Att ge form åt förskolans innehåll

Hege Hansson

Hur kan man använda det estetiska språkets och de konstnärliga uttryckens möjligheter för att hålla ihop form och innehåll i förskolans verksamhet?

Lärarförlagets pris: 295 kr

En bok om de konstnärliga uttryckens möjligheter i förskolan

Hur kan man använda det estetiska språkets och de konstnärliga uttryckens möjligheter för att hålla ihop form och innehåll i förskolans verksamhet?

Den här boken berättar om ett år på en förskoleavdelning där rum, material, form och iscensättning ingår i ett dynamiskt nätverk. Projekten utgår från leken och inget tycks vara omöjligt. Författaren beskriver hur arbetslaget använde 24 resväskor, ett utomhusgalleri och återbruksmaterial för att öppna sinnena för estetiska lärprocesser och skapa helhetssyn, mening och engagemang hos såväl barn och pedagoger som föräldrar.

"Boken är en guldgruva"

RECENSION 
Att ge form åt förskolans innehåll lyfter fram förskolans miljö och material, estetiska lärprocesser och konstnärliga uttrycksformer. De teoretiska diskussionerna skapar en medvetenhet om förskollärarens viktiga roll i iscensättandes av rum med material som stimulerar barnen och skapar lust och nyfikenhet att lära.

Hege Hansson har många års erfarenhet av undervisning på förskollärarutbildningen i Norge och som aktionsforskare i förskolan. Under ett år arbetar hon på en förskoleavdelning och det blir ett år fyllt av kreativa lärprocesser och magiska händelser som vi läsare får ta del av.

Boken är illustrerad med färgfoton från verksamheten och konstverk som inspirerat till det pedagogiska arbetet. Innehållet är fördelat på fem kapitel: Rum, Material, Form, Iscensättning och Förbindelser och alla inleds med en lärorik berättelse från arbetet med barnen.

I första hand vänder sig boken till yrkesaktiva förskollärare och studerande på förskollärarutbildningen och den är en verkligen en utmaning för alla som vill förändra och utveckla innehållet i förskolans verksamhet.

Maj-Britt Claesson
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 8, 2018

RECENSION
Jag kände genast att detta var en bok som intresserade mig. Den talade till mig på många olika sätt. Jag kände också att det fanns hur mycket som helst som jag skulle kunna lyfta fram. Boken är en liten guldgruva och det är vi pedagoger på förskolan som med dess hjälp kan få våra förskolor att glimma.

Carina Eriksson

Verksamhetsutvecklare
Pedagog Mölndal

Läs hela recensionen här >>

Din bok har lagts till i varukorgen

Projekten utgår från leken och ingenting tycks vara omöjligt.
Hege Hansson är högskolelektor vid Høgskolen i Sørøst-Norge och undervisar i kunskapsområdet Konst, kultur och kreativitet och ämnesområdet Lek, drama och teater.

Mer om Hege Hansson finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!
Många gånger har jag hört pedagoger säga att de inte kommer vidare i de projekt de startat med barnen. Att intresset rinner bort, att de inte hittar tråden. Hege Hansson beskriver alla de verktyg vi har till vårt förfogande och genom att använda dem finns tusen och åter tusen vägar att skapa och behålla intresse och lust.

Linda Linder
förskollärare och ateljerista

Om Att ge form åt förskolans innehåll

Titel Att ge form åt förskolans innehåll
Författare Hege Hansson
Översättare Annika Claesdotter
Utgiven 2018
ISBN 9789188149251