Böcker och Facebook


Startsida

Utökad och reviderad utgåva, uppdaterad utifrån Lpfö 18

Alla pedagoger ska arbeta utifrån förskolans läroplan – men hur omsätter man innehållet i praktiken med de allra yngsta barnen? Hur kan man förstå barns kunnande och lärande innan de kan prata? Kan ettåringar arbeta i projekt eller vara med och bestämma hur verksamheten ska se ut?

I De yngsta barnen och läroplanen ger Lena Edlund praktiska exempel på hur arbetet kan förankras i läroplanen och delar med sig av sina erfarenheter och tankar när det gäller till exempel introduktion, förskolans miljö, pedagogisk dokumentation och undervisning med de yngsta. Hon ger också tips och verktyg som underlättar pedagogernas viktiga arbete.

Läs mer och beställ       Smakprov

 

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”

Så står det i skollagen – och det gäller hela utbildningssystemet från förskola till högskola.

Men vad betyder det egentligen? Begreppet beprövad erfarenhet är särskilt otydligt.

Läs mer och beställ       –       Smakprov

Bokstavstema i förskoleklassDet ska vara kul att lära sig läsa och skriva!

Med den utgångspunkten utvecklade Jessica Ekberg och Monika Lång ett helt nytt arbetssätt för förskoleklassen. Resultatet blev bokstavstema – en lustfylld och ämnesövergripande undervisning med stort utrymme för estetiska lärprocesser. Elevernas intressen får ta plats och de kan se och följa sin egen utveckling. När övningarna sätts in i ett sammanhang blir det lättare och roligare att lära sig!

Läs mer och beställ       –       Smakprov

Månadens bok!

 

 

Läs mer

Äntligen är denna bok på plats!

När lektionerna är slut tar den viktiga fritidstiden över. I gränslandet mellan skola och hem, mellan undervisning och lek, pågår ett lärande för livet. Redaktör Jonas Wallman och hans medförfattare undersöker fritidspedagogikens möjligheter. Läs om integrationsfritids, att bygga en rastverksamhet, att vända konflikter till samverkan och att möta barn med särskilda behov och mycket mer.

Läs mer och beställ       –       Smakprov

För en mellanledare är det inte antingen eller utan både och

Mellanledare är ett vanligt inslag i skolan idag. Det handlar om lärare med ledande roller som till exempel handledare, mentorer, förhandlare, professionella utvecklare och ledare. Genom sin nyckelroll kan de åstadkomma verklig förändring. Boken skapar förståelse för detta komplexa uppdrag samt erbjuder verktyg som hjälper dig som mellanledare att utveckla din egen ledande praktik.

Läs mer och beställ   –   Smakprov

Leda och lära tillsammans

Medledarskap i förskolan

Ett förändringsarbete kan starta på många olika sätt. För oss började det med en spännande utmaning inom kompetensutveckling. 

Pedagogernas lärande och förändrade förståelser har gjort att deras handlande förändrats. Nya frågor som kretsar kring barnens subjektiva relation till innehållet i verksamheten, hur makt fördelas mellan barnen och de vuxna, exkludering och inkludering med mera, uppstår hela tiden. 

Läs mer och beställ   –   Smakprov

Bokomslag till Skolan i en digital omvärld med grafisk illustration (skola, dator, surplanta mm)

Det är en otroligt bra bok. Borde vara obligatorisk läsning för alla. Reflektionsfrågorna efter varje kapitel får mig att tänka efter – hur ska jag förhålla mig till det digitala samhället, privat och i undervisningen?

Karin Nygårds, lärare i svenska och programledare på UR

Läs mer och beställ       –       Smakprov

 

 Den här boken var fantastisk. Vilken barnsyn - och gammeltantsyn för den delen! Vilket otroligt projekt med barnens idéer och tankar i fokus hela tiden. Vad fint att ’se’ samspelet mellan barn och pedagoger och barn och ’tanter’. 

 Cina Beckman, förskollärare

Läs mer och beställ       –       Smakprov

Hege Hansson beskriver alla de verktyg vi har till vårt förfogande och genom att använda dem finns tusen och åter tusen vägar att skapa och behålla intresse och lust.

Linda Linder, förskollärare och ateljerista

Läs mer och beställ       –       Smakprov

Inspirerande exempel

Äntligen! Antologin du håller i din hand är vad jag vet den första som på allvar öppnar för en fördjupad dialog om skolämnet slöjd och digitalisering.

Stina Westerlund, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd

Läs mer och beställ
Se och läs ett smakprov ur boken

Lyckas med förändringsarbete

I den här utökade och reviderade utgåvan har författaren lyft fram ny forskning som belyser viktiga faktorer för hur skolutveckling kan lyckas.

Vad är yrkesdidaktik?

Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här, tillsammans med några forskare, hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext.

Med Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld vill Marie Eriksson lyfta fram och levandegöra sagans kraft i förskolan. I förskolan utgår man från ett gemensamt sagotema som står för inspiration och inramning – men innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar.  

