Bedömning i gymnasieskolan - mer än bara betyg

Jesper Grönlund

Vi står på tröskeln till en ny reform, där kursbetyg försvinner och ämnesbetyg införs. I ljuset av Gy25 uppstår ett naturligt tillfälle för oss att föra dialoger om bedömning och betygsättning och det här är en bok som kan bidra med viktiga perspektiv. För bedömning är ju mer än bara betyg.

NYHET 2024. 

>>FÖRHANDSBOKA FÖR LEVERANS I JULI

Lärarförlagets pris: 295 kr

En bok som utmanar invanda tankemönster och ger hopp om en bedömning som stärker både relationer och lärande.

För gymnasielärare är bedömning en del av vardagen. Bedömning kräver mycket arbete och väcker starka känslor - hos både lärare och elever. Det pratas mycket om bedömning, men trots det känner sig många lärare ofta ensamma i sina tankar kring bedömning och även  i själva bedömningsarbetet. 

Bedömning är större än betygsättning. Vi lärare vill verka för elevers utveckling och lärande. Det skapar värde inte bara för eleven utan också för läraren. Att få följa unga människor över tid och ha möjlighet att bidra längs vägen innebär en meningsfullhet som andra yrken kan avundas. I en relationstät verksamhet som skola rymmer bedömning möjligheten att hjälpa   - men också stjälpa elever.

I boken får du, som lärare, nya perspektiv på bedömning och betygsättning.  Boken utmanar invanda tankemönster, men ger också hopp om en bedömning som stärker relationer och lärande.

Bedömning bär på är en tradition av att hitta fel och belysa tillkortakommanden.

Den här boken passar mycket bra att läsa för gemensamma reflektioner i bokcirkelns format. Läs mer här>>

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

När berättelsen om bedömning förändras ökar möjligheten att elever efterfrågar bedömning för sin utveckling.

Jesper Grönlund är utvecklingsledare och flitigt anlitad som föreläsare i fortbildningsfrågor. Han leder bland annat implementeringen av Gy25 i syfte att skapa förståelse för reformens intentioner genom att fortbilda lärare och rektorer i Lärarfortbildnings regi. Jesper har lång erfarenhet som gymnasielärare.

Om Bedömning i gymnasieskolan - mer än bara betyg

Titel Bedömning i gymnasieskolan - mer än bara betyg
Författare Jesper Grönlund
Utgiven 2024
ISBN 9789188149954