Böcker och Facebook


Startsida

Beställ vår bokkatalog för hela 2017

I den kan du läsa om våra nya böcker. Du kan också läsa intervjuer med några av våra författare - bland annat Åsa Wedin, Jenny Edvardsson och John Steinberg. Hela vårt sortiment av böcker för lärare i förskola och skola presenteras. 
 
 
 
 

”En högkvalitativ bok för alla lärare!”
Katharina Jacobsson BTJ-häftet nr 10, 2017

Normkritisk pedagogik

koppla_bort_autopilotenVarför dansar killar och tjejer på olika sätt? Hur många kön finns det? Och hur viktigt är det att vara snygg?

Emelie Bardon beskriver danssalen som ett koncentrat av samhället, där normer och strukturer som finns överallt renodlas och förstärks. I en kompromisslös ton gör hon upp med föreställningar och ideal kring dans och kön.emelie_bardon


Läs mer och beställ

Recension, BTJ

 

karinraymondDigitalisering i skolannavigera_start

Teknik, juridik, etik och panik. Skolan måste hänga med i digitaliseringen av samhället. I antologin Navigera i den digitala samtiden låter Karin Nygårds och Terese Raymond experter, forskare och lärare dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om vår digitala samtid.
Läs mer och beställ
Recension, BTJ

motet_med_texten_start

Inkluderande läsundervisning

Min förhoppning med boken är att den ska kunna ge konkreta tips och idéer till hur man kan bygga upp en undervisning där läsningen och texten är i fokus.

JennyEJenny Edvardsson är förstelärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad. Hon är också en välkänd och uppskattad föreläsare. Många av exemplen i Mötet med texten är från gymnasiet, men de kan användas såväl inom grundskolans senare år som inom vuxenutbildningen.

Artikel, Kristianstadsbladet 21 dec 2016Bloggen LäsambassadenLäs intervju med Jenny Edvardsson

Läs mer och beställ

detsynligabarnet_omslag.indd

"Två böcker som får hjärtat att smälta, pannan att veckas och hjärnan att pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_startspraka!"Annica Sjöholm

Erbjudande i mars

Det här är en bok om reflektionens betydelse för lärande och utveckling.

Den handlar om hur du kan utveckla ett förhållningssätt i undervisningen så att eleverna blir mer delaktiga, samtidigt som dina egna möjligheter att vara en medveten och reflekterande lärare förstärks.

Boken vänder sig främst till lärare i förskoleklass och grundskola, men kan användas i alla grupper som behöver omfatta och utveckla ny kunskap.

Föra tanken vidare är månadens erbjudande. Pris 170 kr inkl moms (ord. pris 215 kr.)

Ta del av erbjudandet

Psykologisk kunskap gör stor skillnad

psykologi_for_klassrummet_startSom pedagog möter man under ett yrkesliv åtminstone vid några tillfällen stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. Psykologi i klassrummet ger en översikt av den stora bredd av perspektiv och kunskaper som psykologin har att erbjuda.

"Detta är en välskriven och vardagsnära bok om det som händer i ett klassrum. Den är mycket bra och ger konkreta tips och ökad förståelse till elevhälsopersonal och pedagoger - både aktiva och under utbildning. Aktuell och relevant litteraturlista och överskådlig innehållsförteckning ingår."
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 15, 2016

Läs mer och beställ

”Borde finnas i alla personalrum” 
Eva-Stina Sundén, tidningen Skolledaren nr 2 2017

Recension i Skolledaren nr 2 2017

Läs intervju med författarna

Läs kort artikel från Psykologiscenen på bokmässan 2016

 

"... inspirerande och tänkvärd ..."

pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_startPedagoger delar med sig av erfarenheter, tankar och idéer kring hur de utformat den pedagogiska miljön i sina förskolor.  Konkreta exempel - med koppling till teori och läroplan - illustreras med ett stort antal bilder.

"Boken är superbra, intressant, utmanande, inspirerande och tänkvärd! Många understrykningar har det blivit." Ulla-Karin Lundgren Öhman i ett facebookinlägg.

Läs mer och beställ

Läs intervju med Linda Linder

Recension, Modern barndom

Recension, BTJ

Recension från bloggen Pedagog Örebro

Storpolitik_och_pedagogik_en_biografi_over_fridtjuv_berg_startslagen biografi över Fridtjuv Berg

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som drev lärarkårens yrkesfrågor i Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF). I början av 1900-talet blev ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor.

I boken Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, hans liv och gärning.

Läs mer och beställ

"… mycket vacker och välproducerad bok om Fridtjuv Berg …"
Tomas Kroksmark, Vägval i skolans historia, juni 2016

Recension, BTJ

I anslfolkskolan_sasom_bottenskola_startutning till 100-årsminnet av hans död ges denna faksimil av originalutgåvan av Folkskolan såsom bottenskola ut i samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarförlaget.

