Psykologi för klassrummet

Tuija Lehtinen & Jenny Jakobsson Lundin

En riktig läsarfavorit i ny upplaga. Som lärare behöver man inte bara förstå sina elever, utan en lika viktig aspekt handlar om att förstå och hantera sina egna känslor inför sin arbetssituation.

Två psykologer med lång erfarenhet från skolan ger sina handfasta och konkreta råd för klassrummet.

NY REVIDERAD UPPLAGA 2024

Lärarförlagets pris: 295 kr

Psykologi möter pedagogik

“Vad är det som händer egentligen? En enda elev får såväl rutinerade som nya lärare att ge upp inför möjligheterna att undervisa hen. Det leder till konflikter i personalgruppen och till att osämja sprids på skolan.”

Som lärare möter man ibland stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. Man behöver inte bara förstå sina elever, utan en lika viktig aspekt handlar om att förstå och hantera sina egna känslor inför sin arbetssituation. Lärare som förenar pedagogik med psykologisk kunskap har möjlighet att nå ännu längre i sitt arbete med eleverna.

Författarna presenterar olika perspektiv som psykologin har att erbjuda och ger exempel på hur den kunskapen kan användas i praktiken. Med utgångspunkt i fallbeskrivningar och med stöd i forskning tar boken upp ämnen som anknytning, elever i konflikt, strategier för att bemöta föräldrar samt motivation och gruppsykologi.

Genom sitt klassrumsnära perspektiv ger boken konkret stöd till pedagoger.
Boken vänder sig också till skolledare och personal inom elevhälsan, då den visar hur ett proaktivt hälsoarbete kan göra skillnad.

Så här sa våra läsare om den första utgåvan

Nödvändig och lättläst!

Nödvändig och lättläst! Spännande att få nya tankar om hur vi i skolan bättre kan arbeta med det förebyggande psykologiska perspektivet i skolan. Denna bok kan vi använda oss av som diskussionsunderlag i arbetslagen, i EHT och i rektorsgruppen.

Jag kommer att rekommendera boken till rektorer som vill bli bättre på att förstå psykologins roll för ökad måluppfyllelse hos elever.

Jörel Bergström
rektor F–6 

Ger en psykologisk bakgrund till elevers handlanden i olika situationer

En inspirerande bok som behandlar konkreta situationer som kan uppstå i arbetet med elever. Den ger en psykologisk bakgrund till elevers handlanden i olika situationer.

Boken är lättillgänglig och konkret och ger upphov till nya tankar och idéer. Både lärare och annan personal i skolan har nytta av de handfasta tips och råd som ges kring hur man kan agera i situationer med så väl elever som föräldrar.

Jonas Lindgren
förstelärare

En välskriven och vardagsnära bok om det som händer i ett klassrum

Tuija Lethinen och Jenny Jakobsson Lundin är båda skolpsykologer. De har i den här boken samlat sina erfarenheter och kunskaper, gemensamma och utifrån skilda perspektiv, från elevhälsoarbete i grund- och förskola. Utgångspunkten är en inkluderande skola som arbetar i enlighet med skollag och styrdokument.

Boken är uppdelad i olika teman där varje ämnesområde inleds med ett exempel på ett pedagogiskt problem. Utifrån detta exempel beskriver författarna teoretiska förklaringar till hur problemen uppstår och ger kunskap och förståelse för att praktiskt förbättra situationen, både för elev och pedagog. Exempel på teman är: Känslornas psykologi, Lärande och motivation, Att forma en elevgrupp och Elever i konflikt.

Detta är en välskriven och vardagsnära bok om det som händer i ett klassrum. Den är mycket bra och ger konkreta tips och ökad förståelse till elevhälsopersonal och pedagoger – både aktiva och under utbildning. Aktuell och relevant litteraturlista och överskådlig innehållsförteckning ingår.

Therese Nordholm
Lektör BTJ
BTJ-häftet nr 15, 2016

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Det handlar om att få samspelet att fungera.

Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin är legitimerade psykologer med lång erfarenhet från skola och förskola. De arbetar proaktivt med att coacha lärare snarare än att utreda diagnoser. Jenny har också skrivit boken Samspelets psykologi i förskolan.

Mer om Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin finns att läsa där Lärarförlagets författare presenteras!

Om Psykologi för klassrummet

Titel Psykologi för klassrummet
Författare Tuija Lehtinen och Jenny Jakobson Lundin
Utgiven Andra utgåvan 2024
ISBN 9789188149091

Fler böcker av Jenny Jakobsson Lundin