En bok som växer med ditt ledarskap
Att vara ledare i förskolan av Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen

Att vara ledare i förskolan av Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen

En bok som växer med ditt ledarskap - Webbinar 18 september

Det här är en unik ledarskapsbok - den enda i sitt slag - för dig som antagit den spännande uppgiften att leda andra inom förskolan. Det är en bok som ger dig kunskap och verktyg men också utmanande uppgifter. Utifrån nyckelorden hållbarhet och självreflektion så hoppas vi att det här är en bok som du kommer att leva med länge!

Författarna Erika Kyrk Seger och Katinka Vikingsen har lång erfarenhet av förskoleutveckling och ledarskap. Båda har arbetat som mellanledare och chefer – nu har de skapat boken som de själva hade önskat sig i sin ledarskapsutveckling.  Läs mer om Att vara ledare i förskolan - hållbarhet och självreflektion här>>

Erika och Katinka medverkar på ett webbinar den 18 september för att ge ett smakprov på innehållet i deras bok. Läs mer och anmäl dig här>>
Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro - en antologi

Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro - en antologi

Hur kan vi samverka för att minimera den problematiska skolfrånvaron?

En mycket bra handbok som väl fyller sitt syfte.

Vi behöver samverka för att hitta lösningar på den problematiska skolfrånvaron. Samverka inom skolan, men också utanför skolan, med andra aktörer i samhället som möter eleverna.

Det här är en helt ny antologi som sätter ord på hur en aktiv samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård kan fungera.

⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - Mycket bra!

Läs mer om Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro och beställ!>>

Att leda förändringsarbete i förskola och skola av Peter Fowelin

Att leda förändringsarbete i förskola och skola av Peter Fowelin

Hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete?

En utmärkt ledarskapsbok!

Alla med ledarpositioner i skola och förskola vet att utveckling och förbättring alltid står på dagordningen. Och ändå kör många initiativ till förändring fast. Motstånd och andra hinder sätter käppar i hjulet. Alla ledare har känt det här motståndet, i stort och smått. Att tänka bort det går inte, men att ändra sättet som vi tänker kring det går! I den här boken får du bl a lära dig hur du vänder motstånd till möjligheter med hjälp av lösningsfokuserade metoder. Missa inte denna nya utgåva av en bok full av konkreta verktyg för att skapa arbetsformer och kultur för förändring – både i det egna ledarskapet och för organisationen i sin helhet.

⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - Mycket bra!

Läs mer om Peter Fowelins bok Att leda förändringsarbete i förskola och skola - från motstånd till möjlighet

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Hedersförtryck av Påhl Ruin

Hur vi kan arbeta för att motverka hedersförtryck?

En mycket bra handbok som ger både kunskap i ämnet och konkreta förslag för undervisning och bemötande.
I en stor kartläggning om hedersförtryck 2019 ställdes frågor till elever i grundskolan om vart de skulle vända sig om de upplever ett behov av stöd och hjälp. Många uttryckte uppgivenhet, trodde inte att någon skulle kunna hjälpa dem. Men om de ändå skulle söka hjälp, så var det till någon vuxen i skolan de skulle vända sig. Därför är skolan en viktig roll i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och den här boken är för dig som vill veta mer och bottna i frågan på ett sätt som gör att du också känner att det finns något vi i skolan kan göra, som gör skillnad. Det här är en hoppfull bok som pekar på arbetssätt som fungerar.
⭐⭐⭐⭐ Betyg: 4 - Mycket bra!

Läs mer om Påhl Ruins bok  Hedersförtryck - så kan skolan motverka det>>