Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning – en introduktion till ELSA-modellen

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Ny modell för att utveckla språkstödet på vetenskaplig grund, mitt i vardagen!

För att kunna stödja barns språkutveckling på bästa sätt behöver man som pedagog bli medveten om vilka insatser som gör störst skillnad och vad man kan förbättra.

Här har två forskare, i nära samarbete med två förskolor, tagit fram en modell för att utveckla ett språkstödjande arbetssätt genom aktionsforskning. Modellen är anpassad för att kunna användas i förskolor runt om i Sverige.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Ny modell utvecklar språkstödet i vardagen

Hur kan arbetslaget utveckla sin språkmedvetenhet? Och hur kan pedagoger i förskolan aktivt stödja barns språkutveckling? Det är frågor som behandlas i denna bok.

Här beskriver forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg hur de tillsammans med två förskolor har utvecklat ett språkstödjande arbetssätt med hjälp av aktionsforskning. Arbetslagen har använt sig av ELSA-modellen (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner) för att identifiera, observera, diskutera och förändra sitt språkstöd i vardagen. Projektet har gett pedagogerna ett praktiskt verktyg för att medvetandegöra hur de kommunicerar med barnen i syfte att stimulera barnens språkutveckling:

”ELSA-modellen har berikat mitt liv, för jag ser vilken makt ord har i smått och stort. I arbetslivet ser jag stora förändringar, som jag kommer att bära med mig livet ut.”

Modellen, som är ny i Sverige, är användbar på alla förskolor som vill utveckla en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att höja kvaliteten i sitt arbete.

Utskriftsvänliga bilagor

Längst ner till höger hittar du utskriftsvänliga pdf:er med bilagor från boken såsom observationsprotokoll, kartläggningsformulär och matriser.

 

 

Hallen – även en plats för undervisning

För att kunna stödja barns språkutveckling på bästa sätt behöver man som pedagog bli medveten om vilka insatser som gör störst skillnad och vad man kan förbättra. Följ med i utvecklingsarbetet som startade i hallen och startade ett lärande om:
• Hur de kommunicerar med barnen i en vardagssituation.
• Fysiska, sociala och didaktiska dimensioner när de granskat kommunikationen i en vardagssituation i förskolan.
• Att det går att förändra invanda mönster.

Läs mer>>>

Vill ni ha hjälp med att implementera ELSA-modellen?

Nu kan din organisation/förskola få hjälp att implementera ELSA-modellen för att stärka det språkutvecklande arbetet hos er. Lärarfortbildning erbjuder en helt ny processutbildning som bygger på en kombination av kompetenshöjande, lärarledda dagar och eget arbete. Utbildningen skräddarsys för er, men följer en tydlig struktur för att ni ska få träna på arbetsmodellen så att det blir ett hållbart resultat.

Er förskola får en egen processledare, Kristina Lundmark och våra författare är gästföreläsare.

Läs mer om möjligheten att boka en egen processledare här>>

Så tycker våra läsare om Språkstöd i förskolan:

Boken passar alla som arbetar inom förskolan. Jag vill prova modellen i mitt sammanhang med detsamma.

Med målande exempel från förskolans vardag, forskning och genom en berättelse om några pedagogers utvecklingsresa får jag som läsare en bild av hur aktionsforskning kan bli en väg till språkstödjande medvetenhet. Eftersom författarna beskriver både svårigheter och möjligheter som kan uppkomma i ett utvecklingsarbete har jag genom boken fått en djupare medvetenhet om faktorer som kan göra skillnad för få till ett språkstödjande arbetssätt.

Jag som utvecklingsledare blir extra glad när det kommer en bok som bygger både på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, som samtidigt är väldigt lättläst och inspirerande. Boken passar alla som arbetar inom förskolan. Jag vill prova modellen i mitt sammanhang med detsamma.

Erika Wallin, utvecklingsledare i förskolan
NYKÖPINGS KOMMUN

Förutom att modellen beskrivs ur ett forskningsperspektiv så kopplas den hela tiden till exempel från förskolor

Boken kan användas som en handbok för alla pedagoger som vill utveckla sitt språkarbete då den beskriver ELSA-modellen steg för steg. Förutom att modellen beskrivs ur ett forskningsperspektiv så kopplas den hela tiden till exempel från förskolor som deltagit i projektet. 

Som handledare vill jag genast sätta igång och prova det som beskrivs i boken - speciellt då jag läser om de goda effekterna som deltagande pedagoger har upptäckt. 

Kristina Lundmark, Specialpedagog och förskollärare
SKELLEFTEÅ KOMMUN

En ingående bild av ELSA-modellen

Struktur och delmoment beskrivs noggrant och systematiskt i text, figurer och i bilagor och flätas efter hand samman med berättelser från förskolornas praktik. Presentationen av förskolornas syfte, process och resultat är även den tydlig och strukturerat framskrivet.

Vi tänker att den här boken kan fungera som diskussionsunderlag för ledningsgrupper som står inför att sätta igång ett utvecklingsarbete med sin förskola och som söker stödstrukturer för detta.

Hanan Qadan Rababah och Malin Bejram Ellström
Modern Barndom nr 4/22

Din bok har lagts till i varukorgen

I modellen kombineras observationsprotokollet ELSA (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner) med aktionsforskning. Det gör den helt ny och den är anpassad för svensk förskola.
Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Karin Rönnerman är professor i pedagogik och förskollärare. Ann Nordberg, är docent i pedagogiskt arbete och legitimerad logoped. Båda är verksamma vid Göteborgs universitet.

Om Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning

Titel Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning – en introduktion till ELSA-modellen
Författare Karin Rönnerman och Ann Nordberg
Utgiven 2022
ISBN 978-91-88149-69-5

Här hittar du bilagor till boken: