NYHET: Den anpassade grundskolan - när elevsynen lyfter lärandet

Denice Sverla

Kommer namnbytet på skolformen bli en nystart och ett lärandelyft?

Denice Sverla, som fick Demokratipriset På Skolledare21 och blev Årets inspiratör på Lärargalan 2019 kommer ut med sin första bok i sommar. Den sätter fokus på elevsynen i den anpassade grundskolan. Den handlar om att ha höga förväntningar på eleverna och om vikten av att se den kompetenta eleven.

⭐⭐⭐⭐⭐
Helhetsbetyg: 5 - Briljant!

BTJ-häftet nr 16, 2023

Lärarförlagets pris: 295 kr

När eleverna får chans att växa genom prestation så stärker vi deras självförtroende och självkänsla.

Så får vi lärandet att lyfta!

Hur kan vi utmana elever i den anpassade grundskolan så att de ständigt når nya kunskapsnivåer? 

 

Denice Sverla sätter i den här boken fokus på lärandet i den anpassade grundskolan och beskriver hur en flexibel lärmiljö tillsammans med en positiv elevsyn är avgörande för att varje elev ska kunna nå sin fulla potential. Och för att rusta dem för framtiden. 

 

Med utgångspunkt från både teori och praktik delar Denice Sverla med sig av olika sätt att tänka och arbeta för att skapa en utmanande och meningsfull verksamhet för eleverna i den anpassade grundskolan. Det handlar om att skapa utrymme för eleverna så att de får växa, känna sig delaktiga och betydelsefulla. 

 

Missade du webbinariet med Denice Sverla?

Är du nyfiken på Denice Sverla och hennes tankar om elevsyn och utvecklingsfokus? Nu har du chansen att att ta del av den inspelade versionen av webbinariet "Att lyfta lärandet i den anpassade grundskolan". 

Läs mer>>

Så här tycker våra läsare:

Helhetsbetyg 5 - Briljant!

Den anpassade grundskolan består av fyra väl utvecklade kapitel där Sverla inleder med att resonera kring de kategoriska respektive relationella specialpedagogiska perspektiven och deras relevans för pedagogiska metoder och inställningen till eleven. Här kommer författaren in på den proximala utvecklingszonen och på vikten av att bygga förtroendefulla relationer i skolan. Boken ger en kort historisk tillbakablick över den anpassade skolan och synen på människor med IF-diagnoser, för att sedan ge förslag på organisations- och professionsutveckling inom kollegiet samt ge flertalet pedagogiska exempel. Diskussioner kring exempelvis elevbemötande och elevsyn relaterat till kravställning, kring didaktiska metoder och bedömning, kring de professionella rollerna på en skola och framgångsfaktorer för lärandeprocesser, är alla relevanta oavsett skolform.

Boken är lättläst med vetenskaplig förankring och förankrad i läroplanen för den anpassade grundskolan samt för denna skolform relevanta SOU.

Elin Forsgren, lektör
BTJ-häftet nr 16, 2023

Under läsningens gång har jag fått så många positiva tankevurpor och insikter.

Jag vill bara säga TACK! 🤩 Jag har precis läst klart din bok och mycket känner jag förstås igen från studierna men den här boken har varit så otroligt givande och har på många sett gett mig mer än studielitteraturen. Under läsningens gång har jag fått så många positiva tankevurpor och insikter. Jag ska under hösten handleda våra elevassistenter i AKK men jag kommer helt klart att ta med många av reflektionsfrågorna från boken. Boken kommer jag ha ligga framme på mitt skrivbord så att jag närsomhelst kan öppna upp den för reflektion. Jag har även börjat fundera över några olika projekt som min elevgrupp ska få arbeta med under hösten med inspiration från er! Så kul! Så STORT TACK! För den här otroligt viktiga, inspirerande och fantastiska boken! 🌺

Josefin Wallin
Förstelärare på anpassad grundskola, Nyköping
Studerar till speciallärare vid Stockholms universitet

Det blir en spännande resa att på riktigt förflytta synsätt...

Har nu läst din bok. Tog längre tid än jag räknat med då jag gång på gång stannade upp och tillät mig reflektera över vad du säger/skriver. Din bok vänder upp och ned på mycket av den verklighet vi som föräldrar till ett intellektuellt funktionsnedsatt barn upplevt under hela vår resa.

Människosynen att alla har styrkor att kapitalisera på och utveckla vidare känns ju så självklar. Vi har dock skapat ett samhälle och en skola som inte matchar detta. Tänker mig att det blir en spännande och utmanande resa att på riktigt förflytta synsätt och därmed ”ways of working” i verkligheten som återfinns bakom den nya etiketten ”Anpassad skola”. Heja Denice!

Thony Michaelsen
affärsstrateg och vårdnadshavare

Vår skola tycker boken är ett måste för alla skolor!

Vi köpte in 10 ex till ledning och elevhälsa på vår skola som inte är en anpassad grundskola utan en grundskola och gymnasieskola och har jättestor nytta av den! Boken är lätt att läsa (konkret, tydlig och verklighetsförankrat språk) och innehållet perfekt att diskutera kring, då elevsyn borde vara fokus för alla skolor. Vår skola tycker boken är ett måste för alla skolor!💫

Katarina Hagberg
Rektor i grund- och gymnasieskola

Hur vi ser på elevgruppen påverkar hela vårt utförande i verksamheten.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Allt handlar om huret, hur vi ser på eleverna får en avgörande betydelse för vilka förutsättningar eleven får i sitt lärande.

Denice Sverla är biträdande rektor samt legitimerad speciallärare mot intellektuell funktionsnedsättning och skolhundshundförare och arbetar på Ekebyhovs anpassade grundskola.

Denice vann även lärargalans pris som Årets inspiratör 2019 och mottog Demokratipriset på Skolledare 21. Hon nådde dessutom finalplats för Framtidsgalans pris ”Årets ledare” 2023.

Fler läsare berättar om boken:

Jag stängde in mig på mitt rum och sträckläste din bok! TACK för att du skrev den!
Det du skriver och pratar om står för ett paradigmskifte.
Din bok är just det jag väntat på så länge!

Om Den anpassade grundskolan

Titel Den anpassade grundskolan
Författare Denice Sverla
Utgiven 2023
ISBN 9789188149916