Böcker och Facebook


Startsida

21 personer som format den svenska förskolan och skolan 

Boken vänder sig framför allt till lärare och lärarstudenter, men även till alla andra som är intresserade av idéhistoria och av skolans roll i samhället. Porträtten har tidigare publicerats i Pedagogiska magasinet. De är kompletterade, fördjupade och omarbetade för den här boken. Ett par analyserande kapitel har också tillkommit.

 

Läs mer samt kika på ett smakprov ur boken


Möt några av våra författare på Pedagogikscenen, monter C05:21. Pedagogikscenen arrangeras i år av Lärarförbundet, Natur & Kultur, Lärarförlaget samt Studentlitteratur!

Nya perspektiv på undervisning i förskolan

I tolv kapitel delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel, erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön. De diskuterar frågor som:

Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att skapa och lära? Hur kan man arbeta mot läroplanens mål med hjälp av populärkultur? På vilket sätt stödjer man bäst flerspråkiga barns språkutveckling? Hur kan bedömning och systematiskt kvalitetsarbete leda till en mer genomtänkt och inkluderande utbildning?

Utmana och stötta – undervisning i förskolan

Vi önskar att den här boken ska stötta er, utmana er och förbättra, förändra och fördjupa er syn på vad undervisning i förskolan kan vara.

Redaktörerna Malin Andersson & Therés Åkerblom

Samspelets psykologi i förskolan

Jag vill att boken ska vara ett stöd i mötet med de barn som är lite svårare att förstå sig på.

Jenny Jakobsson Lundin

 

Barnens egna teman

Det roligaste och mest inspirerande jag läst på länge!

– Ann S. Pihlgren

Värdeskapande lärande

Man hör ofta att eleverna är framtiden. Jag tänker snarare att de är nutiden. De kan och bör få göra skillnad redan idag. 


Läs mer och beställ       Smakprov

Sveriges bästa lärare! Maria Wiman
Sveriges bästa lärare 2019

Månadens bok!

Mediepedagogik på barnens villkor

Läs mer

Den synliga förskolan

Vad är en förskola bra för? För vem behöver den finnas? Vad är egentligen ”bra kvalitet”?

Läs mer och beställ       Smakprov

Göra demokrati

Love it! Gillar den konsekventa stränga tonen … så här jobbar vi, så det så! Och det starka ställningstagandet för demokrati för barnen på riktigt. Boken behövs i dessa tider av undervisningserövrande och målfixering. 

Lena Edlund, pedagogisk utvecklare och författare till
"De yngsta barnen och läroplanen"

Läs mer och beställ       Smakprov

Utökad och reviderad utgåva, uppdaterad utifrån Lpfö 18

Det är en stimulerande och tillgänglig bok som ger inspiration och verktyg till verksamma pedagoger som vill utveckla sitt arbete med de minsta barnen i förskolan.

Ulf Mårtensson, Bibliotekstjänst                     Läs mer och beställ       Smakprov

Utforska digitala verktyg

Annas bok sticker ut i en tid då bok efter bok släpps med enkla tips o trix för hur man ska digitalisera sin verksamhet vilket lätt genererar ett ogenomtänkt görande!

Erika Kyrk Seger
Läs mer och beställ       Smakprov

Olsson skriver föredömligt om hur beprövad erfarenhet kan bidra till måluppfyllelsen i lärares kärnuppdrag. 

Linus Björk, Bibliotekstjänst

Läs mer och beställ       Smakprov

Bokstavstema i förskoleklass

Boken, med luftig layout och disposition, är rikt illustrerad med stora färgfoton. Det är en tydlig och mycket inspirerande handbok för kreativt temaarbete i förskoleklass. 

Eva Lexell Törnblom, Bibliotekstjänst

Läs mer och beställ       Smakprov

 

Fritidspedagogiskt lärande

 

Leda och lära tillsammans

 

 

Bokomslag till Skolan i en digital omvärld med grafisk illustration (skola, dator, surplanta mm)

Bokomslag till Slöjd i en digital skola, broderat av Eva Söderberg (lärare i slöjd).

 

navigera_start

psykologi_for_klassrummet_start

 

 

motet_med_texten_start

 

ute_aret_runt_start

 

Samarbetspartners

ForskULlogga_forskningforlararelärarfortbildninglektionsbanken
 
 

Mässor och konferenser