Böcker och Facebook


Startsida

Samspelets psykologi i förskolan

Det är lätt att hamna i en ond cirkel av problemskapande beteenden hos barnet och tillsägelser från pedagogerna, där barnet stärks i en negativ identitet. Att då kombinera pedagogik med psykologiska infallsvinklar ger en stärkt relationskompetens – särskilt i mötet med barn som ännu inte har knäckt relationskoden. 

Jag vill att boken ska vara ett stöd i mötet med de barn som är lite svårare att förstå sig på.

Jenny Jakobsson Lundin

Den här boken tar barns inflytande till en ny nivå. Barnen skapar korta teman helt utifrån sina egna idéer som pedagogerna sedan tar vidare i undervisningen på största allvar. Mycket inspirerande!

Lena Edlund, utvecklingschef Pysslingen förskolor och skolor AB

Läs mer och beställ       Smakprov

Värdeskapande lärande

Man hör ofta att eleverna är framtiden. Jag tänker snarare att de är nutiden. De kan och bör få göra skillnad redan idag. 

Läs mer och beställ       Smakprov

Sveriges bästa lärare! Maria Wiman

Sveriges bästa lärare 2019

Sommarens bok!

Bokomslag till Skolan i en digital omvärld med grafisk illustration (skola, dator, surplanta mm)

Läs mer

Den synliga förskolan

Vad är en förskola bra för? För vem behöver den finnas? Vad är egentligen ”bra kvalitet”?

Läs mer och beställ       Smakprov

Göra demokrati

Love it! Gillar den konsekventa stränga tonen … så här jobbar vi, så det så! Och det starka ställningstagandet för demokrati för barnen på riktigt. Boken behövs i dessa tider av undervisningserövrande och målfixering. 

Lena Edlund, pedagogisk utvecklare och författare till
"De yngsta barnen och läroplanen"

Läs mer och beställ       Smakprov

Utökad och reviderad utgåva, uppdaterad utifrån Lpfö 18

Det är en stimulerande och tillgänglig bok som ger inspiration och verktyg till verksamma pedagoger som vill utveckla sitt arbete med de minsta barnen i förskolan.

Ulf Mårtensson, Bibliotekstjänst                     Läs mer och beställ       Smakprov

Utforska digitala verktyg

En bok som inspirerar och gör mig nyfiken på att vilja mer – och som jag rekommenderar alla, van eller ovan. Trots att jag använt mig av programmering i fem år kände jag att det fanns massor av tips och idéer som jag tar med mig till min verksamhet!

Cathrine Bergman, förskollärare
Läs mer och beställ       Smakprov

Bokstavstema i förskoleklass

Boken, med luftig layout och disposition, är rikt illustrerad med stora färgfoton. Det är en tydlig och mycket inspirerande handbok för kreativt temaarbete i förskoleklass. 

Eva Lexell Törnblom, Bibliotekstjänst

Läs mer och beställ       Smakprov

 

Olsson skriver föredömligt om hur beprövad erfarenhet kan bidra till måluppfyllelsen i lärares kärnuppdrag. 

Linus Björk, Bibliotekstjänst

Läs mer och beställ       Smakprov

Fritidspedagogiskt lärande

 

Leda och lära tillsammans

 

 

Bokomslag till Skolan i en digital omvärld med grafisk illustration (skola, dator, surplanta mm)

Bokomslag till Slöjd i en digital skola, broderat av Eva Söderberg (lärare i slöjd).

 

navigera_start

psykologi_for_klassrummet_start

 

 

motet_med_texten_start

 

ute_aret_runt_start

 

Samarbetspartners

ForskULlogga_forskningforlararelärarfortbildninglektionsbanken
 
 

Mässor och konferenser