Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro

Sirkka Persson

Vi behöver samverka för att hitta lösningar på den problematiska skolfrånvaron. Samverka inom skolan, men också utanför skolan, med andra aktörer i samhället som möter eleverna.

Det här är en helt ny antologi som sätter ord på hur en aktiv samverkan mellan olika instanser kan fungera.

NYHET 2024. 

⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 4 - Mycket bra!
Btj-häftet 13, 2024

Lärarförlagets pris: 335 kr

För att en aktiv samverkan ska fungera både främjande, förebyggande och åtgärdande behöver vi ha kunskap om varandras verksamheter och förståelse för varandras uppdrag. Vi behöver också skapa strukturer för att tydliggöra för alla hur, var och när vi ska mötas och aktivt samverka.

Kunskap, inspiration och förslag på arbetssätt som stödjer en aktiv samverkan för ökad skolnärvaro

Problematisk skolfrånvaro är en komplex fråga. Elever behöver stöd för att kunna återvända till skolan. Vi som arbetar inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har olika uppdrag, men också ett gemensamt ansvar för dem som har behov av insatser från flera aktörer samtidigt. Den här boken handlar om hur vi kan samverka.

Hur kan vi utveckla våra sätt att arbeta tvärprofessionellt? Hur kan vi bli bättre på att samverka med föräldrar och hur kan vi öka elevernas delaktighet i arbetet för återgång till skolan?

Författarna i den här antologin bidrar med kunskap och erfarenheter från olika professioner som möter elever som befinner sig i en problematisk skolfrånvaro. Boken ger information, inspiration och förslag på arbetssätt som stödjer en aktiv samverkan för ökad skolnärvaro.

Antologins kapitelförfattare är Max Hjorton, Ausdis Collberg, Malin Ekfeldt, Helena Engström, Kerstin Hassan, Anna Orwallius, Matias Pitkänen, Henrik Råneberg, Sofia Ward och Sirkka Persson. Läs mer om respektive författare här>>

Så här tycker våra läsare om Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro:

En mycket bra handbok som väl fyller sitt syfte.

"Bokens syfte är att sprida kunskap om hur uppdraget inom skola, socialtjänst och vård ser ut, samt visa hur dessa verksamheter genom aktiv samverkan kan arbeta åtgärdande och förebyggande mot problematisk skolfrånvaro. Med aktiv samverkan syftar författarna på olika former av arbetssätt som innefattar tvärprofessionella team. Exempelvis: närvaroteam, skolsociala team eller olika projekt med representanter från olika verksamheter. Detta är en mycket bra handbok som väl fyller sitt syfte. Författarna delar med sig av aktuell kunskap om orsaker och risker för skolfrånvaro och beskriver utifrån sitt yrkesmässiga perspektiv hur de arbetar och kan bidra i samarbete runt elever med problematisk frånvaro. I boken finns många konkreta exempel på samverkan mellan olika yrkeskategorier, elever och vårdnadshavare. Även exempel på olika organisations- och mötesformer gynnsamma för samverkan och delaktighet. Kartläggningsmaterial och samtalsfrågor finns med som bilagor."

Therese Nordholm, lektör
Läs hela recensionen i Btj-häftet 13/2024

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

När det finns information och kunskap om varandras verksamheter och när alla är delaktiga i arbetet skapas förutsättningar för en aktiv samverkan!

Antologins redaktörer:

Sirkka Persson har arbetat som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. 2020 nominerades Sirkka Persson till årets rektor.  Idag arbetar hon med verksamhetsutveckling samt fortbildning och har tidigare skrivit Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro.

Sirkka håller även kursen Vägar till skolnärvaro. Läs mer här

Max Hjorton har de senaste åren arbetat i Göteborgs stad som övergripande specialpedagog med fokus på problematisk skolfrånvaro och samverkan.  

Om Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro

Titel Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro
Författare Sirkka Persson och Max Hjorton
Utgiven 2024
ISBN 9789188149992

Fler böcker inom området