Förskolans systematiska kvalitetsarbete

Erika Wallin (red)

Äntligen möts forskning och praktik kring det systematiska kvalitetsarbetet - och det utifrån olika perspektiv och yrkesroller. 

Erika Wallin har samlat förskollärare, utvecklingsledare, kvalitetschefer, rektorer, forskare och en filosof för att ge oss en bred bild av såväl utmaningar som möjligheter i kvalitetsarbetet.

⭐⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 5 - Briljant!
BTJ-häftet 1, 2024

Lärarförlagets pris: 335 kr

Det systematiska kvalitetsarbetet – hur gör vi och hur gör andra?

Utvecklingsarbete i förskolan är något som idag ses som en naturlig del av verksamheten.  Men vi gör olika på olika förskolor. Olikheten innebär möjligheter när vi delar och lär av andras erfarenheter och det är där den här boken tar sin utgångspunkt. 

Möt 17 författare med 17 olika perspektiv, som ger dig en mängd olika bilder av förskolors systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans bjuder de på såväl strategier som exempel på dokumentation, reflektion och analys samt hur vi kan utveckla undervisningen och förskolans utbildning. En bok på vetenskaplig grund med en stor portion beprövad erfarenhet. 

Innehållet i boken är uppdelad i fyra olika delar: Uppdraget, kvalitet och dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete i alla led. Varje del avslutas med några frågor som du kan reflektera kring själv eller tillsammans med dina kollegor, för att ta det systematiska kvalitetsarbetet till nästa steg.  

Den här boken passar mycket bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer här>>

Bokens 17 författare ger dig 17 olika perspektiv

Ellinor Bengtsson, Erika Wallin, Frida Lindroth, Ingrid Pramling Samuelsson, Jan Håkansson, Jonna Bornemark, Josefin Malm, Karin Alnervik, Karin Widegren, Linda Gustafsson, Linda Johnston Bergsten, Linda Larsson, Maria Elbrand, Pia Williams, Sanna Wisäter, Sara Reynolds och Sofie Källhage. Läs mer om bokens kapitelförfattare här>>

Ni finner säkert flera röda trådar mellan texterna i boken, men ni kommer även att se olikheter. Det är en av de viktigaste tankarna med boken − vi kan (ska) tänka och göra olika. Läs, begrunda och inspireras. Plocka ut delar från de olika kapitlen och komponera fram era egna ställningstaganden, ert eget arbetssätt och innehåll för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som blir meningsfullt för er.

Erika Wallin

Så här tycker våra läsare om Förskolans systematiska kvalitetsarbete

Betyg: 5-briljant!

Läsaren bjuds praktiknära, teoretiska och forskningsbaserade texter och exempel, även exempel tolkade ur ett filosofis perspektiv. Vardagen är närvarande liksom kopplingen till läroplanen och uppdraget. Förskolan har ett samhällsuppdrag och måste ständigt utvecklas. Förskolans systematiska kvalitetsarbete ger utmärkt stöd och inspiration i detta arbete med syfte att skapa medvetenhet, högre kvalitet och göra skillnad för förskolans alla barn.

Gunilla  Essén
Btj-häftet nr 1 2024

Din bok har lagts till i varukorgen

Vårt systematiska kvalitetsarbete ska vara meningsfullt för oss som arbetar i förskolan och gynna barnen, så att de får en tryggare, roligare och en än mer lärorik tid under sina år i förskolan.

Erika Wallin (red)  är legitimerad förskollärare, utvecklingsledare och forskare. 

 

Om Bokens titel

Titel Förskolans systematiska kvalitetsarbete
Författare Erika Wallin (red)
Utgiven 2023-10-24
ISBN 9789188149862