Barnens egna teman

Elisabeth Wiersma Larsson

När femåringarna själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå. Det ökade självförtroende som följer hos varje barn kan vara avgörande för barnets hela utveckling. 

Ta del av ett fantastiskt arbetssätt som skapar många magiska ögonblick!

Lärarförlagets pris: 295 kr

Självförtroendet stärks hos barnen

När förskolebarnen själva får välja innehåll för en dag och leda varandra, lyfter lärandet till en ny nivå och barnet får stå i centrum. Varje tema utgår från barnets nyfikenhet och intresse och pedagogerna bistår i planeringen. De finns där för att stödja varje barn i sitt utforskande och lärande, men de utmanar också barnet så att temat fördjupas.

Elisabeth Wiersma Larsson har drivit temaarbetet under många år, med över 200 genomförda teman. I denna rika mångfald ryms allas intressen – från arabisk dans och fotboll till marsvin och sopbilar. Tillsammans med barn och kollegor har hon fått uppleva många minnesvärda stunder, samtidigt som läroplanens mål har uppfyllts på ett naturligt sätt.

Låt dig inspireras av detta noggrant utprovade arbetssätt, som passar lika bra i förskoleklass och grundskolans första år.

"En mycket bra, rolig och inspirerande faktabok"

Utdrag ur BTJ-häftet nr 13, 2019:

En konkret, lättläst och mycket användbar bok för alla som arbetar i förskolan eller studerar till förskollärare och barnskötare. Arbetssättet som beskrivs är inspirerande och roligt och ger verkligen barnen inflytande / ... /
En mycket bra, rolig och inspirera

Maj-Britt Claesson
Lektör BTJ

RECENSION
Man får följa flera barn och deras förberedelser, genomförande med allt vad det innebär. Problemlösning, regler, konflikthantering, att få med alla kompisar, dokumentation och slutligen utvärdering. Men även hur barngruppen visar intresse för varandras teman och är lyhörda och ger varandra feedback....

Vi får även ta del av Bikupans årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Jag upplever boken som lättläst med många tips och idéer. Det finns många godbitar att plocka och göra så det passar den egna barngruppen.

Lena Mardani
Barnskötare Bifrost förskola
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här>> 

RECENSION
Boken är lättläst och konkret, det kan rentav ses som en handbok i hur man tar tillvara det enskilda barnets intresse, stärker den som är osäker, lyfter lärandet och låter läroplansmålen bli synliga. Kanske det viktigaste ändå är… hur man skapar magiska ögonblick tillsammans.

Camilla Ehrlin
förskollärare Björkhaga Förskola
PEDAGOG ÖREBRO

Läs recensionen i sin helhet här>>

Din bok har lagts till i varukorgen

Börjar ni pröva detta arbetssätt kan ni inte sluta!
Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare i Sollentuna utanför Stockholm.

Arbetet med Barnens egna teman har hon bedrivit i många år. 2017 fick hon Ulla-Britta Bruuns stipendium för att sprida arbetssättet som ett gott exempel. 

Mer om Elisabeth Wiersma Larsson finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Barnens egna teman

Titel Barnens egna teman
Författare Elisabeth Wiersma Larsson
Utgiven 2019
ISBN 9789188149374