NYHET: Språkets alla möjligheter i förskolan

Marie Eriksson

Marie Eriksson är tillbaka som författare med en angelägen bok om språket – kommunikationens och lärandets motor. Hon skriver om hur förskolan kan fyllas med positiva språkliga sammanhang genom böcker och sagor men också med hjälp av lek, fantasi och olika estetiska och digitala uttryck. 

Boken är full av inspiration och exempel på hur situationer och miljöer kan locka till kommunikation och språkande. 

⭐⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 5 - Briljant!
BTJ-häftet 9, 2023

Lärarförlagets pris: 295 kr

Det är en angelägen bok som Marie Eriksson skrivit och där hon visar på språket i leken, fantasin, i det digitala, i det kroppsliga etcetera. Men också språket som demokrati, som en möjliggörare till delaktighet och inflytande. Författaren skriver med ett stort smittande engagemang

Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 9, 2023

 

Upptäck alla möjligheter att utveckla barnens språk i förskolan – i leken, i skogen, i hallen, vid högläsning, i dansen!

Språkets alla möjligheter i förskolan bjuder på massor av exempel på hur du kan arbeta med kommunikation och språk. Boken beskriver hur förskolan kan fyllas med positiva språkliga sammanhang genom böcker och sagor men också med hjälp av lek, fantasi och olika estetiska och digitala uttryck. Du får inspiration till undervisningen och hur situationer och miljöer med kittlande innehåll kan locka till kommunikation och språkande. 

Boken lyfter även olika sätt att arbeta med tillgänglighet och flerspråkighet i förskolan för att stötta alla barn att få uttrycka sig på sina egna sätt och få möta olika språk.

Exemplen i boken är hämtade från olika förskolor i Mölndal där språkarbetet löper som en röd tråd. Många av förskolorna i Mölndal är också litteraturprofilerade förskolor där barnen får bada i språk och alltid har en bok nära till hands.

 

När vi möter barnen i lekens och fantasins värld, där de allt som oftast befinner sig, sker språkandet på barnens villkor och i ett sammanhang som är gränslöst och öppet för att allt kan hända.

Ta vara på den lekfulla dimensionen

Kommunikation handlar om så mycket mer än det vi ser vid första anblicken. Språkande kan tillvaratas på många olika sätt genom den lekfulla dimensionen, miljöer, upplevelser, böcker och berättelser som lockar till en delad uppmärksamhet och interaktion. Läs mer...

Den här boken passar mycket bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer här>>

Så här tycker våra läsare om Språkets alla möjligheter i förskolan:

Betyg 5 - Briljant!

Författaren har en gedigen erfarenhet både som förskollärare och verksamhetsutvecklare, erfarenheter hon använt sig av i tidigare böcker. I den här boken lyfter hon blicken mot det vidgade språkbegreppet och synliggör kommunikationen som någonting som inbegriper både det talade språket och det kroppsliga uttrycket. På hur många olika sätt kan vi försöka förstå barnens intentioner och vad är det som samspelar med barnens språkliga uttryck? Därför känns de inledande kapitlen om barnens språkmiljöer som både grundläggande och nödvändiga i sitt sammanhang. Det är en angelägen bok som Marie Eriksson skrivit och där hon visar på språket i leken, fantasin, i det digitala, i det kroppsliga etcetera.  Men också språket som demokrati, som en möjliggörare till delaktighet och inflytande.

Boken är brett upplagd och visar på hur kommunikativa sammanhang uppstår, även där flera språk är inblandade och tillvaratagna. Författaren skriver med ett stort smittande engagemang.

Ulf Malmqvist, lektör 
ur BTJ-häftet nr 9, 2023

Den här boken blir ingen hyllvärmare den blir en bok att återkomma till om och om igen.

Som en vackert målad tavla! Ni vet den där tavlan som förgyller ens dag med sina vackra färger och motivet som ger den där känslan av ren glädje. Precis den tavlan har Marie Eriksson lyckats måla. Grundfärgen i tavlan är förskolans hela uppdrag. Marie har lagt till delar och färdigställt tavlan med de olika perspektiv boken lyfter. Genom de fina penseldragen som hon valt att lyfta fram i boken har hon med precision och känsla lyckats fånga motivet – språkets alla möjligheter i förskolan! Läs boken och kanske kan du bli nästa van Gogh.

Med förskolans uppdrag i fokus kopplar Marie Eriksson vetenskap och beprövad erfarenhet till att hållbart, tillgängligt, variationsrikt och ändamålsenligt arbeta med språkutveckling i förskolans utbildning och undervisning. Det handlar om barnets rätt till att utvecklas så långt som det är möjligt.

Du bjuds som läsare på många konkreta tips på hur du kan bygga en tillgänglig och inspirerande lärmiljö där olika typer av språkande kan ge barnen möjligheter att utveckla sin kommunikativa förmåga. Marie lyfter de vuxnas ansvar som språkande förebilder och goda samtalspartners och vikten av att organisera, planera och möjliggöra möten utifrån barnets behov och utifrån var barnet befinner sig i sin utveckling.

Boken har många olika perspektiv som lyfts för att arbeta med uppdraget i förskolans läroplan. Det handlar om att förstå att alla perspektiv är viktiga, och hur de samspelar och ibland förutsätter varandra, alla viktiga för att stärka barnets språkliga förmågor. Vilken värdefull hjälp det är att få allt samlat i en och samma bok, i en lagom dos och skriven på ett sätt som gör boken lätt att ta till sig.

Den här boken blir ingen hyllvärmare den blir en bok att återkomma till om och om igen. Den är som en vacker målning! En hyllning till förskolans komplexa men otroligt viktiga uppdrag.

Theres Normark, leg. förskollärare
Skellefteå

Din bok har lagts till i varukorgen

För mig handlar kommunikation också mycket om lekfullhet, glädje och humor. Ett leende eller ett skratt är nästan omöjligt att inte spegla eller besvara på något sätt.

Marie Eriksson

Marie Eriksson är verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndals kommun med lång erfarenhet som förskollärare. Hon arbetar med skrivande på många olika sätt, bland annat som krönikör i tidningen Förskolan och som redaktör för pedagogsajten Pedagog Mölndal.

Marie är också författare till flera uppskattade böcker utgivna på Lärarförlaget: Musik i förskolanNaturvetenskap och matematik, Med luppen på verksamheten, Barnbokens magi.

Om Språkets alla möjligheter i förskolan

Titel Språkets alla möjligheter i förskolan
Författare Marie Eriksson
Utgiven 2023
ISBN 9789188149800