Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i åk 4-9

Annsofie Engborg (red)

Att utveckla sina språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är prioriterade områden för många lärare idag. Den här boken har ett speciellt fokus på lärandet i årskurs 4-9. 

Antologins författare ger dig metoder och verktyg för att stötta elevers förståelse och produktion av text och tal med abstrakt och formellt språk.

NYHET! 

Lärarförlagets pris: 295 kr

Så stöttar och möter du elever i lärande, planering, undervisning och bedömning

Ämnesundervisningen i årskurs 4–9 består till stor del av abstrakta, formella och informationstäta texter. Skrivuppgifterna ställer många gånger krav på både stilistisk förmåga och förmåga att skriva längre, komplexa och målgruppsanpassade texter. Behovet av stöttning vid läsning och skrivande är stort. För att stötta alla elever i sitt lärande behöver utrymme ges till en reflekterande dialogisk undervisning där samtal och modellerande driver lärandet framåt.  

En språk- och kunskapsutvecklande undervisning kännetecknas av 

  • reflektion och muntlig interaktion 
  • fokus på språk och språkanvändning 
  • modellering och gemensamma övningar 
  • stöttning med exempelvis mallar, checklistor och digitala verktyg 
  • formativ bedömning. 

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4–9: Klassrumsnära exempel är en antologi författad av forskare och yrkesverksamma lärare som visar hur undervisning på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet kan stötta elevernas förståelse och produktion av tal och text med abstrakt och formellt språk. Bokens kapitel ger inblick i hur lärare kan möta elever i lärande, via planering, undervisning och bedömning. Dessutom visar ett kapitel hur lärare kan utveckla sin undervisning tillsammans genom ett kollaborativt lärande. 

Kapitelförfattare: Jenny Edvardsson, Annsofie Engborg, Agneta Grönlund, Lena Göthe. Annelie Karlsson, Anna Klockar, Mia Westman, Veronica Lundin Sköldqvist och Robert Walldén. Läs mer om författarna och deras kapitel här>>

Flera av våra författare är även fortbildare hos Lärarfortbildning - läs mer här 

Så här säger våra läsare:

Boken väckte många tankar och idéer

Det är mycket jag tar med inför hösten planering både i min undervisning och i vårt gemensamma jobb i rektorsområdet. Jag gillar att det är mycket kopplat till samtal och reflektion som passar mig utmärkt i min undervisning som präglas av ett tänk med kooperativa strukturer som grund.

Boken är verkligen lättläst och innehåller många konkreta klassrumsnära exempel men även ett kapitel som handlar om kollaborativt lärande. Det kapitlet tar upp hur man i kollegiet på skolan kan hjälpas åt att synliggöra vad det är som fungerar bra men även vad som behöver förbättras i varandras undervisning. Boken tar även upp hur elevernas kooperativa lärande kan kopplas parallellt med pedagogernas kollaborativa lärande. Andra kapitel tar upp samtal, läsa och skriva men också hur vi kan skapa balans i bedömningsarbetet.

Ulrica Elisson, lärare @ullisskolsida

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

För att få elever att delta aktivt i samtal behöver ämnet eller uppgiftstypen inte bara vara intressant, utan även vara strukturerad och helst modellerad av läraren.

Redaktör

Annsofie Engborg har varit redaktör för antologin. Annsofie är fil.kand. i språkdidaktik och lärare i svenska som andraspråk och religion. Hon arbetar som lärarfortbildare, verksamhetsutvecklare och redaktör.

Om Bokens titel

Titel Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9
Författare Annsofie Engborg (red)
Utgiven 2024
ISBN 9789188149978