Utvecklingsinspiration för lärare och rektorer

Alla förtjänar att läsa

I boken Mötet med texten – inkluderande läsundervisning beskriver Jenny Edvardsson hur hon arbetat med ”läsovana elever” på gymnasiet. Hon menar att det skrivs mycket om läs- och skrivundervisning, men mest för elever i yngre åldrar. På det viset fyller den här boken ett behov.

­–Lärare som har elever som behöver extra stöttning kan få idéer om hur de kan nå dem, men även lärare som har högpresterande elever kan ha nytta av mitt arbetssätt, säger Jenny Edvardsson.

Psykologin ger viktiga nycklar

I boken Psykologi för klassrummet visar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin på vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda lärare. Med utgångspunkt i fallbeskrivningar presenterar de forskning och teorier om exempelvis anknytning, elever i konflikt, strategier för att bemöta föräldrar samt om motivation och gruppsykologi. ”En välskriven och vardagsnära bok om det som händer i ett klassrum”, skriver Bibliotekstjänst i en recension.

Det digitala – det kan väl ungdomarna allt om?!

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället – det är en av de kompetenser skolan ska förse eleverna med. Skolan i en digital omvärld beskriver både möjligheter och utmaningar som tekniken för med sig. Bokens författare Anders Thoresson förklarar bakomliggande mekanismer som vi inte alltid ser och begrepp som filterbubblor, skräddarsydd marknadsföring och kryptering. Nyttig och fascinerande läsning för alla som har en mejladress och ett Facebook-konto…