Böcker och Facebook


Startsida

Det synliga barnet 12 sepFörhandsbeställ Martina Lundströms bok – utkommer 12 september!

Barns perspektiv är jämlikt vuxnas och det ska synas i förskolan, anser Martina Lundström, förskollärare och pedagogista. I Det synliga barnet beskriver hon hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete kan synliggöra barnen. Hon ger också exempel på verktyg som blir en hjälp att förstärka deras perspektiv i kvalitetsarbetet. Läs mer och förhandsbeställ

lekfullt_samspel_startLekens roll i barns barndom

Pedagogens barnsyn och förhållningssätt avgör vilken barndom barn får i förskolan. I Lekfullt samspel i förskolan delar förskoleutvecklare Kari Pape med sig av sina erfarenheter av att skapa en inkluderande gemenskap, där barn och vuxna är likvärdiga och där leken har första prioritet.

Kari Pape beskriver fint hur pedagoger kan göra sig lekbara för de barn som vill ha och behöver vuxnas bidrag i leken.
Maria Samrell, utvecklingschef

Läs mer och beställ

Psykologisk kunskap gör stor skillnad

psykologi_for_klassrummet_startSom pedagog möter man under ett yrkesliv åtminstone vid några tillfällen stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. Psykologi i klassrummet ger en översikt av den stora bredd av perspektiv och kunskaper som psykologin har att erbjuda.

"Detta är en välskriven och vardagsnära bok om det som händer i ett klassrum. Den är mycket bra och ger konkreta tips och ökad förståelse till elevhälsopersonal och pedagoger - både aktiva och under utbildning. Aktuell och relevant litteraturlista och överskådlig innehållsförteckning ingår."
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 15, 2016

Författarna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin kommer att medverka på Psykologiscenen på Bokmässan i Göteborg i september.

Läs mer och beställ

Sommarens erbjudande

undervisningen_mellan_oss_start
"Jag vet när skolan jag besöker är en skola jag vill vara på. Det handlar oftast om vad som möter mig då jag kliver in i den."

Anne-Marie Körlings Undervisningen mellan oss är sommarens erbjudande (jun-aug). Pris 180 kr inkl moms (ord. pris 220 kr).

Ta del av erbjudandet

Recension Pedagogiska Magasinet

Recension Skolledarna

Storpolitik_och_pedagogik_en_biografi_over_fridtjuv_berg_startslagen biografi över Fridtjuv Berg

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som drev lärarkårens yrkesfrågor i Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF). I början av 1900-talet blev ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor.

I boken Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, hans liv och gärning.

Läs mer och beställ

"… mycket vacker och välproducerad bok om Fridtjuv Berg …"
Tomas Kroksmark, Vägval i skolans historia, juni 2016

Recension, BTJ

I anslfolkskolan_sasom_bottenskola_startutning till 100-årsminnet av hans död ges denna faksimil av originalutgåvan av Folkskolan såsom bottenskola ut i samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarförlaget.

Läs mer och beställ

ute_aret_runt_startEn bra början – lek ute året runt
”Boken visar verkligen på bredden av de olika arbetssätt och de kunskaper och utmaningar som finns och utvecklats på förskolorna som arbetar med utepedagogik.”

Elisabeth Ämting Backlund, förskollärare

Läs mer och beställ

Recension, BTJ

Pedagogikscenen på BokmässanPEDAGOGIKSCENEN
En nyhet på årets bokmässa är Pedagogikscenen. Den arrangerar vi tillsammans med Lärarförbundet och Natur & Kultur.

Pedagogikscenen kommer att finnas i Lärarförbundets monter (C05:21). Där kan du träffa författare som samtalar om sina böcker om förskola och skola.

Utbildningsminister Gustav Fridolin är en av dem som kommer att besöka Pedagogikscenen. Han ska samtala med Joakim Landahl som skrivit boken Politik och pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg. Samtalsledare är Pedagogiska magasinets chefredaktör Helena Reistad.

Läs hela programmet

"... inspirerande och tänkvärd ..."

pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_startPedagoger delar med sig av erfarenheter, tankar och idéer kring hur de utformat den pedagogiska miljön i sina förskolor.  Konkreta exempel - med koppling till teori och läroplan - illustreras med ett stort antal bilder.

"Boken är superbra, intressant, utmanande, inspirerande och tänkvärd! Många understrykningar har det blivit." Ulla-Karin Lundgren Öhman i ett facebookinlägg.

Läs mer och beställ

Recension, Modern barndom

Recension, BTJ

Recension från bloggen Pedagog Örebro

hur_man_alskar_ett_barn_startBarn har samma värde som vuxna

Hur man älskar ett barn genomsyras av Janusz Korczaks djupt humanistiska livssyn. Med stor ödmjukhet och uppriktig nyfikenhet närmar han sig barnets – den lilla människans – värld.

”Janusz Korczaks texter är en ständig inspiration. Trots att de skrevs under första halvan av förra seklet är de fortfarande så brännande aktuella. Hans insikter och tankar var före sin tid – och är det i vissa avseenden än i dag.”

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Läs mer och beställ

korczakJanusz Korczak - ett porträtt

Det finns livsöden där legenden hotar att överskugga livsgärningen.

Läs som pdf

Katalog_Spring_2016_newsVår bokkatalog

I vår nya bokkatalog presenterar vi vårens nyheter. Två färgstarka historiska profiler finns med i vårens utgivning hos oss på Lärarförlaget. De har på olika sätt påverkat vår syn på skola och utbildning, barn och barndom.

Läs den bläddringsbara katalogen direkt på webben

 
 

Samarbetspartners

Mässor och konferenser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen