Rum för lärande

Katinka Vikingsen

"Barn har rätt till bra miljöer. Det kan inte handla om att barnet ska ha tur."

Ta chansen att inspireras av en av förskolevärldens mest drivande entreprenörer. Det här är Katinka Vikingsens hyllade bok.

 

⭐⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 5 - Briljant!
BTJ-häftet 16, 2020

Lärarförlagets pris: 335 kr

Med ljus på rummet

Vad krävs av de rum där barn ska leka, lära och samspela – de platser där de ska utvecklas och bli sina bästa jag?

Följ med Katinka Vikingsen på en inspirerande genomgång av förskolans olika rum. Massor av konkreta tips, förslag och bildexempel visar på möjliga vägar framåt, oavsett om det gäller att strukturera en ateljé eller skaffa nya möbler. Att Sverige har en stolt tradition att luta sig mot visar de nedslag som görs i förskolans historia.

 

Helhetsbetyg: 5 – Briljant

Teoretiska genomgångar varvas med tips och idéer

Miljön brukar kallas för den tredje pedagogen i förskolan. I Rum för lärande har Katinka Vikingsen samlat reflektioner och erfarenheter kring just förskolans lärmiljöer: hur de kan stötta och utmana barnen i deras undervisning. Författaren har varit verksam som förskollärare, pedagogista och förskolechef. Det här är en bok som tar ett tydligt avstamp i de egna gjorda erfarenheterna kring utveckling av barns lärmiljöer. Den har ett direkt och kollegielat tilltal som attraherar och inspirerar.

Teoretiska genomgångar varvas med tips och idéer kring utformningen av miljöer. Boken avgränsar sig till den fysiska lärmiljön inomhus, och är illustrerad med exempel från förskoleverksamheter. I nio kapitel med olika teman skapar författaren en genomlysning av miljöns betydelse för barnets och pedagogens möjligheter i undervisningen. Diskussionsfrågorna kommer tätt i bokens kapitel och i bokens marginaler finns det små tipsrutor infällda som kommentarer till huvudtexten.

Boken avslutas med en generös litteraturlista.

Ulf Malmqvist
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 16 2020

En väldigt bra handbok för mig som verksamhetsutvecklare

Jag tycker att Katinka har lyckats med att förmedla att om vi har en samsyn och jobbar tillsammans så kan vi skapa rum där barn får utvecklas och bli sina bästa jag. För mig kommer denna bok att vara en väldigt bra handbok i mitt arbete som verksamhetsutvecklare för förskolorna i Mölndal. Tack Katinka!

Carina Eriksson
Verksamhetsutvecklare och kreativ ledare, Sinkadusen
PEDAGOG MÖLNDAL

Läs recensionen i sin helhet här>>

Bra start när du vill förändra inomhusmiljön på förskolan

Om man går i tankar att vilja förändra sin inomhusmiljö på förskolan så kan jag verkligen rekommendera denna bok som en start. Den går verkligen igenom allt som man behöver tänka på, från material, möbler, färger, ljussättning och ljud.

Jag ser fram emot att använda mig av allt som jag läst i boken på min förskola och låta alla pedagoger få fundera kring lärmiljön och i arbetslagen få diskutera hur lärmiljön ser ut på just vår förskola.

Therese Svedin, rektor och förskollärare, Mosjö förskola
PEDAGOG ÖREBRO

Läs recensionen i sin helhet här>>

Bra för: Alla som vill utveckla förskolans undervisning
Plus: Massor av inspiration och en riktig tankeväckare.
Minus: Insikten om bristen på en likvärdig förskola för alla barn.

Jag rekommenderar varmt alla inom förskolan, både pedagoger och rektorer att läsa Rum för lärande.

Vivianne Rundberg Nilsson
Förskollärare, Vikaholms förskola
PEDAGOG VÄXJÖ

Läs recensionen i sin helhet här>>

Din bok har lagts till i varukorgen

Det är viktigt att alla tar ansvar för lärmiljön. Det ska inte hänga på enskilda pedagoger.

Katinka Vikingsen är förskollärare och pedagogista med lång bakgrund som ledare och chef. Idag arbetar hon med skolutveckling genom främst handledning och coaching. Hon stöttar skolledare, mellanledare och team inom det lokala förbättringsarbetet. Katinka är även författare till Att vara ledare i förskolan - hållbarhet och självreflektion.

Hej Katinka!

Varför är boken viktig?
– Den lyfter fram lärmiljön som en central del i uppdraget, kopplad till undervisningen. Det fysiska rummet sätts in i ett sammanhang. Fokus är på vad man faktiskt kan påverka inom de ramar man har.

Tanken är att boken ska vara en handbok med handfasta råd och konkreta exempel, allt från hur man skapar mötesplatser för olika typer av lärande till detaljer som storleken på möbler. Katinka Vikingsen har identifierat tolv olika områden eller begrepp som hon tar upp. Tillgängligheten är central – barn ska få tillgång till allt material, förskolan är deras plats.
Läs hela intervjun här

Om Rum för lärande

Titel Rum för lärande
Författare Katinka Vikingsen
Utgiven 2020
ISBN 9789188149312