⭐⭐⭐⭐

Språkrika utemiljöer i förskolan

Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas

Uppföljaren till Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta är här! Nu tar de kreativa språkmotorerna Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas tag i utemiljön. 

NYHET 2024

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 4 - Mycket bra!
Btj-häftet 14, 2024

 

Lärarförlagets pris: 295 kr

Utifrån synsättet att barn är i ständig kommunikation och samspel med sin omgivning, kan det vara klokt att även fundera över hur barnens förutsättningar förändras när vi byter fysisk miljö och vad det innebär för språkandet.

Ta vara på det lustfyllda lärande utomhus när du vill stötta språkutvecklingen

Förskolan är en viktig arena för språkutveckling. Men hur planerar vi för en språkrik undervisning och lärmiljö ute?  

I den här boken delar författarna med sig av lekfulla, kreativa idéer och konkreta exempel på hur vi under utevistelsen kan kombinera skapande, rörelse och språkande på ett härligt och hållbart sätt. Du får exempel på hur barnens berättande får ta plats i utemiljön och hur rörelse och språk hänger samman. 

Boken erbjuder många språkstimulerande arbetssätt som är väl grundade i teori och forskning. Den innehåller även stöd för kartläggning av förskolans utemiljö. 

Det är genom många erfarenheter av språkrika möten och ömsesidigt samspel som barnet bygger sitt språkande.

Moa och Emilia på konferensen Språkrik förskola i höst

 Tillsammans med Anniqa Sandell-Ring, Marie Eriksson, Signe Tonér och Maria Björsell kommer Moa och Emilia att föreläsa på konferensen Språkrik förskola i höst.

Rubriken på deras föreläsning är Språkrika utemiljöer – möjligheter till fler språkliga sammanhang.

Läs mer och anmäl dig här>>

Så här tycker våra läsare

⭐⭐⭐⭐ Mycket bra!

Författarnas direkta tilltal till läsaren och deras praktiknära exempel bjuder på en inspirerande läsning. De betonar att
förskolornas utevistelser ofta förbises som en tillgång för språkutvecklingen. Tillsammans ger författarna exempel på hur både skapande, rörelse och språkande kan kombineras i utemiljöer. De understryker att språket uppstår i samspel med andra, men också i relation till miljö och material. Boken baseras främst på beprövad erfarenhet men hänvisar även till aktuell forskning. I den löpande texten presenteras exempel från verksamheter. I kapitlen finns även tipsrutor och handfasta råd. Avslutningsvis finns även en checklista för utvärdering av tillgänglighet och språk i utemiljön, som ger ett gott stöd i utvecklandet av uteverksamheten och undervisningen. 

Helhetsbetyg: 4 - Mycket bra!


Ulf Malmqvist, lektör
Btj-häftet nr 14, 2024

Din bok har lagts till i varukorgen

Det fria och öppna som uterummet erbjuder är en grogrund för mycket lärande.

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten är båda förskollärare, föreläsare och författare. De värnar om barns rättigheter och har inspirerat många genom sitt gemensamma arbete med att skapa inspirerande miljöer i förskola, inte minst genom boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta. De har också tilldelats Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt språkstimulerande arbetssätt.

Mer av författarna:

Om Bokens titel

Titel Språkrika utemiljöer i förskolan
Författare Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas
Utgiven 2024
ISBN 9789188149985