jenny Jakobsson Lundin

Det goda samspelet mellan pedagoger och barn uppstår oftast helt automatiskt. Men när de positiva mötena uteblir kan det behövas hjälp på traven i form av medvetna strategier.

Jenny Jakobsson Lundin är legitimerad förskole- och skolpsykolog och har arbetat mycket med att stötta pedagoger. I boken varvar hon situationsbeskrivningar med teori och forskning.

Lärarförlagets pris: 295 kr

När samspelet kärvar

Det är lätt att hamna i en ond cirkel av problemskapande beteenden hos barnet och tillsägelser från pedagogerna, där barnet stärks i en negativ identitet. Att då kombinera pedagogik med psykologiska infallsvinklar ger en stärkt relationskompetens – särskilt i mötet med barn som ännu inte har knäckt relationskoden.

Boken belyser samspelets betydelse för barns utveckling, hälsa och lärande. Jenny Jakobsson Lundin ger olika psykologiska infallsvinklar på det som händer i gruppen, men fokuserar på det relationella.

Det kan kännas svårt att vända en negativ utveckling hos en individ eller en grupp, men de stora förändringarna sker i relationen – med ganska enkla medel. 

"Tappa inte hoppet! Barn är så förändringsbenägna och de flesta situationer går att vända.”

Barn med samma diagnos kan uppvisa olika beteenden och ett barn utan diagnos kan ha större stödbehov än ett barn med diagnos. Därför belyser Jenny Jakobsson Lundin inte diagnoser i boken, utan beteenden och situationer.  Hon utgår från individen för att sedan titta på gruppen och därefter på organisationen och samspelet inom arbetslaget.

 

"Medarbetare kommer garanterat erfara en mängd aha-upplevelser och nya perspektiv på sitt arbete i förskolan."

RECENSION
Jenny Jakobsson Lundin är skol- och förskolepsykolog och utbildare i vägledande samspel – ICDP. I den här boken, Samspelets psykologi i förskolan, får läsaren följa några fiktiva barn och pedagoger genom inskolning, lek och lärande på en förskola. Bokens kapitel är tematiskt indelade där exempel på teman är: Det mellanmänskliga mötet, Känslorna i förskolan, Kulturvarelser och Gruppvarelser. Den teoretiska grunden för ICDP går som en röd tråd genom boken. Dessutom skildras möten och samspel i förskolans vardag tillsammans med teorier och exempel från många delar av det psykologiska forskningsfältet. Berättelser och förklaringar sker i löpande text, vilket gör boken intressant och inbjudande att läsa från pärm till pärm.

Boken är mycket bra och torde intressera både nya och erfarna medarbetare på förskolan. Medarbetare som framför allt har pedagogisk kompetens kommer garanterat att genom boken erfara en mängd aha-upplevelser och nya perspektiv på sitt arbete i förskolan.

Helhetsbetyg: 4

Therese Nordholm
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 21, 2019

Intervju med Jenny Jakobsson Lundin, Psykologiscenen på Bokmässan 2019

Din bok har lagts till i varukorgen

Jag vill att boken ska vara ett stöd i mötet med de barn som är lite svårare att förstå sig på.

Jenny Jakobsson Lundin är legitimerad förskole- och skolpsykolog. Hon är författare till Samspelets psykologi i förskolan och tillsammans med skolpsykologen Tuija Lehtinen har hon också skrivit Psykologi för klassrummet.

Mer om Jenny Jakobsson Lundin finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Samspelets psykologi i förskolan

Titel Samspelets psykologi i förskolan
Författare Jenny Jakobsson Lundin
Utgiven 2019
ISBN 9789188149381

Mer av Jenny Jakobsson Lundin