För dig som vill driva utveckling!

Våra författare är lärare, rektorer och forskare som generöst delar med sig av framgångsrika, inspirerande arbetssätt och tankar som utvecklar undervisning och lärande. Här hittar du böcker som gör ditt jobb både enklare och roligare!

Navigera via skolformerna ovan så hittar du hela vårt utbud av böcker. 

Nyhetsbrevet håller dig uppdaterad

Missa inte information om nyheter, webbinar och aktuella erbjudanden. Anmäl dig till våra nyhetsbrev här>>

Aktuella webbinarium

Vi på Lärarförlaget bjuder gärna på kunskap. Nästa webbinar är planerat till 18 september och vänder sig till alla chefer och ledare i förskolan. Det är Katinka Vikingsen och Erika Kyrk Seger som bjuder på ett smakprov ur deras senaste bok. Att vara ledare i förskolan - hållbarhet och självreflektion. Läs mer och anmäl dig!
Här hittar du inspelningar av tidigare webbinar>>

I höst utser vi återigen Årets Lärarförfattare. Lämna ditt bidrag mellan 4 april och 4 augusti. Skriv ett provkapitel och ta chansen att vinna ett stipendium om 75 000 kr, coachning i ditt bokskrivande och ett bokkontrakt.  I år utser vi två pristagare: en från skola och en från förskola. Läs mer om Årets Lärarförfattare här>>

Låt briljanta böcker för lärande läsning blir en del av ditt kollegiala lärande!

Bedömning i gymnasieskolan av Jesper Grönlund

Bedömning i gymnasieskolan av Jesper Grönlund

Nu förbereder vi oss för en ny reform

Jesper Grönlund är en erfaren gymnasielärare som i höst kommer att arbeta med fortbildning i samband med att skolor runt om i landet förbereder sig inför Gy25. Han har dessutom skrivit en helt ny bok om bedömning. En bok som passar utmärkt för att t ex använda som underlag för bokcirklar för att sätta igång dialogen kring bedömning. Det är väl känt att många känner sig ensamma i frågan så dialog behövs. För bedömning är mer än bara betyg. Läs om Bedömning i gymnasieskolan - mer än bara betyg >>
Boken släpps i mitten av juli och kan förhandsbokas nu!

Psykologi för klassrummet av Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin

Psykologi för klassrummet av Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin

Läsarfavorit i ny upplaga - släpps i juli

En av Lärarförlagets mest uppskattade böcker är Psykologi för klassrummet. Den bidrar med kunskaper som de allra flesta inte fått med sig i lärarutbildningen. Den är klassrumsnära och skriven av två psykologer med stor erfarenhet av att arbeta i skolan. Boken släpptes första gången 2016, men är nu omarbetat och kompletterad med nya kapitel.  Läs den och få nycklar som verkligen behövs i klassrummet idag. Läs mer om Psykologi för klassrummet >>

Förhandsboka ditt exemplar nu så får du det direkt från tryckeriet i början av juli.

Språkrika utemiljöer i förskolan av Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas

Språkrika utemiljöer i förskolan av Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas

Nu tar vi vara på det lustfyllda lärande utomhus! ⭐⭐⭐⭐

Förskolan är en viktig arena för språkutveckling. Men hur planerar vi för en språkrik undervisning och lärmiljö ute?  Uppföljaren till Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta är här! Nu tar de kreativa språkmotorerna Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas tag i utemiljön. Är du redo att lära dig "räva" och "uggla" så  missa inte den här boken!

Språkrika utemiljöer i förskolan>>

Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro, en antologi med Sirkka Persson och Max Hjorton (red).

Vad gör vi när inget annat hjälper? ⭐⭐⭐⭐

Vi behöver samverka för att hitta ny lösningar på den problematiska skolfrånvaron. Samverka inom skolan, men också utanför skolan, med andra aktörer i samhället som möter eleverna.

Det här är en helt ny antologi som sätter ord på hur en aktiv samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård kan fungera. Redaktörer är verksamhetsutvecklaren Sirkka Persson och specialpedagogen Max Hjorton.
Läs mer om Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro>>

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel. Annsofie Englund (red)

Nyhet: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9

Nu är den här och den är efterlängtad! En bok speciellt för dig som är lärare i årskurs 4-9.  En språk- och kunskapsutvecklande undervisning kan göra stor skillnad och den här boken visar hur man kan möta elever i lärande, planering, undervisning och bedömning. Dessutom visar ett kapitel hur lärare kan utveckla undervisningen tillsammans genom ett kollaborativt lärande. Det här är en antologi för att du ska få så många perspektiv som möjligt. Läs mer om Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel.>>

Att vara ledare i förskolan av Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen

Att vara ledare i förskolan av Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen

Är vi redo att utmana myten om det perfekta ledarskapet?

Självreflektion är ett av den moderna ledarens främsta redskap för att utveckla både sig själv och andra. Men det är inte alltid självklart för oss hur vi skapar utrymme för det eller hur vi kan göra det på ett konstruktivt sätt. Det här ingen vanlig ledarskapsbok. Det är istället boken som författarna Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen själva hade önskat sig som stöd i sin ledarskapsutveckling. En bok om hur du genom en ökad självkännedom kan bygga en stabil, hållbar grund för ett både starkt och tryggt ledarskap. Men också en verksamhetsnära ledarskapsbok som tygdliggör alla de valmöjligheter som finns då du ska utveckla ett ledarskap som passar både organisationen och dig själv. 