Magister Max tecknade funderingar

Text och bild är ett oerhört effektivt sätt att kommunicera på.

 

"Reflektionerna och slutsatserna är välgrundade. Det är välgörande med den klokskap som härrör direkt från verkligheten."
Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 21, 2017

Läs mer och beställ
Recension, BTJ
Kika på ett smakprov ur boken


"Boken innehåller viktiga budskap för framtiden och borde läsas av många."

Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 21, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=vvMNWcDixr4

Språkliga olikheter öppnar våra ögon

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats. 

Det sociala klimatet är vuxnas ansvar

En antologi som lyfter olika aspekter på arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass.
Förskollärare Veronica Andersson


Läs mer och beställ
Recension, BTJ
Se och läs ett smakprov ur boken

Boken är handfast och praktisk samtidigt och ger en inspirerande grund att bygga upp undervisning på.
Katharina Jacobsson, BTJ-hätet nr 14 2017


Beställ
Läs smakprov ur boken 
Recension, BTJ

karinraymond

 


navigera_start

Digitalisering i skolan
Teknik, juridik, etik och panik. Skolan måste hänga med i digitaliseringen av samhället. 

Läs mer och beställ
Recension, BTJ

Psykologisk kunskap gör stor skillnadpsykologi_for_klassrummet_start

Psykologi i klassrummet ger en översikt av den stora bredd av perspektiv och kunskaper som psykologin har att erbjuda.

Läs och beställ
Recension i Skolledaren
Intervju med författarna
Läs kort artikel från bokmässan -16

 Inkluderande läsundervisning

Min förhoppning med boken är att den ska kunna ge konkreta tips och idéer till hur man kan bygga upp en undervisning där läsningen och texten är i fokus.


motet_med_texten_start

"En berg- och dalbana av känslor."
Bloggen Läsambassaden
Läs intervju
Läs mer och beställ

pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_start"Boken är superbra, intressant, utmanande, inspirerande och tänkvärd! Många understrykningar har det blivit." Ulla-Karin Lundgren Öhman i ett facebookinlägg.

Läs mer och beställ
Läs intervju med Linda Linder
Recension, Modern barndom
Recension, BTJ
Recension från bloggen Pedagog Örebro

detsynligabarnet_omslag.indd

”Det är en bok ALLA borde läsa, den är så viktig för barnen."
Ulrika Velle, förskollärare i Ängelholm

Recension, BTJ
Läs mer och beställ
Läs intervju med Martina Lundström

de_yngsta_barnen_startBoken handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken.
Läs och beställ
Recension på kullerbyttanblog
Läs intervju med Lena Edlund

Två böcker som får hjärtat att smälta, pannan att veckas och hjärnan att pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_startdetsynligabarnet_omslag.inddspraka!
Annica Sjöholm

med_luppen_pa_verksamheten"Extra plus för de många frågor för reflektion/diskussion som delges. Många understrykningar och noteringar har det blivit." Camilla Välimäki, pedagogista

Läs mer och beställ

fb_korzcakJanusz Korczak på svenska

Nu finns Janusz Korczaks roman Liten igen och skriften Pedagogiska ögonblick tillgängliga på svenska. De är utgivna i Svenska Korczaksällskapets skriftserie.

Försäljningen sker i samarbete med Svenska Korczaksällskapet. De kostar 140 kr/st (plus frakt) och går att beställa på info@lararforlaget.se.

Storpolitik_och_pedagogik_en_biografi_over_fridtjuv_berg_startslagen biografi över Fridtjuv Berg

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. I boken Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, hans liv och gärning.
Läs mer och beställ
"… mycket vacker och välproducerad bok om Fridtjuv Berg …"

Tomas Kroksmark, Vägval i skolans historia, juni 2016
Recension, BTJ

folkskolan_sasom_bottenskola_startFaksimil av originalutgåvan av Folkskolan såsom bottenskola ges ut i samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarförlaget. Läs mer och beställ

undervisningen_mellan_oss_start

"Jag önskar att denna bok hade funnits att läsa på lärarutbildningen."
Simon Ceder, Pedagogiska magasinet 2/16

Läs mer och beställ

Läs intervju med Anne-Marie Körling

ute_aret_runt_start

Ute året runt

Jag kan inte minnas att jag tidigare läst en bok och känt mig så hemma från första till sista sidan som i boken ‘Ute året runt’.” Per Edberg, Förskolan 7/16

 Läs mer och beställ

Lektionen är helig – när undervisningen står i centrumFokus på undervisningen
Varför lägger skolan ner så mycket energi på kringaktiviteter i stället för att satsa på undervisningen? Med enkla och jordnära uppgifter i sann ”gräv där du står”-anda ger boken uppslag till övningar och diskussioner.

Samarbetspartners

ForskULlogga_forskningforlararelärarfortbildninglektionsbanken
 
 

Mässor och konferenser