Läs mer och beställ

med_luppen_pa_verksamheten

"Så bra! Praktiknära, lättläst och med många konkreta tips. Extra plus för de många frågor för reflektion/diskussion som delges. Många understrykningar och noteringar har det blivit."
Camilla Välimäki, pedagogista

Läs mer och beställ

ute_aret_runt_start

Ute året runt – utomhuspedagogikens möjligheter
Hur kan man arbeta pedagogiskt med utomhusmiljön i förskolan och de första skolåren? Vilken funktion kan gården, skogen eller strövområdet ha? Och hur påverkas barnens lärande av att de befinner sig i naturen? Barns nyfikenhet och lust stimuleras när de får vara utomhus.

Jag kan inte minnas att jag tidigare läst en bok och känt mig så hemma från första till sista sidan som i boken ‘Ute året runt’.”
Per Edberg, Förskolan 7/16

Läs mer och beställ

Lyssna, se och lär av de yngsta barnen!

de_yngsta_barnen_startDe yngsta barnen och läroplanen handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken.

Lena Edlund har arbetat 20 år som förskollärare och förskolechef och arbetar nu med fortbildning av förskolepersonal. Boken bygger på hennes tankar och erfarenheter kring frågor hon ofta möter som till exempel om ettåringar kan arbeta i projekt och ha inflytande över verksamheten.

Läs mer och beställ

Recension på kullerbyttanblog

Läs intervju med Lena Edlund

detsynligabarnet_omslag.indd

Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet

”Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss – i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande.” 

Barns perspektiv är jämlikt vuxnas och det ska synas i förskolan, anser Martina Lundström, förskollärare och pedagogista. I Det synliga barnet beskriver hon hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete kan synliggöra barnen. Hon ger också exempel på verktyg som blir en hjälp att förstärka deras perspektiv i kvalitetsarbetet. 

”Det är en bok ALLA borde läsa, den är så viktig för barnen."
Ulrika Velle, förskollärare i Ängelholm

Recension, BTJ

fb_korzcakJanusz Korczak på svenska

Nu finns Janusz Korczaks roman Liten igen och skriften Pedagogiska ögonblick tillgängliga på svenska. De är utgivna i Svenska Korczaksällskapets skriftserie.

Försäljningen sker i samarbete med Svenska Korczaksällskapet. De kostar 140 kr/st (plus frakt) och går att beställa på info@lararforlaget.se.

Hitta lärarnas guldstunder – när handledning och utveckling står i centrumFokus på pedagogiken
John Steinberg, fil dr i pedagogik och tidigare rektor, vill i boken Hitta lärarnas guldstunder stärka pedagogernas självförtroende, uppmuntra dem till att själva återerövra yrket och därmed höja resultaten i den svenska skolan.

Lektionen är helig – när undervisningen står i centrumFokus på undervisningen
Varför lägger skolan ner så mycket energi på kringaktiviteter i stället för att satsa på undervisningen? Det är en huvudfråga hävdar John Steinberg, fil dr i pedagogik och tidigare rektor, i boken Lektionen är helig. 

Med enkla och jordnära uppgifter i sann ”gräv där du står”-anda ger boken uppslag till övningar och diskussioner för den enskilda pedagogen och arbetslaget.

undervisningen_mellan_oss_start

"Körling, som den svensklärare hon är, hanterar språket likt en hängiven musiker - hennes ord är exakta och meningarna uttrycker en djup didaktisk kunskap som hon förmedlar på ett informativt sätt." 
Eva-Stina Sundén, Skolledaren 5/16

"Jag önskar att denna bok hade funnits att läsa på lärarutbildningen." 
Simon Ceder, Pedagogiska magasinet 2/16

Läs mer och beställ

Läs intervju med Anne-Marie Körling

lekfullt_samspel_startLekens roll i barns barndom
Pedagogens barnsyn och förhållningssätt avgör vilken barndom barn får i förskolan. I Lekfullt samspel i förskolan delar förskoleutvecklare Kari Pape med sig av sina erfarenheter av att skapa en inkluderande gemenskap, där barn och vuxna är likvärdiga och där leken har första prioritet.

Kari Pape beskriver fint hur pedagoger kan göra sig lekbara för de barn som vill ha och behöver vuxnas bidrag i leken.
Maria Samrell, utvecklingschef

Läs mer och beställ

Läs recension från tidningen Förskolan

Läs intervju med Kari Pape

Samarbetspartners

ForskULlogga_forskningforlarare
lärarfortbildning
     

Samarbetspartners

lektionsbanken

LararnasDag

Mässor och konferenser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen