Förändringsprocesser i förskolan

Maria Elbrand och Therés Åkerblom

"Förändringsarbete sker både i en organisation, och inom oss själva. Ständiga omorganisationer och förändrade förutsättningar medför ofta en stor trötthet hos personalen i förskolan. Vad skulle hända om vi i stället vänder på stenarna och pratar OM en organisation där förändringarna börjar i oss själva och tillsammans med varandra? Där vi ger varandra påfyllning och energi utifrån ett självledarskap och ett professionellt kollegialt lärande?"
Maria Elbrand och Therés Åkerblom

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: Mycket bra!
Btj-häftet nr 15 2023

Lärarförlagets pris: 295 kr

Det går inte att driva förändring på måfå utan kompassnål. Det krävs en samsyn, gemensamma ställningstaganden och en plan för varför, vad och hur saker ska genomföras.

När målet är att förändra och förbättra... och göra det tillsammans.

 

Att kontinuerligt utveckla både sig själv och verksamheten är en självklarhet för de flesta. Men det är en konst att göra det tillsammans så att alla känner sig delaktiga, engagerade och tar ansvar för förändringsprocessen. 

 

I boken får du följa en enskild förskolas vardagsarbete med målet att ständigt förbättra verksamheten, men du får också teoretiska grunder och praktiska övningar för ett gemensamt förändringsarbete på din egen förskola. 

 

Maria Elbrand och Theres Åkerblom ger exempel på hur du tillsammans med dina kollegor skapar förutsättningar för en lärande förskola - för barnens bästa. 

 

Den här boken passar mycket bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer här>>

Så här tycker våra läsare:

Förändringsprocesser i förskolan är engagerande och lätt att tillgodogöra sig med författarnas närvaro i verksamheten.

I den här boken visar författarna på ett förändringsarbete i en förskola. Vad är det för mekanismer som styr, vad är det för tankar som råder – vilka processer är det som sätts igång i ett förändringsarbete och hur blir alla delaktiga?

Bokens absoluta styrka är närheten till praktiken, vilket också medför att författarnas röster, i sina roller, blir väldigt tydliga. Exempel hämtas ur en förskolas förändringsarbete, från en traditionell och "förmanande" förskola till en förskola med nyfikenhet och lust där barnens lärandeprocesser sätts i centrum och där de får möjlighet, och framför allt rättighet, att påverka sin utbildning. Boken följer hela resan och är fylld av praktiska exempel och egna reflektioner. Betyg: Mycket bra!

Ulf Malmqvist, lektör
Läs hela recensionen i BTJ-häftet nr 15, 2023

Läsaren får glimtar från vardagen genom beskrivning, återberättande och tolkningar av konkreta situationer.

Ett viktigt budskap som boken vill förmedla är att förändringsarbete inte kan ske på måfå. Det behövs en kompassnål som tar riktning mot gemensamma ställningstaganden och samsyn och därtill en tydlig plan med koppling till vad, varför och hur. Genom fokus på verksamheten, självledarskap och professionellt kollegialt lärande menar författarna att vi kan ge varandra energi, lust och glädje men också minska stress och trötthet – och på så sätt få en verksamhet med högre kvalitet.

Gunilla Essén
Modern Barndom
Läs recensionen i sin helhet här>>

 

Det kommer vara många som känner igen sig i detta!

Boken Förändringsprocesser i förskolan är skriven av Maria Elbrand, som också driver instagramkontot denförundrade och Therés Åkerblom som har instagramkontot paddagogen som jag har följt länge. Så när jag läste att de skulle skriva en bok ihop växte mina förväntningar sig höga fort. Efter att ha läst boken inser jag att jag kommer behöva läsa den flera gånger till. Boken väcker många funderingar som kräver tid, reflektion och mod att ta till sig.

"Vi vet inte vilka kunskaper som krävs i framtiden. I den oerhört komplexa situation som det innebär blir det därför avgörande att pedagoger hela tiden, aktivt och medvetet, arbetar med sin egen utveckling som pedagog." Den meningen sammanfattar grunden till tankarna i boken.

Camilla Mellgren, utvecklingsledare Mejeriets förskola
Pedagog Örebro. Läs recensionen i sin helhet här>>

Din bok har lagts till i varukorgen

Tänk om vi alla skulle se förändring som en utvecklingsresa vi gör tillsammans, en levande process och en transformation av något vi redan gör.

Maria Elbrand är legitimerad förskollärare, utvecklingsledare, fil.mag i den praktiska kunskapens teori samt ateljerista. 

 

Therés Åkerblom är legitimerad förskollärare, rektor, processtödjare samt lärarfortbildare och författare. 

Om Förändringsprocesser i förskolan

Titel Förändringsprocesser i förskolan
Författare Maria Elbrand och Therés Åkerblom
Utgiven 2023
ISBN 9789188149756