Hedersförtryck – så kan skolan motverka det

Påhl Ruin

Skolan har ett viktigt uppdrag i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Det här är en bok om hur vi kan arbeta med frågorna - med konkreta exempel från klassrummet och råd från experter.

En bok som kan göra skillnad - för lärare, skolledare och dig som arbetar inom elevhälsan.

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: Mycket bra!
Btj-häftet nr 3, 2024

Lärarförlagets pris: 295 kr

De är viktigt att alla i skolan, oavsett roll, har kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och hur det kan se ut, så att vi inte missar någon som är utsatt.

Ur "5 frågor om hedersrelaterat våld och förtryck" av Skolverket 

Kunskapen om hedersförtryck har ökat, men problemen har inte minskat

Flera studier visar att hedersrelaterat våld och förtryck fortfarande är ett stort problem i samhället. Ämnet är komplext och det är viktigt att förstå komplexiteten både för att skolan ska kunna undervisa om hederförtryck och för att kunna stötta de elever som är utsatta.

Skolan är en viktig aktör i arbetet

För att kunna upptäcka och hjälpa utsatta elever behöver vi arbeta systematiskt och tillsammans. Det är ett arbete som kräver både kunskap, förståelse och gemensamma förhållningssätt. Läroplanen säger att vi ska utbilda elever om det hedersrelaterade förtrycket. Men hur gör vi det?

Vad görs i skolorna idag och vad säger experterna?

Författaren Påhl Ruin berättar i sin bok om hur skolpersonal konkret arbetar med hedersrelaterade frågor idag och har intervjuat experter för att få deras reflektioner och råd. Målet är att du som läsare ska få en vägledning kring hur skolan kan arbeta strukturerat och grundligt för att förebygga hedersförtryck.

Läs Ämneslärarens intervju med Påhl Ruin

"Du är återkommande skribent här i Ämnesläraren och har just skrivit boken ”Hedersförtryck – så kan skolan motverka det”. Vad är det för slags bok och varför behövs den?

– Boken utgörs i huvudsak av exempel på hur skolor undervisar om hederskulturen och utvecklar metoder för att upptäcka elever som är utsatta. Jag har pratat med skolledare, lärare och elevhälsoteam och gått igenom forskning. Sedan 2022 är det inskrivet i läroplanerna att ”rektorn har ett ansvar för att kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen”. Ingen skola kan längre blunda för frågan."

Läs hela intervjun med Påhl här>>

Så tycker våra läsare om Hedersförtryck - så kan skolan motverka det:

Helhetsbetyg 4 - Mycket bra

Fem tematiska kapitel som handlar om att undervisa om hedersnormer, att upptäcka förtrycket, att stötta utsatta pojkar, att bemöta föräldrarna och att förebygga bortförande till utlandet.

En mycket bra handbok som ger både kunskap i ämnet och konkreta förslag för undervisning och bemötande. Dessutom förmedlas viktig kunskap om hur skolpersonal bör agera vid misstanke om hedersrelaterat förtryck. Boken vänder sig till pedagoger och elevhälsoteam inom skolans alla nivåer – elever som lever under hedersförtryck finns ju från förskolan och hela vägen till Komvux och universitet. Bra litteratur- och innehållsförteckning.

Therese Nordholm, Btj
Läs hela recensionen i BTJ-häftet nr 3, 2024

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi har genom åren talat mycket om socialtjänstens och polisens arbete för att stävja förtrycket, men vad gäller det förebyggande arbetet torde ingen institution vara viktigare än just skolan.

Påhl Ruin har arbetat som journalist sedan 1988 inom ett brett spektrum av samhällsfrågor, på senare tid med särskilt fokus på skola, utbildning och integration.

Om Hedersförtryck

Titel Hedersförtryck – så kan skolan motverka det
Författare Påhl Ruin
Utgiven 2023
ISBN 9789188149879