NYHET: Hedersförtryck – så kan skolan motverka det

Påhl Ruin

Skolan har ett viktigt uppdrag i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Det här är en bok om hur vi kan arbeta med frågorna - med konkreta exempel från klassrummet och råd från experter.

En bok som kan göra skillnad - för lärare, skolledare och dig som arbetar inom elevhälsan.

Kommer i början av december
FÖRHANDSBOKAS NU!

Lärarförlagets pris: 295 kr

De är viktigt att alla i skolan, oavsett roll, har kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och hur det kan se ut, så att vi inte missar någon som är utsatt.

Ur "5 frågor om hedersrelaterat våld och förtryck" av Skolverket 

Hur kan skolan motverka hedersförtyck?

Vi behöver prata mer om hedersrelaterat våld och förtryck i skolan, eftersom skolan är den kanske allra viktigaste aktören i det förebyggande arbetet mot hedersförtryck. Att det återkommande behandlas i utbildningen ingår numera i rektors ansvar, men det är ett viktigt uppdrag för alla som arbetar i skolan. Insatser görs redan idag för att sprida kunskap inom området och för att bidra till att tidigt upptäcka och stötta de utsatta.  Men mer kunskap ger möjligheter till att utveckla arbetet ytterligare. 

Författaren Påhl Ruin berättar i den här boken om hur skolpersonal rent konkret arbetar med hedersrelaterade frågor och har intervjuat experter för att få deras reflektioner och råd. Tillsammans ger de en bild och en vägledning kring hur skolan kan arbeta strukturerat och grundligt för att förebygga hedersförtryck.   

 

 

 

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi har genom åren talat mycket om socialtjänstens och polisens arbete för att stävja förtrycket, men vad gäller det förebyggande arbetet torde ingen institution vara viktigare än just skolan

Påhl Ruin har arbetat som journalist sedan 1988 inom ett brett spektrum av samhällsfrågor, på senare tid med särskilt fokus på skola, utbildning och integration.

Om Hedersförtryck

Titel Hedersförtryck – så kan skolan motverka det
Författare Påhl Ruin
Utgiven 2023
ISBN 9789188149879