Digitalt meningsskapande i förskolan

Erika Kyrk Seger (redaktör)

Digitalt meningsskapande handlar inte om tekniken i sig utan om hur den bidrar till att skapa mening. En bra fråga att ställa sig kan vara "Hur kan dessa verktyg hjälpa barnen att förstå världen?”. Erika Kyrk Seger och hennes utvalda medförfattare bjuder på kunskap och inspiration kring digitalt utvecklingsarbete med barnen i fokus.

Låt dig inspireras av dessa engagerade förskollärare, pedagogistor, ateljeristor och forskare som delar med sig av sina egna erfarenheter och tankar kring det det digitala meningsskapandet.

 

 

 

Lärarförlagets pris: 335 kr

Meningen med det digitala

När Erika Kyrk Seger började arbeta med digitala verktyg i förskolan för tio år sedan var det mycket tal om tips och appar. Nu är det hög tid att ta nästa steg, anser hon. I antologin Digitalt meningsskapande finns många tankar om hur, när och varför digitala verktyg kan fördjupa lärandet i förskolan – och var fallgroparna finns.

Utforska skalbaggar, göra egen film eller simma i ett projicerat hav. Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig – datorer, lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande. För barnen innebär det en möjlighet att skapa förståelse för omvärlden och att uttrycka sina tankar på många olika sätt. För pedagogen gäller det att ställa de didaktiska frågorna som vad, hur och varför.

Bokens författare

Elza Dunkels, Erika Kyrk Seger, Sara Hvit Lindstrand, Emma Lewis, Linda Mjölner, Ingela Åström, Maria Pelle-Bäck,  Lena O Magnusson och Mia Mylesand

Läs mer om bokens alla författare här>>

"Inte om vi ska arbeta med digitala verktyg, utan hur, när och varför"

RECENSION 
Den här antologin är inspirerande input kring vad adekvat digital kompetens i förskolan kan vara i både praktik och teori. Forskare, förskollärare, pedagogistor och ateljeristor, alla med lång erfarenhet av digitalt arbete, i relation till det analoga, delar med sig av sina erfarenheter kring vad digitalt meningsskapande kan vara och bli i förskolans värld, med en bra fördelning mellan vetenskap och praktiknära sammanhang. Det handlar om så mycket mer än tekniken i sig. Främst handlar det om syftet, hur det digitala kan bidra till lärande och meningsskapande.

Läsaren bjuds på många praktiknära exempel, forskningsresultat och konkreta, handfasta tillvägagångssätt som går att översätta till den egna vardagen. Digitalt meningsskapande i förskolan kan med fördel läsas av arbetslag för att fördjupa sig, som grund för samtal med vårdnadshavare men också för att ringa in vad syftet är på den egna förskolan. Inte om vi ska arbeta med digitala verktyg, utan hur, när och varför.

Gunilla Essén 

Lektör BTJ 
BTJ-häftet nr 3, 2020

Det är en bok som bjuder på en spännande och inspirerande mix av vad adekvat digital kompetens kan vara i både tanke och praktik. Erika Kyrk Seger & Co reclaimar professionens röst i digitaliseringsdebatten. Här finns argumenten i rätt kontext och det är en fröjd att få en samlad högkompetent överblick över vad digitalisering i förskolan innebär för olika forskare, tänkare och praktiker.

Katinka Vikingsen
Förskolechef, författare med mera

Din bok har lagts till i varukorgen

Hur kan verktygen hjälpa barnen att förstå världen?
Bokens redaktör, Erika Kyrk Seger, är förskollärare, utbildningskonsult och föreläsare med fokus på förskolans digitalisering. Hon har tidigare medverkat i antologin Mediepedagogik på barnens villkor.

Mer om Erika Kyrk Seger finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Hej Erika, berätta om boken!

– Det digitala i förskolan handlar inte om barn som sitter passiva vid en skärm och tittar på något. När det fungerar som det ska är det istället något som skapar fler möjligheter för barnets eget utforskande i samspel med andra.
Läs hela intervjun här>>

Om Digitalt meningsskapande i förskolan

Titel Digitalt meningsskapande i förskolan
Redaktör Erika Kyrk Seger
Utgiven 2020
ISBN 9789188149473