Det meningsfulla klassrummet

Maria Wiman

"Vi kan konstatera att det är ganska eländigt just nu med psykisk ohälsa, klimatångest, stress osv. Men det här är ingen deppig bok. Tvärtom! Den handlar om hopp, mod, driv, handlingskraft och hur vi med små medel kan hjälpa våra elever att finna skolan viktig här och nu.

En bok rik på knyx och tricks för att knåda in meningsfullhet och relevans i våra elevers vardag."

Maria Wiman

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg:  - Mycket bra!

BTJ-häftet nr 4, 2024

 

Lärarförlagets pris: 295 kr

Hur kan vi i skolan jobba in en känsla av sammanhang hos eleverna så att de känner att skolan är meningsfull här och nu?

I en värld där allt ska mätas och i en tid av klimatförändringar och oroligheter är det kanske viktigare än någonsin att skolan ska kännas begriplig, hanterbar och meningsfull. Men hur åstadkommer vi detta? Hur får vi skoldagen att kännas relevant, hur skapar vi ett sammanhang där eleverna känner sig delaktiga och där skolan får mening här och nu? 

Detta är en bok om hur vi med små medel kan knåda in hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i våra elevers vardag och i undervisningen. Det är en bok om motivation, om struktur och det varma ledarskapet. Men det är också en bok om hur du som lärare ska orka i ett yrke som alltid kräver mer av dig. Det är på tiden att vi gör svensk skola hållbar - både för elever och personal.  

  

 

Denna bok är skriven i någon slags kombination av mild tillförsikt, ursinnig frustration och osviklig övertygelse om att vi med små medel kan skapa faktisk förändring. I väntan på att våra beslutsfattare ska förstå vikten av att på riktigt satsa på våra barn måste vi som jobbar i skolan kratta där vi står. Vi måste helt enkelt jobba utifrån de förutsättningar vi har.

Så här tycker våra läsare:

Maria Wiman visar vägen

Maria Wiman bidrar med två väsentligheter till skolutvecklingen i Sverige. Den första handlar om hennes försvar av läraryrket och att stå upp för pedagogernas arbetsvillkor. Den andra är att Maria, i sina praktiska gärningar som lärare i SO och svenska, är en förebild gällande att visa ett alternativt tänk i sin undervisning.

Båda sakerna tar plats i Marias nya bok, Det meningsfulla klassrummet (Lärarförlaget, 2023). Vi har underskattat betydelsen av känslor för motivation och satsat stenhård på det rationella – men om vi ska nå elever idag borde det finnas större utrymme att bygga undervisningen utifrån vad som engagerar våra ungdomar. När man förstår att sin kunskap kan och ska användas till mycket mera än att klara provet och få sina betyg blir den mer relevant, betydelsefull och meningsfull. 

John Steinberg

Ääääälskar boken!

Maria är fenomenal på att sätta ord på just så jag tänker å vill göra å gör utan att kunna förklara varför det känns så rätt. Tack .

Den där påminnelsen om varför jag ville bli lärare behövdes nu. Femtielvatusen nya idéer bubblar å de var tvungna att bli nedtecknade, så det tar tid med boken, men NU kör vi! Nu tänker jag att alla lärare på skolan måste läsa din bok, och få inspiration. Vi är ju så sjuinihelsikes viktiga vi!

Anna Pettersson Lindqvist
lärare

Boken entusiasmerar i en tuff verklighet och det komplexa upplevs lättare att agera på.

I Det meningsfulla klassrummet levandegör Wiman "skokartongsskolans" utmaningar och glädjeämnen. Främst är boken handlingsorienterad och föreslår hur lärare gör skolan hanterbar, begriplig och meningsfull, till exempel genom att förstärka det positiva eleverna gör. Sex väldisponerade kapitel ger nuläget, hur känsla av sammanhang, relationellt ledarskap och värdeskapande lärande kan skapas, samt tips för att lärare ska orka. Elevers mående och delaktighet behandlas i relation till bedömning och etisk stress. Wiman hänvisar till aktuell forskning inom pedagogik, psykologi och kognition. Jämfört med liknande utgivning är Wiman förankrad i konkret skolvardag. Wiman får dessutom sagt mycket på bara 160 sidor. Särskilt givande är klassrumsprojekten där eleverna förändrar omvärlden. Betydelsen av känslor för motivationen visar sig avgörande. Strategierna är lättfattliga och utgår från de resurser skolan har. 

