Starta en bokcirkel

Sveriges främsta pedagoger ger dig nya lösningar - kompetensutvecklas med en bokcirkel!

Att starta en bokcirkel går både snabbt och lätt. Men som alltid så är en bra planering grunden till ett lyckat resultat, så vi har förberett såväl tips för att komma igång som reflektionsfrågor för de böcker som presenteras nedan.

Och beställer du fler än 20 böcker så får du paketpris i vår webbshop. Mer om det när du klickar dig vidare.

Varmt lycka till!

Det hållbara arbetslaget av Camilla Vahlberg

Det hållbara arbetslaget av Camilla Vahlberg

Det hållbara arbetslaget
Samspel och självledarskap i förskolan

När vi som individer får insikt om vår egen makt att påverka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kan vi även utveckla friska och hållbara arbetslag i förskolan. Ett systematiskt arbete med samspelskompetens skapar större arbetsglädje, bättre samarbete och lägre sjuktal, vilket gynnar både pedagogerna och förskolan som organisation. Skillnaden märks i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor. Boken hjälper er att skapa en hållbar och lärande organisation. 

Läs mer om boken>>

Starta en bokcirkel>>

Digital kompetens i förskolan

Pedagogernas kompetens och medvetenhet är central för att analogt och digitalt ska kunna växelverka och berika barnens lek, kommunikation, rörelse, problemlösning och kreativa skapande. I den här boken får du ta del av praktiska exempel att inspireras av, men även resonemang kring när och hur digitala tillägg kan tillföra något - och när de kanske inte gör det. Boken ger en vetenskaplig förankring till hur digitala tillägg kan tillföra ytterligare en dimension i de processer som redan pågår bland barnen.

Läs mer om boken>>

Starta en bokcirkel>>

Förskolans systematiska kvalitetsarbete

Utvecklingsarbete i förskolan är något som idag ses som en naturlig del av verksamheten.  Men vi gör olika på olika förskolor. Olikheten innebär möjligheter när vi delar och lär av andras erfarenheter och det är där den här boken tar sin utgångspunkt. Boken har 17 olika kapitelförfattare och är uppdelad i fyra delar. Till varje del och kapitel finns ett antal reflektionsfrågor.

Läs mer om boken>>

Starta en bokcirkel>>

 

Förändringsprocesser i förskolan av Maria Elbrand och Therés Åkerblom

Förändringsprocesser i förskolan av Maria Elbrand och Therés Åkerblom

Förändringsprocesser i förskolan

Att kontinuerligt utveckla både sig själv och verksamheten är en självklarhet för de flesta. Men det är en konst att göra det tillsammans så att alla känner sig delaktiga, engagerade och tar ansvar för förändringsprocessen. I boken får du följa en enskild förskolas vardagsarbete med målet att ständigt förbättra verksamheten, men du får också teoretiska grunder och praktiska övningar för ett gemensamt förändringsarbete på din egen förskola. 

Läs mer om boken>>

Starta en bokcirkel>>

 

Riskfylld lek och undervisning av Suzanne Axelsson

Riskfylld lek och undervisning av Suzanne Axelsson

Riskfylld lek och undervisning

I boken utforskar Suzanne Axelsson lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder. Hon diskuterar frågor som: Vad är egentligen riskfylld lek och hur utvecklas och lär sig barnen genom den? Hur kan vi värdera riskerna och avgöra vad som är fara och vad som är spänning och äventyr? Boken visar att riskfylld lek inte behöver vara farlig. Och även om vi vuxna har olika värderingar och övertygelser så är det bra att vi börjar prata om värdet av den riskfyllda leken.

Läs mer om boken>>

Starta en bokcirkel>>

 

Språkets alla möjligheter av Marie Eriksson

Språkets alla möjligheter av Marie Eriksson

Språkets alla möjligheter

Språkets alla möjligheter i förskolan bjuder på massor av exempel på hur du kan arbeta med kommunikation och språk. Boken beskriver hur förskolan kan fyllas med positiva språkliga sammanhang genom böcker och sagor men också med hjälp av lek, fantasi och olika estetiska och digitala uttryck. Du får inspiration till undervisningen och hur situationer och miljöer med kittlande innehåll kan locka till kommunikation och språkande. Boken lyfter även olika sätt att arbeta med tillgänglighet och flerspråkighet i förskolan för att stötta alla barn att få uttrycka sig på sina egna sätt och få möta olika språk.

Läs mer om boken>>

Starta en bokcirkel>>

 

Språkutveckling på gång! av Ann Nordberg

Språkutveckling på gång! av Ann Nordberg

Språkutveckling på gång!
Möten som får barns språk att växa

Det är i samspelet mellan oss som språket utvecklas, som orden erövras och språkförståelsen tar form. Därför har våra språkliga möten i förskolan och skolan stor betydelse för utvecklingen av språket, kommunikationen och det fortsatta lärandet. Boken ger dig enkla och tydliga arbetssätt som vi utifrån forskning vet fungerar språkutvecklande. Den är kortfattad och lättläst så att du ska kunna använda den praktiskt i varje möte med barnen. Boken hjälper dig att reflektera över hur du agerar i samspelet med barnen och hur du kan utveckla sätten som du redan använder för att stötta barns språk. 

Läs mer om boken>>

Starta en bokcirkel>>

 

Att lära av andra och lära tillsammans är både inspirerande och hållbart.

Att använda boken som bas för individuell kompetensutveckling är sedan länge både uppskattat, kostnadseffektivt och hållbart ur ett lärande- och förbättringsperspektiv. Men varför inte maximera effekten genom att läsa och reflektera tillsammans?

När vi lär, inspireras, tänker och reflekterar tillsammans - det är då vi framkallar den där extra kraften och energin i förbättringsarbetet. 

För att besvara reflektionsfrågor behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss. Därför är bokcirkeln genialisk. Reflektionsfrågor finns i boken, men också att ladda ner i pdf-form.

Till hela vårt utbud av lärande böcker för dig i förskolan

Till böckerna>>

Till webbens förstasida>>