Det hållbara arbetslaget - Samspel och självledarskap i förskolan

Camilla Vahlberg

En bok som ger dig konkreta redskap för att utveckla ett positivt samarbetsklimat och belyser bland annat självledarskap, kommunikation, stress och konfliktlösning.  

Boken hjälper dig och ditt arbetslag att navigera i en inre och en yttre värld och att skapa en lärande organisation. Du får också möta två fiktiva arbetslag, som exemplifierar vanliga fallgropar och lösningar i förskolan.

Lärarförlagets pris: 295 kr

Samspelet i förskolans arbetslag är avgörande för kvaliteten på verksamheten – och för pedagogernas inre hälsa.

I den här boken ger Camilla Vahlberg konkreta redskap för att utveckla ett positivt samarbetsklimat och belyser bland annat självledarskap, kommunikation, stress och konfliktlösning.

När vi som individer får insikt om vår egen makt att påverka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kan vi även utveckla friska och hållbara arbetslag i förskolan. Ett systematiskt arbete med samspelskompetens skapar större arbetsglädje, bättre samarbete och lägre sjuktal, vilket gynnar både pedagogerna och förskolan som organisation. Skillnaden märks i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Boken är väl förankrad i teori och forskning. Den hjälper dig och ditt arbetslag att navigera i en inre och en yttre värld och att skapa en lärande organisation. Du får också möta två fiktiva arbetslag, som exemplifierar vanliga fallgropar och lösningar i förskolan.

Vi medskapar alla till det samspelsklimat som råder, nu och framöver, i det arbetslag vi ingår i.

Se vårt inspelade webbinar

Vill du höra Camilla berätta om hur vi kan förbättra vårt självledarskap och samspel i arbetslaget?
Titta på hennes uppskattade webbinar från 2023 här>>

Den här boken passar mycket bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer här>>

Så här tycker våra läsare:

Samspelskompetens och självledarskap lyfts fram som viktiga komponenter för ett fungerande och välmående arbetslag

Boken rekommenderas varmt till arbetslag och förskolor som vill få stöd i arbetet med att utveckla samspelskompetens, hitta arbetsglädje och ta makten över det egna arbetet. Samarbete är inte en självklarhet och kräver både vilja, engagemang och tid, men det kommer att ge arbetsglädje och friskare arbetslag - och i slutändan en förskola med hög kvalitet för alla barn.

Gunilla Essén
Modern barndom 2/23

Konkreta och symboliska exempel

Samspelet i förskolans arbetslag är avgörande för kvaliteten på verksamheten och för pedagogernas inre hälsa. Camilla Vahlberg har skrivit en bok med konkreta verktyg för att utveckla ett positivt samarbetsklimat i förskolan.

Camilla beskriver hur ett arbetslag symboliskt kan jämföras med ett fotbollslag. Hon uppmanar till att föreställa sig en match där spelarna inte vet sina roller eller struntar i rollernas innerbörd. Eller där några spelare går på sparlåga för att de haft en dålig natt och en dålig start på dagen. I den här symboliska matchen är inte heller målvakten insatt i sin roll och vet inte om att hen får ta bollen med händerna och så vidare. Den här symboliken gör det väldigt tydligt att det behövs en ledare för att få ihop lagets individer till en helhet. En ledare med ett strategiskt ansvar som säkerställer att laget erbjuds de allra bästa förutsättningarna.

Det här är en bok som kan vara hjälpsam för rektorer, utvecklingsledare och andra roller i och runt förskolan men framförallt för alla som arbetar i ett arbetslag och vill hitta ett positivt samarbetsklimat.

Marie Eriksson
PEDAGOG MÖLNDAL
Läs hela recensionen här>>

Hållbart arbetslag – hållbara pedagoger

Boken riktar sig till förskolans arbetslag och deras förmåga att utveckla god kvalitet i utbildningen genom samspel och samsyn för uppdraget. Men för mig riktar boken sig lika mycket till en individuell utveckling, både för mig i min profession och för mig i min roll som mamma, vän, fru och så vidare. Den ger oss tankar och verktyg både för vårt personliga välmående och för vårt arbetslags välmående.

Författaren beskriver förskolan i realtid, utan filter och bomull. Hur samarbetet i förskolan inte är en självklarhet, utan den kräver arbete, tid och engagemang. Hon är inte rädd att synliggöra arbetslagets svårighet för samspel och samarbete, inte heller hennes tankar kring varför det kan bli så. Men genom konkreta illustrationer och bra reflektionsfrågor kan man som läsare dels utveckla sitt eget sätt att samtala och förhålla sig i sampel med andra, dels utveckla arbetslagets samtal och hur vi tillsammans förhåller oss i samspel med varandra.

Sanna Wisäter, leg. förskollärare
Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm

Väl förankrade exempel

Hur skapar vi ett gott samarbete och samspel i våra arbetslag i förskolan? Vilka delar krävs att vi uppmärksammar och arbetar aktivt med i våra arbetslag? Vad krävs av oss för att skapa arbetsglädje hos oss själva men även hos våra kollegor? Att skapa ett klimat av gott samspel och ökad kvalitet samt inre hälsa hos oss alla i förskolan? Denna bok är absolut en bra start i det arbetet.

Alla kapitel är väl valda och Vahlberg skriver och väver samman delarna för att visa på den helhet vi arbetar för. Alla delar är, precis som vi individer i arbetslagen, viktiga kugghjul i arbetet för att uppnå god kvalitet, samspel, arbetsglädje och inre hälsa.

Emelia Jellgren, Mejeriets förskola
Pedagog Örebro
Läs recensionen i sin helhet här>>

Din bok har lagts till i varukorgen

När vi arbetar konstruktivt med konflikter förändrar och utvecklar vi oss själva, vårt arbetslag och förskolans organisation.

Författare

Camilla Vahlberg är föreläsare, författare och inspiratör kring samspelskompetens i förskolans arbetslag med fokus på kvalitet, hälsa och välmående. Hon har stor erfarenhet från förskolan, i roller som förskollärare, specialpedagog, förskolechef och hälsocoach.

 

Om bokcirkeln

Ett systematiskt arbete med samspelskompetens skapar större arbetsglädje, bättre samarbete och lägre sjuktal.

Om Bokens titel

Titel Det hållbara arbetslaget - Samspel och självledarskap i förskolan
Författare Camilla Vahlberg
Utgiven 2023
ISBN 9789188149732