Ge fler elever chansen att nå sina mål
Att leda en lärande förskola av Anna Lund

Att leda en lärande förskola av Anna Lund

Så hittar du balansen i ditt ledarskap

Betyg 4 - Mycket bra! 
BTJ-häftet nr 2, 2023

Anna Lund har fått mycket uppmärksamhet för sina insatser som chef och ledareHon är ung, framgångsrik och tvekar inte att tänka utanför boxen. I sitt arbete som rektor har hon hittat receptet på balans mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Denna ekvation är svår och kan leda till att man lyckas bättre med det ena eller det andra. I Anna Lunds bok Att leda en lärande förskola kan du läsa mer om hur du formar en lärande förskola - där både barn och medarbetare lär och utvecklas. 

 Anna är också aktuell med en 3-dagars kurs hos Lärarfortbildning. Läs mer om kursen och anmäl dig. (Boken ingår i kursavgiften.)

Från hemmasittare till återvändare av Sirkka Persson

Från hemmasittare till återvändare av Sirkka Persson

Hur får vi hemmasittarna att återvända?

”Oavsett vilka orsaker som finns till att en elev inte klarar av att vara i skolan, så är det vi i skolan som har ansvar att hitta lösningar så att eleven ska kunna vara där.”  Sirkka Persson

Sirkka Persson vet vad hon talar om. Hon arbetade som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. 2020 framhölls den som ett av 100 exempel på utmärkta skolor i världen. Samma år nominerades Sirkka Persson till Årets rektor.  Idag arbetar hon med verksamhetsutveckling.

I den här boken delar Sirkka generöst med sig av sin kunskap kring hemmasittare - utmaningar och lösningar. Hur kan vi arbeta förebyggande? Vad behöver vi göra för att locka tillbaka en elev som blivit hemmasittare? Hur kan vi arbeta för att elever som av olika orsaker inte kan vara i skolan kan få betyg för att gå vidare till fortsatta studier?

Läs vad våra läsare tycker om Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro och beställ boken här>>

Sirkka leder även kurser i Lärarfortbildnings regi. Nästa kurs går den 16 november: Vägar till skolnärvaro.

Lärande ledarskap av Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland

Lärande ledarskap av Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland

En bok om rektors roll i att utveckla undervisningen

I boken Lärande ledarskap – att leda professionell utveckling i skolan presenteras aktuell forskning om hur rektorer kan tillämpa ett lärande ledarskap. Studierna har bedrivits på skolor i Norge av Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland. Viviane Robinson bidrar med två kapitel i boken. 

Skolforskaren Viviane Robinson har identifierat fem faktorer för ett elevnära skolledarskap. Den
som har visat sig ha störst effekt på måluppfyllelsen är ”att leda lärares lärande”– men på vilket sätt kan det göras? 

Läs mer om Lärande ledarskap>>

Lärardriven skolutveckling på vetenskaplig grund av Lena Lindblad Petersen & Gunilla Pettersson Berggren

Lärardriven skolutveckling på vetenskaplig grund av Lena Lindblad Petersen & Gunilla Pettersson Berggren

Learning study - i praktiken

Betyg 4 - Mycket bra! 
BTJ-häftet nr 7, 2021

På Sjöstadsskolan i Stockholm har lärarna tillsammans arbetat med att utveckla sin undervisning. Systematiskt, långsiktigt och på en vetenskaplig grund. Hur kan skolledningen möjliggöra ett sådant arbetssätt och uppmuntra en lärande kultur? I samarbete med forskare från Stockholms universitet har man också gjort forskning och utveckling till en naturlig del i skolans vardag. Skolan har hyllats av Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse för att vara en lärande organisation

Här berättar en rektor, Lena Lindblad Petersen, och en förstelärare, Gunilla Pettersson Berggren, hur man har byggt en organisation där kollegor i olika årskurser intresserar sig för varandras undervisning, ämnen och elevresultat. 

Läs mer om Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund>>