Böcker och Facebook


Startsida

Vårt erbjudande i november

Hellre små steg än stora kliv är månadens erbjudande. Pris 195 kr inkl moms (ord. pris 230 kr).


Ta del av erbjudandet

Viktigt att vi ser elever i svårigheter istället för med svårigheter.

I sagans skog där snurrar sagans slända och spinner tråd som blank som solen är, i sagans skog kan nästan allting hända, och nästan allting händer också där! Lennart Hellsing

Med Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld vill Marie Eriksson lyfta fram och levandegöra sagans kraft i förskolan. I förskolan utgår man från ett gemensamt sagotema som står för inspiration och inramning – men innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar.

 

Två dimensioner av ledarskap

En rektors ledarskap handlar om att kanalisera den kollektiva kraften. Lärarnas samlade erfarenhet och elevernas framtidsdrömmar måste omsättas i en lärande organisation. Alf Solander som är rektor och tidigare gymnasiechef har skrivit en starkt personlig och samtidigt strikt professionell betraktelse över rektorskapets utmaningar.

 

Det är personligt, välformulerat och engagerande och alla rektorer kommer att känna igen sig. Reflektionerna och slutsatserna är välgrundade. Det är välgörande med den klokskap som härrör direkt från verkligheten. 
Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 21, 2017

Läs mer och beställ
Recension, BTJ
Kika på ett smakprov ur boken

Framtidens lärande och skola i fokus

Vad är pedagogernas egentliga uppdrag? I Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik sätter John Steinberg framtidens skola och framtidens lärande i fokus.

Han ställer stora och viktiga frågor och ifrågasätter mycket av det som i dag tas för självklart ... tänkvärt och bra och väl underbyggt. Boken innehåller viktiga budskap för framtiden och borde läsas av många. Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 21, 2017

 
 

Magister Max tecknade funderingar

 

Efter att ha ritat rätt risiga gubbar på bänken, i kalendern och skrivböckernas marginaler sedan 1980 upptäckte jag att kombinationen text och bild är ett oerhört effektivt sätt att kommunicera på.

Det skriver Max Entin i förordet till sin nya bok Sex läsår med Magister Max.  Till vardags arbetar han som högstadielärare i Stockholm.

 
 

Språkliga olikheter öppnar våra ögon

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats. 

Redaktör är Åsa Wedin, lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete.

 

Det sociala klimatet är vuxnas ansvar

”Kan bara säga att det är en mycket bra bok. En bok som ligger i tiden”, skriver förskollärare Veronica Andersson som läst  Att bryta mönster – relationer, normer och barns rätt. En antologi som lyfter olika aspekter på arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass.

 
 

I texternas & bildernas värld

Anne-Marie Körling

Skönlitteratur och faktatexter, konstverk och dokumentära bilder bjuder in till oväntade upptäckter och fördjupade samtal. Kan ett hav ligga i en sjö? Växer makaroner på träd? Varför är det synd om Haparanda? Kan det regna jordgubbar från himlen?

”Boken är handfast och praktisk samtidigt och ger en inspirerande grund att bygga upp undervisning på.” Katharina Jacobsson, BTJ-hätet nr 14 2017


Beställ
Läs smakprov ur boken 
Recension, BTJ

Beställ bokkatalogen för hela 2017

I den kan du läsa om våra nya böcker. Du kan också läsa intervjuer med några av våra författare - bland annat Åsa Wedin, Jenny Edvardsson och John Steinberg. Hela vårt sortiment av böcker för lärare i förskola och skola presenteras. 
 
 
 
 

En högkvalitativ bok för alla lärare!
Katharina Jacobsson BTJ-häftet nr 10, 2017

emelie_bardon

Normkritisk pedagogik

 

Varför dansar killar och tjejer på olika sätt? Hur många kön finns det? Och hur viktigt är det att vara snygg?

Emelie Bardon beskriver danssalen som ett koncentrat av samhället, där normer och strukturer som finns överallt renodlas och förstärks.


Läs mer och beställ
Recension, BTJ

 

karinraymond

 


navigera_start

Digitalisering i skolan
Teknik, juridik, etik och panik. Skolan måste hänga med i digitaliseringen av samhället. 

Läs mer och beställ
Recension, BTJ

Psykologisk kunskap gör stor skillnad

psykologi_for_klassrummet_start

Borde finnas i alla personalrum. Eva-Stina Sundén, tidningen Skolledaren nr 2 2017

Som pedagog möter man under ett yrkesliv åtminstone vid några tillfällen stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. Psykologi i klassrummet ger en översikt av den stora bredd av perspektiv och kunskaper som psykologin har att erbjuda.

Läs mer och beställ
Recension i Skolledaren nr 2 2017
Läs intervju med författarna
Läs kort artikel från Psykologiscenen på bokmässan 2016

 

 Inkluderande läsundervisning

Min förhoppning med boken är att den ska kunna ge konkreta tips och idéer till hur man kan bygga upp en undervisning där läsningen och texten
är i fokus.

JennyEmotet_med_texten_start

 

"En berg- och dalbana av känslor."
Bloggen Läsambassaden
Läs intervju
Läs mer och beställ

"... inspirerande och tänkvärd ..."

pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_start"Boken är superbra, intressant, utmanande, inspirerande och tänkvärd! Många understrykningar har det blivit." Ulla-Karin Lundgren Öhman i ett facebookinlägg.

Läs mer och beställ
Läs intervju med Linda Linder
Recension, Modern barndom
Recension, BTJ
Recension från bloggen Pedagog Örebro

 Det synliga barnetdetsynligabarnet_omslag.indd

”Det är en bok ALLA borde läsa, den är så viktig för barnen."
Ulrika Velle, förskollärare i Ängelholm

Recension, BTJ
Läs mer och beställ
Läs intervju med Martina Lundström

Lyssna, se och lär av de yngsta barnen!

de_yngsta_barnen_startBoken handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken.

Läs mer och beställ
Recension på kullerbyttanblog
Läs intervju med Lena Edlund

Två böcker som får hjärtat att smälta, pannan att veckas och hjärnan att pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_startdetsynligabarnet_omslag.inddspraka! Annica Sjöholm

med_luppen_pa_verksamheten"Extra plus för de många frågor för reflektion/diskussion som delges. Många understrykningar och noteringar har det blivit." Camilla Välimäki, pedagogista[/quote]

Läs mer och beställ

fb_korzcakJanusz Korczak på svenska

Nu finns Janusz Korczaks roman Liten igen och skriften Pedagogiska ögonblick tillgängliga på svenska. De är utgivna i Svenska Korczaksällskapets skriftserie.

Försäljningen sker i samarbete med Svenska Korczaksällskapet. De kostar 140 kr/st (plus frakt) och går att beställa på info@lararforlaget.se.

Storpolitik_och_pedagogik_en_biografi_over_fridtjuv_berg_startslagen biografi över Fridtjuv Berg

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. I boken Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, hans liv och gärning.
Läs mer och beställ
"… mycket vacker och välproducerad bok om Fridtjuv Berg …"

Tomas Kroksmark, Vägval i skolans historia, juni 2016
Recension, BTJ

folkskolan_sasom_bottenskola_startFaksimil av originalutgåvan av Folkskolan såsom bottenskola ges ut i samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarförlaget. Läs mer och beställ

Hitta lärarnas guldstunder – när handledning och utveckling står i centrumFokus på pedagogiken
John Steinberg, fil dr i pedagogik och tidigare rektor, vill i boken Hitta lärarnas guldstunder stärka pedagogernas självförtroende, uppmuntra dem till att själva återerövra yrket och därmed höja resultaten i den svenska skolan.

Lektionen är helig – när undervisningen står i centrumFokus på undervisningen
Varför lägger skolan ner så mycket energi på kringaktiviteter i stället för att satsa på undervisningen? Med enkla och jordnära uppgifter i sann ”gräv där du står”-anda ger boken uppslag till övningar och diskussioner.

undervisningen_mellan_oss_start

"Jag önskar att denna bok hade funnits att läsa på lärarutbildningen."
Simon Ceder, Pedagogiska magasinet 2/16

Läs mer och beställ

Läs intervju med Anne-Marie Körling

ute_aret_runt_start

Ute året runt

Jag kan inte minnas att jag tidigare läst en bok och känt mig så hemma från första till sista sidan som i boken ‘Ute året runt’.” Per Edberg, Förskolan 7/16

 Läs mer och beställ

lekfullt_samspel_startLekens roll i barns barndom
Kari Pape beskriver fint hur pedagoger kan göra sig lekbara för de barn som vill ha och behöver vuxnas bidrag i leken.
Maria Samrell, utvecklingschef

Läs mer och beställ

Läs recension från tidningen Förskolan

Läs intervju med Kari Pape

Samarbetspartners

ForskULlogga_forskningforlarare
lärarfortbildning
     

Samarbetspartners

lektionsbanken

LararnasDag

Mässor och konferenser

  • Inga evenemang
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen