Naturförskola

Anette Barr, Annica Nettrup & Anna Rosdahl

Med naturen som lärmiljö kan allt hända!

I boken ger tre förskollärare konkreta exempel på hur de använder utomhuspedagogik för att nå målen i förskolans läroplan. Ett arbete i autentiska situationer som gör barnens lärande både meningsfullt och lustfyllt.
Ulla-Britta Bruun-stipendiater 2009.

Lärarförlagets pris: 240 kr

Lärande för hållbar utveckling

Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att nå målen i förskolans läroplan. Genom att arbeta tema- och ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap och teknik får barnen uppleva sin närmiljö på ett nytt sätt. Lärandet sker i växelspel med naturen och blir meningsfullt och lustfyllt, något som gynnar både barn och förskollärare.

Och detta arbetssätt ger resultat – barnen skaffar sig större ämneskunskaper jämfört med tidigare. De får möjligheter att utveckla ett varsamt förhållningssätt till naturen och närmiljön, som i sin tur leder till en hållbar utveckling i ett längre perspektiv.

Med konkreta exempel och bilder, pedagogisk dokumentation, noteringar och analys visar författarna hur de arbetar. Boken vill inspirera andra förskollärare att våga förändra och utforma sin egen verksamhet.

Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl fick våren 2009 Ulla-Britta Bruunstipendiet för sitt arbetssätt.

"Boken är en verklig inspirationskälla"

Boken är en verklig inspirationskälla. Om du själv arbetar på en naturförskola eller inte spelar mindre roll. Oavsett lärmiljö kan du finna inspiration och ryckas med av författarnas entusiasm. Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl uppvisar stor professionalitet och ett djupt engagemang för förskolan och barns lärande. Boken inspirerar, berikar, förvånar, utmanar och väcker intresse.


Helena Lückner, Förskolan nr 1 / 2013

Din bok har lagts till i varukorgen

Lärandet sker i växelspel med naturen och blir meningsfullt och lustfyllt.
Anette Barr och Annica Nettrup är båda förskollärare och vidareutbildade i utomhuspedagogik, läs- och skrivutveckling samt matematik och naturvetenskap. Anna Rosdahl är lärare i naturvetenskap och vidareutbildad i utomhuspedagogik, läs- och skrivutveckling samt matematik/språk med specialpedagogiskt fokus. Författarna mottog Ulla-Britta Bruun-stipendiet 2009.

Om Naturförskola

Titel Naturförskola
Författare Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl
Utgiven 2012
ISBN 9789197902335