Hur undervisar du om hedersförtryck?
Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet - att utveckla undervisning

Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet - att utveckla undervisning

NYHET: Så undervisar du i formellt skrivande i gymnasieskolans ämnen

Gymnasieskolans elever behöver behärska det formella skrivandet, för gymnasiearbetet, och för ev kommande högre studier och arbetsliv. Men för att kunna leda elever mot en utveckling av deras vetenskapliga skrivande, måste du själv som lärare vara medveten om de texter du vill att eleverna ska kunna skriva. Du behöver alltså förstå hur olika typer av vetenskaplig text är konstruerad. Det finns tekniker för att bygga den vetenskapliga texten. Behärskar du dessa tekniker kan de också integrera skrivundervisning i den ordinarie undervisningen. 

Det här är en bok skriven av en forskare och tre gymnasielärare som undervisar i olika ämnen. Du får lära dig grunderna i det formella skrivandet av forskaren och du får följa med lärarna in i undervisningspraktiken och ta del av såväl övningar som reflektioner över lärandeprocessen. Läs mer om Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet>>

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Ny bok om hedersförtryck och hur vi kan arbeta för att motverka det

"En tom stol i klassrummet efter lovet – utan någon ordentlig förklaring till varför eleven inte kommer tillbaka. Allt fler skolor har upplevt det. Ibland får man aldrig reda på den verkliga orsaken, ibland blir det klarlagt att barnet förts tillbaka till föräldrarnas gamla hemland. Vanliga orsaker är tvångsgiftermål, könsstympning och i killars fall vad man skulle kunna kalla uppfostringsresor. Vad kan göras för att minska antalet bortföranden? "

Påhl Ruin har arbetat som journalist sedan 1988 inom ett brett spektrum av samhällsfrågor, på senare tid med särskilt fokus på skola, utbildning och integration. Nu är han aktuell med boken Hedersförtryck - så kan skolan motverka det. Den hoppfull bok som pekar på arbetssätt som fungerar.

Alla förtjänar att läsa

I boken Mötet med texten – inkluderande läsundervisning beskriver Jenny Edvardsson hur hon arbetat med ”läsovana elever” på gymnasiet. Hon menar att det skrivs mycket om läs- och skrivundervisning, men mest för elever i yngre åldrar. På det viset fyller den här boken ett behov.

­–Lärare som har elever som behöver extra stöttning kan få idéer om hur de kan nå dem, men även lärare som har högpresterande elever kan ha nytta av mitt arbetssätt, säger Jenny Edvardsson.

Psykologin ger viktiga nycklar

I boken Psykologi för klassrummet visar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin på vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda lärare. Med utgångspunkt i fallbeskrivningar presenterar de forskning och teorier om exempelvis anknytning, elever i konflikt, strategier för att bemöta föräldrar samt om motivation och gruppsykologi. ”En välskriven och vardagsnära bok om det som händer i ett klassrum”, skriver Bibliotekstjänst i en recension.