NYHET: Språkutveckling på gång!

Ann Nordberg

Barnspråksforskaren Ann Nordberg är aktuell med en ny viktig, kortfattad och lättläst bok som är skriven för att ge dina språkliga möten med barn ännu mer kraft och energi. 

⭐⭐⭐⭐
Betyg: Mycket bra!

BTJ-häftet 14, 2023

Lärarförlagets pris: 215 kr

Boken är lättläst och ger flertalet konkreta didaktiska exempel på arbete i klassrum och i skolmiljö samt har återkommande reflektionsfrågor som gör att den passar till exempelvis en bokcirkel i kollegiet eller som inspiration för skolhälsans kvalitetsutvecklande arbete. Betyg: Mycket bra!

Elin Forsgren, BTJ-häftet nr 14, 2023

 

Möten som får barns språk att växa

Det är i samspelet mellan oss som språket utvecklas, som orden erövras och språkförståelsen tar form. Därför har våra språkliga möten i förskolan och skolan stor betydelse för utvecklingen av språket, kommunikationen och det fortsatta lärandet. Men språket är också en avgörande faktor för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle.  

Barnspråksforskaren Ann Nordberg ger dig i den här boken enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. Boken är kortfattad och lättläst så att du ska kunna använda den praktiskt i varje möte med barnen.  För i mötet med barn finns många möjligheter att få barns språk att växa. Boken hjälper dig att reflektera över hur du agerar i samspelet med barnen och hur du kan utveckla sätten som du redan använder för att stötta barns språk. 

Boken riktar sig till dig som arbetar i förskolan och skolan, med barn i åldern 0–9 år. 

 

Om den fysiska miljön är tilltalande inspirerar den barnen till att samspela och kommunicera. Vi behöver därför fundera på vad som behöver göras för att miljön ska ge barnen förutsättningar att kommunicera med varandra och med andra vuxna.

Webbinar med Ann Nordberg 7 november

Missa inte chansen att lyssna till Ann Nordberg live på webbinar måndag den 7 november. Det handlar förstås om möten som får barns språk att växa. Vad ska vi tänka på för att bli en både lyssnande och berättande förebild snarare än en förhörsledare.

Läs mer och anmäl dig här>>

Den här boken passar bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer om bokcirkeln här>>

 

 

Så här tycker våra läsare om Språkutveckling på gång!

Boken handlar om att arbeta språkfrämjande, där fokus riktas mot den sociala miljön.

"Det är i den sociala miljön vi som pedagoger i förskolan behöver vända blicken mot oss själva för att reflektera över hur vi på olika sätt samspelar med barnen genom att använda en variation av språkstödjande verktyg där bland annat ord, bild, kroppsspråk, mimik och tecken bör agera som en språkstödjande helhet. Boken som är lättläst och instruktiv ger konkreta förslag till hur du som pedagog kan arbeta språkfrämjande samtidigt som du får veta varför metoderna är framgångsrika då de har grund i robust och aktuell språkforskning.

Ann Nordberg lyfter i bokens inledning och slut vikten av att vara en nyfiken och medagerande pedagog som tror på och finner värde i att möta barnen i samtal i det som barnen visar nyfikenhet för. Genom att få ta del av och vara del i ett samtal blir barnen sedda vilket genererar självkänsla som i sin tur ger förutsättningar för ett lärande."

Christina Rickman, Förskollärare och Specialpedagog

Boken är lättläst och ger flertalet konkreta didaktiska exempel på arbete i klassrum och i skolmiljö

Boken är lättfattlig och kortfattad med inledande kapitel som mycket övergripande går igenom delar av språkutvecklingen hos mindre barn, såsom språkutvecklingstrappan, men främsta fokus är vuxnas inverkan på barns språkutveckling. Upplägget utgår ifrån tre språkstödjande områden; det sociala, det didaktiska och det fysiska. Varje område utvecklas i egna kapitel med tydliga exempel på hur den vuxne kan stötta och uppmuntra barnet till att utvidga och utveckla sitt språk.

Nordberg riktar sig till främst till pedagoger och övrig personal på fritidshem, förskola och lågstadium, men även föräldrar som är intresserade av språkutveckling i hemmet. Boken är lättläst och ger flertalet konkreta didaktiska exempel på arbete i klassrum och i skolmiljö samt har återkommande reflektionsfrågor som gör att den passar till exempelvis en bokcirkel i kollegiet eller som inspiration för skolhälsans kvalitetsutvecklande arbete. Betyg: Mycket bra

Elin Forsgren, lektör
Läs hela recensionen i BTJ-häftet nr 14, 2023

Bokens upplägg med reflektionsfrågor och konkreta exempel gör att den lämpar sig mycket väl för kollegiala samtal

Förskolans viktigaste uppdrag är, som jag ser det, att ge barn förutsättningar att utveckla ett rikt språk. Språket gör det möjligt för oss att lära känna oss själva och vår omgivning och att kunna påverka i frågor som rör oss. Det kan ju kännas som ett tungt och ansvarsfyllt uppdrag men Ann lyckas i boken visa hur det kan vara både lustfyllt och spännande att lyssna på barns berättelser och att själv våga berätta. Boken vänder sig främst till professioner som möter yngre barn i förskola och i olika lärarutbildningar. Men boken kan också med fördel läsas av andra viktiga vuxna runt barn som vill ha vägledning i hur de kan stötta barns språkutveckling. Ann ger i boken många personliga exempel på samtal och interaktion mellan barn och vuxna som inspirerar till att vara en språklig förebild. 

Agneta Pihl, lektor, förskollärare
Förskoleförvaltningen, Göteborgs stad

Din bok har lagts till i varukorgen

I alla möten övar barnen sina språkliga förmågor. De är språkliga upptäcktsresande och det är spännande att vara med dem och få höra när de ställer nya frågor om språket de hör och använder.

Ann Nordberg, är docent i pedagogiskt arbete och legitimerad logoped. Hon är verksam vid Göteborgs universitet.

Försök vara en berättande förebild, inte en förhörsledare ...

Det rådet ger Ann Nordberg i en intervju som är gjord av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. 
Intervjun avslutas med frågan: Varför är det viktigt att stödja barns språkutveckling?
- Samstämmig forskning visar att ju större ordförråd barnen erövrar desto bättre skolresultat kan de nå. För språk är nyckeln till allt lärande. Börjar vi tidigt och ger barnen en rik språklig miljö så ökar vi deras chanser till ett gott liv, säger Ann. Läs hela intervjun här>>

Om Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning

Titel Språkutveckling pågår! Möten som får barns språk att växa.
Författare Ann Nordberg
Utgiven 2023
ISBN 9789188149848