Att leda från mitten - lärare som driver professionell skolutveckling

Karin Rönnerman

Att leda och ta ansvar, men ändå inte vara chef. Att driva förändring och handleda sina kollegor. Den här boken fokuserar på mellanledarna och det kollegiala samspelet i skolans värld. Boken, som baseras på ett forskningsprojekt vänder sig till arbetslagsledare, utvecklingsledare, förstelärare och rektorer med flera - i både skola och förskola.

Lärarförlagets pris: 295 kr

För en mellanledare är det inte antingen eller utan både och

Mellanledare är ett vanligt inslag i skolan idag. Det handlar om lärare med ledande roller, till exempel handledare, mentorer, förebilder, förhandlare, professionella utvecklare och ledare. Genom sin nyckelroll och sitt nära ledarskap kan de åstadkomma verklig förändring i klassrummet och i skolan och förskolan.

Boken skapar en grundlig förståelse för detta komplexa uppdrag. Den rymmer också gott om förslag och verktyg som hjälper dig som mellanledare att utveckla din egen ledande praktik.

 

"Ett bra underlag för gruppdiskussioner"

RECENSION

Karin Rönnerman är professor i pedagogik och har skrivit flera böcker om skolutveckling. Hon har i sin forskning inriktat sig på lärares professionella utveckling med fokus på vuxnas lärande. Rönnerman samarbetar med forskarna Christine Edwards-Groves och Peter Grootenboer från Australien och de har ägnat sig åt ”mellanledare”-lärare som både arbetar i verksamheten och handleder sina kollegor. Första delen av boken definierar begreppet mellanledande och vilka förhållanden som formar detta i olika verksamheter.

Författarna visar på mellanledarens viktiga roll att leda och driva förändring. Vidare beskrivs aktionsforskning som bästa sättet att strukturera och organisera skolutveckling. Boken avslutas med verkliga händelser från några mellanledares vardag, varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. Texten är mycket teoretisk och tydligt forskningsbaserad, den ganska luftiga layouten med korta stycken gör den ändå inte svårläst. Boken vänder sig tydligt till mellanledare och ger ett bra underlag för gruppdiskussioner.

Marianne Ericson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 24, 2018

Kontaktpersoner

 

 

Din bok har lagts till i varukorgen

Genom sin nyckelroll kan de åstadkomma verklig förändring i klassrummet.
Karin Rönnerman är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Boken bygger på forskning som hon bedrivit tillsammans med de australiska professorerna Christine Edwards-Groves och Peter Grootenboers forskning. Den ges även ut på engelska.

Karin Rönnerman är också medförfattare till boken Aktionsforsking i förskolan. Mer om henne finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Att leda från mitten

Titel Att leda från mitten - lärare som driver professionell skolutveckling
Författare Karin Rönnerman
Utgiven 2018
ISBN 9789188149336

Fler böcker av Karin Rönnerman