De yngsta barnen och undervisningen

Lena Edlund

"Ta dig själv som pedagog på allra största allvar. Prata om att du undervisar och sätt ord på vad du gör som är undervisning. Då blir det mycket roligare att jobba."

Det här är uppföljaren till den mycket uppskattade boken De yngsta barnen och läroplanen. Boken vänder sig till såväl pedagoger som rektorer och är full av energi och pepp som gör att vi verkligen förstår vilket fantastiskt jobb vi gör när vi undervisar.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Vad betyder undervisning för en ettåring - och för en pedagog som jobbar med ettåringar?

Med boken De yngsta barnen och undervisningen sätter Lena Edlund fokus på frågan. Begreppet undervisning skrevs nyligen in i förskolan läroplan, och Lena Edlund får ofta frågor om det i sitt jobb som kvalitetsledare i förskolan. Frågorna handlar om de yngsta barnen, hur man undervisar dem som inte kan prata och som behöver mycket omsorg. Nu vill hon visa hur man kan göra utan att krångla till det.

I arbetet med förskolans yngsta barn går lek och allvar hand i hand. Nyckeln för att arbeta med undervisning är att hela tiden vara ”här och nu”, nyfiken och lyhörd för vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot. I boken ger Lena Edlund exempel på hur pedagoger kan tillvarata de yngsta barnens lärstrategier och kroppsliga, estetiska uttryckssätt för att bygga in rörelse, lekfullhet och närvaro i undervisningen.

Hon visar hur miljöer för de yngsta kan utformas och hur man kan arbeta mot läroplanens mål redan första dagen av introduktionen. Hon tar också upp vikten av förskollärares ansvar och ledarskap för att alla barn ska få samma förutsättningar.

Det kollegiala tilltalet sätter sin prägel på boken på ett mycket positivt sätt och ger tyngd åt den beprövade erfarenheten

RECENSION
Lena Edlund är pedagogisk utvecklare och har tidigare skrivit boken De yngsta barnen och läroplanen. De yngsta barnen och undervisningen utvecklar tankarna från den förra boken men riktar nu fokus mot pedagogerna. Hur kan vi undervisa de allra yngsta i förskolan och på vilka sätt låter sig detta göras?

Författaren talar ur egen erfarenhet och använder gärna ett ”vi” när hon skriver om pedagoger i förskolan. Hon betonar förskollärarens ansvar och ledarskap. Det kollegiala tilltalet sätter sin prägel på boken på ett mycket positivt sätt och ger tyngd åt den beprövade erfarenheten. Lena Edlund återkommer till att nyckeln för att undervisa de yngsta barnen är att vara närvarande i stunden, att befinna sig i ett ”här och nu”. Boken är rikt illustrerad, rymmer många exempel ur verksamheterna samt infällda rutor med praktiska tips. En lista över referenser avslutar.

Ulf Malmqvist
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 12 2020

Lena Edlund i samtal med Helena Reistad

Din bok har lagts till i varukorgen

Undervisning behöver inte vara krångligt!
Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. 
Hon är också författare till De yngsta barnen och läroplanen och De yngsta barnen och undervisningen.

Mer om Lena Edlund finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Hej Lena!

Vad betyder undervisning för en ettåring - och för en pedagog som jobbar med ettåringar?
Det måste inte vara pratundervisning. Det kan lika gärna vara estetisk eller kroppslig undervisning, man kan måla eller dansa. Och den ska ske på ett lustfyllt sätt.
Läs hela intervjun här

Om De yngsta barnen och undervisningen

Titel De yngsta barnen och undervisningen
Författare Lena Edlund
Utgiven 2020
ISBN 9789188149480

Fler böcker av Lena Edlund

Läs mer om De yngsta barnen och läroplanen och Den yngsta barnen och värdegrunden.