Böcker och Facebook


Startsida

 

Beställ vår nya katalog

 
 
 

NYHET – Att skapa och behålla intresse och lust

Hur kan man använda det estetiska språkets och de konstnärliga uttryckens möjligheter för att hålla ihop form och innehåll i förskolans verksamhet? Den här boken berättar om ett år på en förskoleavdelning där rum, material, form och iscensättning ingår i ett dynamiskt nätverk. Projekten utgår från leken och inget tycks vara omöjligt. 

Många gånger har jag hört pedagoger säga att de inte kommer vidare i de projekt de startat med barnen. Att intresset rinner bort, att de inte hittar tråden. Hege Hansson beskriver alla de verktyg vi har till vårt förfogande och genom att använda dem finns tusen och åter tusen vägar att skapa och behålla intresse och lust.

Linda Linder, förskollärare och ateljerista

Läs mer och beställ
Se och läs ett smakprov ur boken

Inspirerande exempel

Äntligen! Antologin du håller i din hand är vad jag vet den första som på allvar öppnar för en fördjupad dialog om skolämnet slöjd och digitalisering. Det är både välkommet och behövligt.

Stina Westerlund, lektor i Pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjd

Läs mer och beställ
Se och läs ett smakprov ur boken

 Månadens böcker!
Denna månad har vi alla Britta Olofssons fina böcker som erbjudande, de kostar nu 100 kr per bok!

Den underbara gäddan
Hur många plommon ryms i Majas mage?
Modiga prinsessor och ömsinta killar
Meningsfull samling i förskolan

Lyckas med förändringsarbete

I den här utökade och reviderade utgåvan har författaren lyft fram ny forskning som belyser viktiga faktorer för hur skolutveckling kan lyckas. Dessutom har boken kompletterats med ett helt nytt kapitel om arbetslagets och arbetslagsledarens centrala roll för att stärka kedjan mellan ledning och lärare. 

Peter Fowelin är organisationskonsult och föreläsare med en bakgrund som SO-lärare, projektledare och chef.

Vad är yrkesdidaktik?

Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här, tillsammans med några forskare, hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext.

Med Barnbokens magi – lärande samspel i sagans värld vill Marie Eriksson lyfta fram och levandegöra sagans kraft i förskolan. I förskolan utgår man från ett gemensamt sagotema som står för inspiration och inramning – men innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar. 

 

"Reflektionerna och slutsatserna är välgrundade. Det är välgörande med den klokskap som härrör direkt från verkligheten."
Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 21, 2017

Läs mer och beställ
Recension, BTJ
Kika på ett smakprov ur boken

"Boken innehåller viktiga budskap för framtiden och borde läsas av många."

Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 21, 2017

Magister Max tecknade funderingar

Text och bild är ett oerhört effektivt sätt att kommunicera på.

 

Språkliga olikheter öppnar våra ögon

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats. 

Det sociala klimatet är vuxnas ansvar

En antologi som lyfter olika aspekter på arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass.
Förskollärare Veronica Andersson

Läs mer och beställ
Recension, BTJ
Se och läs ett smakprov ur boken

Boken är handfast och praktisk samtidigt och ger en inspirerande grund att bygga upp undervisning på.
Katharina Jacobsson, BTJ-hätet nr 14 2017

Beställ
Läs smakprov ur boken 
Recension, BTJ

karinraymond

 


navigera_start

Digitalisering i skolan
Teknik, juridik, etik och panik. Skolan måste hänga med i digitaliseringen av samhället. 

Läs mer och beställ
Recension, BTJ

Psykologisk kunskap gör stor skillnadpsykologi_for_klassrummet_start

Psykologi i klassrummet ger en översikt av den stora bredd av perspektiv och kunskaper som psykologin har att erbjuda.

