Sveriges främsta pedagoger ger dig nya lösningar!

Lärarförlaget har förskolan och skolan som specialitet. Vi brinner för lärandet och är övertygade om att förmågan att lära om och lära nytt är central för att kunna utvecklas under ett helt yrkesliv. 

Våra böcker skrivs av förskollärare, lärare, rektorer och forskare. Våra författare delar generöst med sig av teorier, framgångsrika arbetssätt och inspirerande tankar, som utvecklar undervisning och lärande. Vår utgivning vilar alltid på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Navigera via skolformerna ovan så hittar du hela vårt utbud av böcker. 

 

Håll dig uppdaterad om nyheter, webbinarier och andra erbjudanden genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev >>

Marie Eriksson är tillbaka med språk, fantasi och lek

Vi är så glada att mångas favoritförfattare, Marie Eriksson, är tillbaka med sin sjunde egna bok Språkets alla möjligheter.

Boken har fått högsta betyg: 5- briljant! av BTJ.

Det är en bok om hur förskolan kan fyllas med positiva språkliga sammanhang genom böcker och sagor men också med hjälp av lek, fantasi och olika estetiska och digitala uttryck. Du får en bok full av inspiration och exempel på hur situationer och miljöer kan locka till kommunikation och språkande. Du kan förstås köpa den i vår webbshop >>

Varför behöver vi den riskfyllda leken?

Riskfylld lek och undervisning handlar om varför den riskfyllda leken är så viktig för lärandet och undervisningen. Suzanne Axelsson utforskar lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder.

Boken har fått högsta betyg: 5- briljant! av BTJ.

I boken diskuteras också frågor som: Vad är egentligen riskfylld lek och hur utvecklas och lär sig barnen genom den? Hur kan vi värdera riskerna och avgöra vad som är fara och vad som är spänning och äventyr? Och hur kan vi prata om risker i skola och förskola när vi har olika värderingar och övertygelser. Köp boken här>>

Att se fram emot i april!

Stress, personalbrist och personalrörlighet - det är problem som många förskolor brottas med. Risken är stor att detta påverkar arbetsglädjen. Så vad kan vi göra åt problemen? 

Hälsocoachen, med bred erfarenhet från förskolan, Camilla Vahlberg, har med ambitionen att öka arbetsglädje samlat konkreta redskap som möjliggör både utveckling av hälsa och kvalitet i professionsutövandet hos arbetslag, team och individ på förskolan. Nyckelorden är samspelskompetens och självledarskap. Det här är en bok att se fram emot... i april! Läs mer om boken Det hållbara arbetslaget här>>

Så hittar du balansen och formar en lärande förskola

Årets sista nyhet här på Lärarförlaget är den hyllade rektorn Anna Lunds bok Att leda en lärande förskola. Den handlar om att hitta balansen i sitt ledarskap. Balansen mellan arbetsorganisationen, utvecklingsorganisationen... och sin egen utveckling som chef och ledare. 

Anna Lund bjuder på mängder av tydliga och inspirerande exempel från hur hon själv arbetat för att forma lärande organisationer på sina förskolor. 

Det digiloga klassrummet där alla får vara sitt unika jag

Läraren och instagramprofilen Helen Larsson kommer med sin första bok om digilogt lärande i november. Vad är digilogt lärande och hur kan du använda det i ditt klassrum? Det berättar Helen om i boken Det digiloga klassrummet - varierad undervisning som inkluderar. Boken vänder sig särskilt till dig som är lärare i F-6 samt särskolans 1-10. En inspirerande och lärorik bok på många sätt!

Helen tog förra året hem andrapriset i Guldäpplet. En del av den långa motiveringen löd så här: "För sitt ”digiloga” arbete, analogt såväl som digitalt, genom vilket hon utvecklar undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå målen. Hon ger eleverna en verktygslåda av stödfunktioner där eleverna väljer de stöd de behöver – på så vis skapas normen att alla är olika, och att det är helt okej."

Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass av Nathalie Lindgren

Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass av Nathalie Lindgren

Stationsarbete i förskoleklass - under hela läsåret

Många har inspirerats av Nathalie Lindgrens kombinerade stations- och kartläggningsarbete i förskoleklass. Hon har föreläst på konferenser och hållit kurser i ämnet och nu har hon skrivit boken. Med praktiska moment och konkreta tillvägagångssätt berättar Nathalie Lindgren om hur stationsarbete, kartläggning, bildstöd och differentierad undervisning bildar en helhet och som främjar elevernas kunskapsutveckling. 

Läs mer om boken Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Ny och forskningsbaserad modell för språkstöd i förskolan

NYHET: Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning. Med den här boken får vi ett helt nytt forskningsbaserat verktyg,  ELSA-modellen. Författare är forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg från Göteborgs universitet. 

”ELSA-modellen har berikat mitt liv, för jag ser vilken makt ord har i smått och stort. I arbetslivet ser jag stora förändringar, som jag kommer att bära med mig livet ut.”

Lena Edlunds sista och avslutande del i triologin om de yngsta

Denna gång tar hon sig an den stora frågan om alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet, dvs den värdegrund vi bygger för att forma framtidens samhälle.  Eftersom värdegrunden  styr vad vi gör och hur vi bemöter barnen, vårdnadshavarna och kollegorna så är det en av hörnpelarna när vi ska lägga grunden för barnens livslånga lärande. Men det kanske kan vara lite knepigt att prata om värderingar och hur gör man när vi ska utveckla arbetet tillsammans med förskolans yngsta barn?

Läs mer om De yngsta barnen och värdegrunden

Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro

Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro

Ta del av Sirkka Persson långa erfarenhet av att få hemmasittare att återvända

”Jag vet hur nära det kan vara till känslan av hopplöshet, för alla parter. Risken är stor att man ger upp. Gör aldrig det.”

Elever som blir, eller riskerar att bli, hemmasittare är ett huvudbry för många rektorer och lärare idag. I den nya boken Från hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro berättar Sirkka Persson om hur Kringlaskolan lyckades få alla sina hemmasittare att komma vidare till studier efter årskurs 9. Hon klargör skillnaden mellan hemmasittare och skolkare. Hon delar generöst med sig av sina erfarenheter och tankar kring både vikten av att förebygga, så att elever inte blir hemmasittare, och hur man kan arbeta både förebyggande, men även för att få dem tillbaka om man misslyckats med det.
Sirkka håller nu även kurser och föreläsningar i Lärarfortbildnings regi. Läs mer om kursen>>.

 

Vi gör olika - undervisning om mångfald och demokrati i förskolan

Vi gör olika - undervisning om mångfald och demokrati i förskolan

Så kan vi utveckla förskolans mångfaldsarbete

Vi startar året med fyrverkerier, fest och firande. Det är en bok som i botten utgår från två oerhört viktiga delar i skolans uppdrag: undervisning i mångfald och demokrati. Det är Ulla-Britta Bruun stipendiaterna Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander som är författarna bakom boken. Det är en bok som doftar och smakar på likheter och olikheter. Är ”dom andra” konstiga? Eller gör vi bara olika – och förvånansvärt ofta lika?

Följ med när barnen på förskolan planerar för en egen högtid - en egen fest!

Läs mer och köp boken Vi gör olika – undervisning av mångfald och demokrati i förskolan

 

 

Varsamt & Nyfiket

Varsamt och Nyfiket

Perspektiv på hållbar utveckling

Hållbar utveckling är inte bara att sortera sopor eller plocka skräp. Det vet vi ju. Men hur arbetar vi egentligen med de olika perspektiven av hållbar utveckling sida vid sida: det sociala, ekonomiska och det ekologiska? Den här aktuella och intressanta frågan har Erika Wallin och hennes medförfattare undersökt i antologin Varsamt och nyfiket  vägen till hållbar utveckling i förskolan

Kapitlen ger olika infallsvinklar på vad arbetet med hållbar utveckling kan innebära och hur det kan bli en naturlig del i förskolans undervisning. Läs mer om social hållbar utveckling

 

 

Om rektors roll i att utveckla undervisningen

I boken Lärande ledarskap – att leda professionell utveckling i skolan presenteras aktuell forskning om hur rektorer kan tillämpa ett lärande ledarskap. Studierna har bedrivits på skolor i Norge av Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland. Viviane Robinson bidrar med två kapitel i boken. 

Skolforskaren Viviane Robinson har identifierat fem faktorer för ett elevnära skolledarskap. Den 
som har visat sig ha störst effekt på måluppfyllelsen är ”att leda lärares lärande”– men på vilket sätt kan det göras? 

Läs mer och köp boken Lärande ledarskap

 

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Du har väl den nya versionen?

Linda Linder och hennes 15 medförfattare i antologin har sett över samtliga kapitel i den tidigare utgivna storsäljaren Pedagogisk miljö i tanke och handling. Fyra kapitel är helt nyskrivna. Boken är uppdaterad enligt gällande styrdokument och ny forskning inom området.

"Det är i allra högsta grad en stimulerande inspirationsbok men också en praktisk handledning i hur ett arbetslag kan tänka och gå vidare i sitt arbete med att forma den pedagogiska miljön på förskolan."
BTJ

 

 

 

 

Språkrika lärmiljöer

Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Uppfinningsrika idéer i förskolan

Barns språkutveckling tar fart under de viktiga förskoleåren, men alla har inte samma förutsättningar. Hur kan vi i förskolan ge dem bästa möjliga grund och utmana varje barn vidare? Med kunskap om barns kommunikativa strategier och genom att medvetet ta hjälp av miljö och material, kan vi bli de språkmotorer som barnen behöver.

Förskollärarna Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten som brinner för ämnet har skrivit boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta. De delar med sig av sitt förhållningssätt, sina erfarenheter, konkreta verktyg och uppfinningsrika idéer för hur förskolans lärmiljö kan formas för att erbjuda rika möjligheter för barnen att utforska och utveckla sina språkliga förmågor.

 

Ny lärare? Bra och rolig guide till jobbet

Läraryrket är knäppt och oförutsägbart – och världens bästa! Det tycker Maria Wiman, som nu delar med sig av sina erfarenheter i boken Första tiden som lärare – min guide för en trygg start. Hon bjussar på såväl egna tabbar som riktiga lyckokast, handfasta lektionsplaneringar och råd om hur man skapar goda relationer till både elever och föräldrar. Marias bästa tips? Var snäll mot dig själv! Tro inte att du ska behärska allt genast. Våga ha kul på jobbet!

Läs mer och köp "Första tiden som lärare"

 

Vi hör ihop