Den synliga förskolan

Martina Lundström

Vad är en förskola bra för? För vem behöver den finnas? Vad är egentligen ”bra kvalitet”? 

Det är de centrala och grundläggande frågor som Martina Lundström utgår ifrån i sin uppföljare till Det synliga barnet. Målet har varit att boken ska kunna användas som en guide för en mer likvärdig förskola.

Boken riktar sig till rektorer, ledare och hela  arbetslag.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Hur kan förskolan bli mer likvärdig?

För att förskolan ska utvecklas behövs det en tydlig riktning i arbetet. När alla drar åt samma håll gör det stor skillnad för barnen, samtidigt som det leder till en mer hållbar arbetsmiljö.

I Den synliga förskolan visar Martina Lundström hur förskoleorganisationer kan hitta en gemensam väg. Grunden läggs genom att på allvar diskutera till synes självklara frågor: Vad är en förskola bra för? För vem behöver den finnas? Vad är egentligen ”bra kvalitet”?

Boken baseras på Martina Lundströms erfarenheter som pedagogista och pedagogisk rådgivare inom förskolan. Teori varvas med praktiska exempel på hur utvecklingsarbete kan bedrivas. Den synliga förskolan riktar sig framför allt till rektorer och andra ledare, men är en värdefull guide för alla arbetslag som vill skapa en förskola där alla barn har goda förutsättningar att utvecklas och lära.

 

Så här säger våra läsare om Den synliga förskolan:

Synnerligen användbar, både på förskolor där utvecklingsarbetet gått i stå men även på nyöppnade förskolor/avdelningar

Den synliga förskolan vänder sig till förskolerektorer och andra ledare inom förskolan som har mandat att driva utvecklingsfrågor och den är en god och lättillgänglig handledning där författarens teoretiska bas illustreras väl av exempel från praktisk verksamhet. Jag ser den som synnerligen användbar, både på förskolor där utvecklingsarbetet gått i stå men även på nyöppnade förskolor/avdelningar.

Ulf Mårtensson
Lektör BTJ

ur BTJ-häftet nr 12, 2019

Det Martina skriver, är inte bara lättläst, det är också lätt att ta till sig det hon skriver om

Det är ingen svår bok att ta sig igenom – Martina skriver lättläst men hela tiden med teoretiska teasers (för den som vill ha mer teori) och det gör att det Martina skriver, inte bara är lättläst, det är också lätt att ta till sig det hon skriver om. Förleds dock inte av enkelheten. Det är en otroligt komplex bok på många sätt och där det som kan låta lätt på papper är otroligt svårt i praktiken för det kräver starka och medvetna ledare. Ledare med god kompetens inom pedagogik, didaktik, kollegialt lärande, arbetsmiljö och förändringsarbete. Men det är ju också för att förskolan är en del av ett samhälle och individer, kulturer och historia som det blir komplext. Det betyder ju inte att vi ska backa från något för bara för att det är svårt! Det är ju när vi bryter ner det svåra som saker händer…

Erika Kyrk Seger
Lärare i förskolan, föreläsare, författare, bloggare m m 
Lärande framtid

Läs recensionen i sin helhet här>>

Boken har givit mig många nya tankar och utmanat mig på olika sätt

Boken har givit mig många nya tankar och utmanat mig på olika sätt. Jag tycker att alla med en ledarfunktion ska läsa denna bok, men att den också passar för alla som är nyfikna på att komma vidare i sitt eget tänkande kring varför och hur förskolan ska drivas och utformas. Som författaren skriver i slutet på boken:
”Man kan säga att alla bär på någon form av ledarskap på den plats i organisationen man befinner sig, inte minst i relation till sig själv. Det innebär att man behöver utveckla ett tänkande kring sig själv i din yrkesroll och hur ens beslut och handlingar påverkar det pedagogiska utfallet.”

Jag kan varmt rekommendera denna bok!

Maria Högberg
förskollärare på Äventyrets förskola i Örebro
PEDAGOG ÖREBRO

Läs recensionen i sin helhet här>>

Hennes första bok, Det synliga barnet, utkom 2016 och blev snabbt en stor framgång.

Din bok har lagts till i varukorgen

När vi ska utforma en förskoleorganisation som präglas av utveckling och rörelse är det betydelsefullt att alla medarbetare förstår helheten.
Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och pedagogisk rådgivare. Hon har tidigare skrivit boken Det synliga barnet samt varit medförfattare i antologin Mediepedagogik på barnens villkor.

Mer om Martina Lundström finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Förvirring kan betyda att man är på väg.

Hej Martina!

Varför behövs din nya bok?
– Genom mitt arbete har jag fått en helikopterblick på förskolan. Jag ser att vissa dilemman återkommer i både storstad och landsbygd.

Vilka dilemman handlar det om?
– Vi har höga sjuktal och svårt med rekrytering. Trots att alla jobbar väldigt hårt leder det inte riktigt till önskad utveckling. Det finns ett bevarande av kultur i stället för verksamhetsutveckling, som jag ser det.

Läs Tidningen förskolans intervju med Martina i sin helhet här>>

Om Den synliga förskolan

Titel Den synliga förskolan
Författare Martina Lundström
Utgiven 2019
ISBN 9789188149411

Mer av Martina Lundström