Böcker och Facebook


Startsida

de_yngsta_barnen_start

Lyssna, se och lär av de yngsta barnen!

De yngsta barnen och läroplanen handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken.

Lena Edlund har arbetat 20 år som förskollärare och förskolechef och arbetar nu med fortbildning av förskolepersonal. Boken bygger på hennes tankar och erfarenheter kring frågor hon ofta möter som till exempel om ettåringar kan arbeta i projekt och ha inflytande över verksamheten.

Läs mer och beställ

detsynligabarnet_omslag.inddpedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_start

"Två böcker som får hjärtat att smälta, pannan att veckas och hjärnan att spraka!"
Annica Sjöholm

Adobe Photoshop PDFDecembererbjudande

Att flickor har mycket att vinna på ett genusarbete stod så småningom klart för henne. Men pojkar – vad har de att vinna på jämställdhet och hur jobbar man med dem? Och vad går ett genusarbete egentligen ut på?

Med hjälp av många praktiska exempel, från sitt eget liv och den egna förskolan, belyser Britta Olofsson genusteorier och könsmönster. Hon beskriver hur modern genusforskning kan omsättas i praktisk pedagogik så att båda könen blir vinnare.

MODIGA prinsessor & ÖMSINTA killar är månadens erbjudande. Pris 140 kr inkl moms (ord. pris 175 kr).

Ta del av erbjudandet

Katalog_HT_2016Beställ vår höstkatalog

I den kan du läsa om höstens nya böcker. Du kan också läsa intervjuer med några av våra författare - bland annat Martina Lundström, Lena Edlund, Karin Nygårds och Terese Raymond. Och så presenteras förstås hela vårt sortiment av böcker för lärare i förskola och skola. 
 
 

Psykologisk kunskap gör stor skillnad

psykologi_for_klassrummet_startSom pedagog möter man under ett yrkesliv åtminstone vid några tillfällen stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. Psykologi i klassrummet ger en översikt av den stora bredd av perspektiv och kunskaper som psykologin har att erbjuda.

"Detta är en välskriven och vardagsnära bok om det som händer i ett klassrum. Den är mycket bra och ger konkreta tips och ökad förståelse till elevhälsopersonal och pedagoger - både aktiva och under utbildning. Aktuell och relevant litteraturlista och överskådlig innehållsförteckning ingår."
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 15, 2016

Läs mer och beställ

Läs kort artikel från Psykologiscenen på bokmässan 2016

Gratis föreläsning på Stockholms stadsbibliotek
Torsdagen den 13 oktober kl 18.00-19.30 föreläser Jenny Jakobsson Lundin på Stockholms stadsbibliotek. Föreläsningen är gratis, men antalet platser är begränsat.

Läs mer och anmäl dig!

Storpolitik_och_pedagogik_en_biografi_over_fridtjuv_berg_startslagen biografi över Fridtjuv Berg

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som drev lärarkårens yrkesfrågor i Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF). I början av 1900-talet blev ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor.

I boken Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, hans liv och gärning.

Läs mer och beställ

"… mycket vacker och välproducerad bok om Fridtjuv Berg …"
Tomas Kroksmark, Vägval i skolans historia, juni 2016

Recension, BTJ

I anslfolkskolan_sasom_bottenskola_startutning till 100-årsminnet av hans död ges denna faksimil av originalutgåvan av Folkskolan såsom bottenskola ut i samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarförlaget.

Läs mer och beställ

ute_aret_runt_start

Ute året runt – utomhuspedagogikens möjligheter
Hur kan man arbeta pedagogiskt med utomhusmiljön i förskolan och de första skolåren? Vilken funktion kan gården, skogen eller strövområdet ha? Och hur påverkas barnens lärande av att de befinner sig i naturen? Barns nyfikenhet och lust stimuleras när de får vara utomhus.

Jag kan inte minnas att jag tidigare läst en bok och känt mig så hemma från första till sista sidan som i boken ‘Ute året runt’.”
Per Edberg, Förskolan 7/16

Läs mer och beställ

undervisningen_mellan_oss_start

"Körling, som den svensklärare hon är, hanterar språket likt en hängiven musiker - hennes ord är exakta och meningarna uttrycker en djup didaktisk kunskap som hon förmedlar på ett informativt sätt." 
Eva-Stina Sundén, Skolledaren 5/16

 

"Jag önskar att denna bok hade funnits att läsa på lärarutbildningen." 
Simon Ceder, Pedagogiska magasinet 2/16

Läs mer och beställ

med_luppen_pa_verksamheten

"Så bra! Praktiknära, lättläst och med många konkreta tips. Extra plus för de många frågor för reflektion/diskussion som delges. Många understrykningar och noteringar har det blivit."
Camilla Välimäki, pedagogista

Läs mer och beställ

detsynligabarnet_omslag.indd

Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet

”Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss – i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande.” 

Barns perspektiv är jämlikt vuxnas och det ska synas i förskolan, anser Martina Lundström, förskollärare och pedagogista. I Det synliga barnet beskriver hon hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete kan synliggöra barnen. Hon ger också exempel på verktyg som blir en hjälp att förstärka deras perspektiv i kvalitetsarbetet. 

”Det är en bok ALLA borde läsa, den är så viktig för barnen."
Ulrika Velle, förskollärare i Ängelholm

Recension, BTJ

"... inspirerande och tänkvärd ..."

pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_startPedagoger delar med sig av erfarenheter, tankar och idéer kring hur de utformat den pedagogiska miljön i sina förskolor.  Konkreta exempel - med koppling till teori och läroplan - illustreras med ett stort antal bilder.

"Boken är superbra, intressant, utmanande, inspirerande och tänkvärd! Många understrykningar har det blivit." Ulla-Karin Lundgren Öhman i ett facebookinlägg.

Läs mer och beställ

Recension, Modern barndom

Recension, BTJ

Recension från bloggen Pedagog Örebro

lekfullt_samspel_startLekens roll i barns barndom
Pedagogens barnsyn och förhållningssätt avgör vilken barndom barn får i förskolan. I Lekfullt samspel i förskolan delar förskoleutvecklare Kari Pape med sig av sina erfarenheter av att skapa en inkluderande gemenskap, där barn och vuxna är likvärdiga och där leken har första prioritet.

Kari Pape beskriver fint hur pedagoger kan göra sig lekbara för de barn som vill ha och behöver vuxnas bidrag i leken.
Maria Samrell, utvecklingschef

Läs mer och beställ

fb_korzcakJanusz Korczak på svenska

Nu finns Janusz Korczaks roman Liten igen och skriften Pedagogiska ögonblick tillgängliga på svenska. De är utgivna i Svenska Korczaksällskapets skriftserie.

Försäljningen sker i samarbete med Svenska Korczaksällskapet. De kostar 140 kr/st (plus frakt) och går att beställa på info@lararforlaget.se.

Hitta lärarnas guldstunder – när handledning och utveckling står i centrumFokus på pedagogiken
John Steinberg, fil dr i pedagogik och tidigare rektor, vill i boken Hitta lärarnas guldstunder stärka pedagogernas självförtroende, uppmuntra dem till att själva återerövra yrket och därmed höja resultaten i den svenska skolan.

 

Lektionen är helig – när undervisningen står i centrumFokus på undervisningen
Varför lägger skolan ner så mycket energi på kringaktiviteter i stället för att satsa på undervisningen? Det är en huvudfråga hävdar John Steinberg, fil dr i pedagogik och tidigare rektor, i boken Lektionen är helig. 

Med enkla och jordnära uppgifter i sann ”gräv där du står”-anda ger boken uppslag till övningar och diskussioner för den enskilda pedagogen och arbetslaget.

Samarbetspartners

Mässor och konferenser

  • Inga evenemang
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen