Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten

Förskollärarna Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten har fått Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt språkstimulerande arbetssätt som är väl grundat i teori och forskning.

I den här boken delar de generöst med sig av sina uppfinningsrika idéer. Du får konkreta verktyg för att skapa lärmiljöer som erbjuder barnen rika möjligheter att utforska och utveckla sina språkliga förmågor.

⭐⭐⭐⭐
Betyg: Mycket bra!

BTJ-häftet nr 21 2021

Lärarförlagets pris: 295 kr

Mycket bra! Det verksamhetsnära anslaget i boken är dess styrka, men den har också en gedigen grund i forskningen.

Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 21, 2021

Hur kan vi erbjuda rika möjligheter för varje barn att utforska och utveckla språket?

Barns språkutveckling tar fart under de viktiga förskoleåren, men alla barn har inte samma förutsättningar. Hur kan förskolan ge dem bästa möjliga grund och utmana varje barn vidare? 

Med kunskap om barns kommunikativa strategier och genom att medvetet ta hjälp av miljö och material, kan pedagogerna bli de språkmotorer som barnen behöver.

 

 

Se vårt inspelade webbinar

Vill du höra Moa och Emilia berätta om hur vi kan bli språkmotorer för förskolans yngsta barn?
Titta på deras uppskattade webbinar från 2022 här>>

Boka Moa och Emilia som föreläsare

Känner du till att du nu även kan boka en inspirationsföreläsning som bygger på bokens innehåll? Ni får mängder av tips på konkreta arbetssätt för en språkstimulerande lärmiljö när ni bokar dem för er interna fortbildningsdag.

Läs mer här>>

Så här tycker våra läsare om Språkrika lärmiljöer:

Jag rekommenderar varmt alla inom förskolan att läsa Språkrika lärmiljöer

Boken är lättläst, konkret och väl förankrad i teorin. Författarna bjuder på många konkreta och inspirerande exempel på språkrika miljöer. Boken hjälper dig att förstå din roll som språklig förebild och ger dig många redskap hur du kan utveckla språkstimulerande samspelssituationer med barnen. Som utbildad inom sensomotorik så värmde det mitt hjärta lite extra att författarna belyser vikten av att stimulera barnens motoriska förmåga ur ett språkligt perspektiv, vilket allt för oftast glöms bort.

Pernilla Unevik
förskollärare, specialpedagog, fortbildare och central utvecklingsledare i förskolorna i Österåkers kommun

Helhetsbetyg: 4 – Mycket bra

Hur förskolans pedagoger kan bli de bästa språkmotorerna för barnen beskrivs utförligt och entusiastiskt i denna volym. /.../ I bokens kapitel får läsaren ta del av praktiska och beprövade erfarenheter kring hur förskolan kan både stötta och utmana barnet i språkutvecklingen. Det verksamhetsnära anslaget i boken är dess styrka, men den har också en gedigen grund i forskningen.

Ulf Malmqvist
Lektör BTJ,
BTJ-häftet nr 21 2021

Boken ger läsaren en bred och även djup bild av ett språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt

Den ger även en helhetsbild utav förskolan som den språklig arena det är. Jag uppskattar som läsare att författarna väver fördjupad aktuell forskning med det verksamhetsnära arbetet. Jag tror att denna bok kommer att vara många pedagoger till gagn i yrkesrollen, den skapar både kunskap, reflektion, bekräftelse och trygghet i rollen som en språkutvecklande pedagog. 

Språkrika lärmiljöer är en perfekt titel, där man som pedagog kan hitta språkutvecklingsteorier kopplat till det praktiknära arbetet med förskolans yngsta.

Alicia Eriksson
speciallärare/specialpedagog, förstelärare inom språkutveckling och fortbildare

Genom hela boken lyfts pedagogernas viktiga roll i arbetet med att skapa en språkrik miljö.

Det handlar om kunskap, kompetens och inte minst om förhållningssätt. Boken kan varmt rekommenderas för alla som vill fördjupa sig och vidareutveckla sig själv och den egna verksamheten. Den är utmärkt för kollegial fortbildning eftersom den både ger kunskap, teori och bidrar till att såväl utmana som bekräfta pedagoger i den egna yrkesrollen. Viktiga ledord är reflektion och nyfikenhet – så läs boken med nyfikna ögon och se på er egen verksamhet med nyfikna ögon. 

Gunilla Essén
Modern Barndom, Reggio Emilia Institutet

Läs recensionen i sin helhet här>>

Det första jag kommer skapa på vår förskola är en plats för väntspråkande i hallen medan barnen väntar på sina kompisar. Det är görbart redan i morgon.

Den är fylld av praktiska exempel på hur man kan arbeta och även om exemplen är från en avdelning där de yngre barnen går, har jag fått flera tips som jag tänker att jag kan omarbeta till våra på den förskola där jag jobbar.

Annia Mandelmo
förskollärare och utvecklingsledare,Kastanjegården/Vivalla förskolor
PEDAGOG ÖREBRO

Läs recensionen i sin helhet här>>

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi vuxna inom förskolan behöver titta på oss själva med snälla, kritiska ögon, våga rannsaka vårt agerande och hjälpa varandra med att få syn på omedvetna mönster.

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten är förskollärare på en yngrebarnsavdelning. De har tilldelats Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt språkstimulerande arbetssätt, väl grundat i teori och forskning.

Av samma författare:

Läs mer om Språkrika utemiljöer i förskolan >>

Om Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Titel Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta
Författare Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten
Utgiven 2021
ISBN 9789188149565

 

Dramatisera för glädje och gemenskap

Att vara språkmotor

Författarna intervjuas i tidningen förskolan

"Ett kapitel heter ”Möjligheten att bli sitt bästa jag”. Berätta! 

– Vi tänker att när barn ska utveckla sitt språkande så behöver omgivningen vara en plats där barnet känner sig trygg och respekterad, en plats där barnet känner att det går att lyckas. Därför blir det viktigt för oss att vi skapar en utbildning där barnen ges möjlighet att bli sitt bästa jag."

Läs hela Cecilia Lindgrens intervju med författarna i tidningen Förskolan 3 december 2021>>