Läs mer och beställ ditt exemplar av Att vara ledare i förskolan - hållbarhet och självreflektion

Digital kompetens i förskolan av Marie Eriksson

Digital kompetens i förskolan av Marie Eriksson

Mycket angelägen för alla som kommer i kontakt med förskolan. ⭐⭐⭐⭐⭐

När och hur tillför digitala tillägg något - och när gör de kanske inte det? Marie Eriksson är tillbaka med en ny bok i ett topp-aktuellt ämne. Det här är en bok som ger en vetenskaplig förankring till hur digitala tillägg kan tillföra ytterligare en dimension i de processer som redan pågår bland barnen. Det är också en bok som ger inspirerande, praktiska exempel på hur du kan använda digitala tillägg på din förskola. Ladda gärna ner reflektionsfrågor för lärande läsning i bokcirkel.
Läs mer om boken här>>

Formellt skrivande i gymnasiet - att utveckla undervisning

Formellt skrivande i gymnasiet - att utveckla undervisning

👉Nyhet för gymnasielärare: Hur kan vi arbeta för att maximera elevernas lärande?

Gymnasieskolans elever behöver behärska det formella skrivandet, för gymnasiearbetet, och för ev kommande högre studier och arbetsliv. Men för att kunna leda elever mot en utveckling av deras vetenskapliga skrivande, måste du själv som lärare vara medveten om de texter du vill att eleverna ska kunna skriva. Du behöver alltså förstå hur olika typer av vetenskaplig text är konstruerad. Det finns tekniker för att bygga den vetenskapliga texten. Behärskar du dessa tekniker kan de också integrera skrivundervisning i den ordinarie undervisningen. 

Det här är en bok skriven av en forskare och tre gymnasielärare som undervisar i olika ämnen. Du får lära dig grunderna i det formella skrivandet av forskaren och du får följa med lärarna in i undervisningspraktiken och ta del av såväl övningar som reflektioner över lärandeprocessen. Läs mer om Formellt skrivande i alla ämnen på gymnasiet>>

Att leda förändringsarbete i förskola och skola av Peter Fowelin

Att leda förändringsarbete i förskola och skola av Peter Fowelin

En utmärkt ledarskapsbok! ⭐⭐⭐⭐

”För att framgångsrikt leda i förändring behöver vi skapa ett klimat där medarbetare ser de positiva möjligheter som en förändring kan innebära, i stället för att fastna i ett motstånd mot förändringen.”

Alla med ledarpositioner i skola och förskola vet att utveckling och förbättring alltid står på dagordningen. Och ändå kör många initiativ till förändring fast. Motstånd och andra hinder sätter käppar i hjulet. Alla ledare har känt det här motståndet, i stort och smått. Att tänka bort det går inte, men att ändra sättet som vi tänker kring det går! I boken Att leda förändringsarbete i förskola och skola visar Peter Fowelin hur vi som ledare kan vända motstånd till möjligheter med hjälp av lösningsfokuserade metoder.

Missa inte denna nya utgåva av en bok full av konkreta verktyg för att skapa arbetsformer och kultur för förändring – både i det egna ledarskapet och för organisationen i sin helhet.

Det meningsfulla klassrummet av Maria Wiman

Det meningsfulla klassrummet av Maria Wiman

En mycket bra, hoppfull bok! ⭐⭐⭐⭐

I en tid där vi har så mycket att oroa oss över behövs den här positiva och hoppfulla boken. Det är Maria Wiman som tagit sig an utmaningen att skriva om hur vi med små medel kan knåda in hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i våra elevers vardag och i undervisningen. Det är en bok om motivation, om struktur och det varma ledarskapet. Men det är också en bok om hur du som lärare ska orka i ett yrke som alltid kräver mer av dig. 

Boken har fått  betyget 4-Mycket bra! Av Btj.   Läs mer om boken och beställ den här>>

Hedersförtryck - så kan skolan motverka det av Påhl Ruin

Hedersförtryck - så kan skolan motverka det av Påhl Ruin

En mycket bra handbok som ger både kunskap i ämnet och konkreta förslag för undervisning och bemötande. ⭐⭐⭐⭐

"En tom stol i klassrummet efter lovet – utan någon ordentlig förklaring till varför eleven inte kommer tillbaka. Allt fler skolor har upplevt det. Ibland får man aldrig reda på den verkliga orsaken, ibland blir det klarlagt att barnet förts tillbaka till föräldrarnas gamla hemland. Vanliga orsaker är tvångsgiftermål, könsstympning och i killars fall vad man skulle kunna kalla uppfostringsresor. Vad kan göras för att minska antalet bortföranden? "

Påhl Ruin har arbetat som journalist sedan 1988 inom ett brett spektrum av samhällsfrågor, på senare tid med särskilt fokus på skola, utbildning och integration. Nu är han aktuell med boken Hedersförtryck - så kan skolan motverka det. Den hoppfull bok som pekar på arbetssätt som fungerar.

En briljant bok som ger utmärkt stöd och inspiration! ⭐⭐⭐⭐⭐

Äntligen möts forskning och praktik kring det systematiska kvalitetsarbetet - och det utifrån olika perspektiv och yrkesroller. 

Erika Wallin har samlat förskollärare, utvecklingsledare, kvalitetschefer, rektorer, forskare och en filosof för att ge oss en bred bild av såväl utmaningar som möjligheter i kvalitetsarbetet.

Vi hör ihop