Läs och beställ
Recension i Skolledaren
Intervju med författarna
Läs kort artikel från bokmässan -16

 Inkluderande läsundervisning

Min förhoppning med boken är att den ska kunna ge konkreta tips och idéer till hur man kan bygga upp en undervisning där läsningen och texten är i fokus.


motet_med_texten_start

"En berg- och dalbana av känslor."
Bloggen Läsambassaden
Läs intervju
Läs mer och beställ

pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_start"Boken är superbra, intressant, utmanande, inspirerande och tänkvärd! Många understrykningar har det blivit." Ulla-Karin Lundgren Öhman i ett facebookinlägg.

Läs mer och beställ
Läs intervju med Linda Linder
Recension, Modern barndom
Recension, BTJ
Recension från bloggen Pedagog Örebro

detsynligabarnet_omslag.indd

”Det är en bok ALLA borde läsa, den är så viktig för barnen."
Ulrika Velle, förskollärare i Ängelholm

Recension, BTJ
Läs mer och beställ
Läs intervju med Martina Lundström

de_yngsta_barnen_startBoken handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken.
Läs och beställ
Recension på kullerbyttanblog
Läs intervju med Lena Edlund

Två böcker som får hjärtat att smälta, pannan att veckas och hjärnan att pedagogisk_miljo_i_tanke_och_handling_startdetsynligabarnet_omslag.inddspraka!
Annica Sjöholm

med_luppen_pa_verksamheten"Extra plus för de många frågor för reflektion/diskussion som delges. Många understrykningar och noteringar har det blivit." Camilla Välimäki, pedagogista

Läs mer och beställ

fb_korzcakJanusz Korczak på svenska

Nu finns Janusz Korczaks roman Liten igen och skriften Pedagogiska ögonblick tillgängliga på svenska. De är utgivna i Svenska Korczaksällskapets skriftserie.

Försäljningen sker i samarbete med Svenska Korczaksällskapet. De kostar 140 kr/st (plus frakt) och går att beställa på info@lararforlaget.se.

Storpolitik_och_pedagogik_en_biografi_over_fridtjuv_berg_startslagen biografi över Fridtjuv Berg

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. I boken Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, hans liv och gärning.
Läs mer och beställ
"… mycket vacker och välproducerad bok om Fridtjuv Berg …"

Tomas Kroksmark, Vägval i skolans historia, juni 2016
Recension, BTJ

folkskolan_sasom_bottenskola_startFaksimil av originalutgåvan av Folkskolan såsom bottenskola ges ut i samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarförlaget. Läs mer och beställ

Hitta lärarnas guldstunder – när handledning och utveckling står i centrumFokus på pedagogiken
John Steinberg, fil dr i pedagogik och tidigare rektor, vill i boken Hitta lärarnas guldstunder stärka pedagogernas självförtroende, uppmuntra dem till att själva återerövra yrket och därmed höja resultaten i den svenska skolan.

Lektionen är helig – när undervisningen står i centrumFokus på undervisningen
Varför lägger skolan ner så mycket energi på kringaktiviteter i stället för att satsa på undervisningen? Med enkla och jordnära uppgifter i sann ”gräv där du står”-anda ger boken uppslag till övningar och diskussioner.

undervisningen_mellan_oss_start

"Jag önskar att denna bok hade funnits att läsa på lärarutbildningen."
Simon Ceder, Pedagogiska magasinet 2/16

Läs mer och beställ

Läs intervju med Anne-Marie Körling

ute_aret_runt_start

Ute året runt

Jag kan inte minnas att jag tidigare läst en bok och känt mig så hemma från första till sista sidan som i boken ‘Ute året runt’.” Per Edberg, Förskolan 7/16

 Läs mer och beställ

lekfullt_samspel_startLekens roll i barns barndom
Kari Pape beskriver fint hur pedagoger kan göra sig lekbara för de barn som vill ha och behöver vuxnas bidrag i leken.
Maria Samrell, utvecklingschef

Läs mer och beställ

Läs recension från tidningen Förskolan

Läs intervju med Kari Pape

Samarbetspartners

ForskULlogga_forskningforlararelärarfortbildninglektionsbanken
 
 

Mässor och konferenser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen
SkickaTEXT
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av erbjudanden och nyheter i mejlen