Camilla Häggström Qvist, lektör
Btj-häftet nr 4, 2024

 

Inspirerande tips!

Bra och intressant bok som lyfter många viktiga tankar om skolan och hur vi lärare behöver agera för att bättre nå våra elever i vår undervisning. Man får dessutom inspirerande tips på projekt och arbetsområden som kan få skolan att kännas mer meningsfull för våra elever.

Pia Eriksson, speciallärare Glasbergsskolan
Pedagog Mölndal

Det bästa är hur boken avslutas med att beskriva lärarens inneboende kraft och hur läraryrket inte är ett ensamarbete

Jag önskar att författaren Maria Wimans röst och klokheter hade funnits i bokform för länge sedan när jag var nybakad lärare. Tänk att få läsa henne och få råd och kraft i att möta allt det svåra, och samtidigt ha något att luta sig mot i det som både är utmanande och roligt i skolan. Det får jag ju även som mer erfaren lärare. Wiman skriver om att hitta orken i ett yrke som alltid kräver mer av dig, och att det är på tiden att vi gör svensk skola hållbar - både för elever och personal, och ja, jag kan bara hålla med! Det är skönt att få läsa om hur Wiman ramar in skolans utmaningar och problem och samtidigt söker hitta konstruktiva lösningar. Men det bästa är hur boken avslutas med att beskriva lärarens inneboende kraft och hur läraryrket inte är ett ensamarbete, de avslutande orden är som balsam för min lärarsjäl. För det är precis så det är, ett tillsammansarbete! Boken föder mer ork, ork för att orka, läraryrket är ju ändå världens bästa jobb, trots alla utmaningar!

Johanna Lindgren Chin @specialpedagogiskolan

Det här var en inspirerande läsning!

I boken det meningsfulla klassrummet av Maria Wiman presenteras en vision för utbildning där lärare spelar en central och viktig roll i att övertyga elever om deras potential att utvecklas. Genom att erbjuda uppgifter som är förståeliga, strukturerade och hanterbara för eleverna, skapas en miljö där varje individ kan blomstra. Författaren understryker vikten av att ge konstruktiv feedback om ansträngningar och framsteg, vilket främjar elevernas förmåga att ta ansvar för sin egen inlärning. Att eleverna ska förstå och uppleva att de inte bara lär för framtiden, utan att det som de lär sig idag kan de också ha nytta av och använda direkt. Det relationerna ledarskapet är ett till kapitel som ger tips och vardagsnära händelser en del handlar om elever som utmanar ”de eleverna kommer att kräva mer av oss. Det är dessa elever som verkligen sätter vårt ledarskap på prov”. Författaren beskriver hur man kan påminna sig själv om att vi är den vuxna i rummet och att ansvaret för relationen ligger på oss. Hur vi behöver agera, lugnt och sakligt. Prata om förväntningar och förtydliga dessa, att man kanske till elevens förvåning -visar tilltro. Ett särskilt berörande avsnitt i boken är där Wiman skriver om den utmanande verklighet som lärare står inför. Hon tar upp vikten av att hantera etisk stress, värna om lärares rättigheter och att våga be om hjälp när det behövs. Det här var en inspirerande läsning! 

Maria Hedström, lärare i grundskolan, Södertälje, @lararemariahedstrom

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Det gäller att få våra barn att förstå att kunskaperna de får i skolan faktiskt kommer till pass här och nu. Om kunskaperna vi levererar kan flätas samman med vardagen de lever i kommer känslan av meningsfullhet att öka.

Maria Wiman är lärare i svenska och SO men också krönikör och skoldebattör. 2019 utsågs hon till Sveriges bästa lärare. Har även prisats som Årets pedagog. 

Tack för så många klokheter!

En toppenbra bok du producerat. Verkligen en bra klok-bok. Läs den vänner!!!

Eva Andersson

Om boken Det meningsfulla klassrummet

Titel Det meningsfulla klassrummet
Författare Maria Wiman
Utgiven 2023
ISBN 9789188149893