Sveriges främsta pedagoger ger dig nya lösningar - kompetensutvecklas med en bokcirkel!

Boken Riskfylld lek och undervisning, av Suzanne Axelsson, är en bok som innehåller relevanta reflektionsfrågor. De utgör en bra grund för en lärande bokcirkel inom området lek och undervisning kopplat till bland annat risktagande, tillit, respekt och autonomi.

Att starta en bokcirkel går både snabbt och lätt. Men som alltid så är en bra planering grunden till ett lyckat resultat, så här följer några tips.

Varmt lycka till!

Så här fungerar det:

Förbered bokcirkeln/bokcirklarna genom att sätta ramarna för satsningen:

Mål

Varför starta en bokcirkel? Vad skulle vara ert mål med just den här bokcirkeln?

Deltagare

 

Hur många ska ingå i varje cirkel? Ett arbetslag, en avdelning eller hela förskolan?

Samtalsledare och sekreterare

 

Vem leder samtalet och fördelar ordet så att alla kommer till tals?
Vem noterar, summerar tankar, idéer och förslag att arbeta vidare med?

Tidsplan

 

Vilken ambitionsnivå har vi vad gäller tid? Hur mycket tid kan vi avsätta till lärande - läsande och reflektion och när ska vi vara i mål?
För en gemensam reflektion efter varje kapitel, krävs åtta reflektionstillfällen.

Tid och plats i kalendern

 

När och var ska den individuella läsningen och de gemensamma reflekterande samtalen ske?

Beställ varsin bok till alla som ska delta

 

Att ge varsitt exemplar till alla som deltar i bokcirkeln är förstås en värdefull investering och en viktig pusselbit för det hållbara lärandet. Vid beställning av fler än 20 böcker så får du 20% rabatt i lärarförlagets webbshop. Koden är Bokcirkel20. Beställ här>>

Sätt igång att läsa, reflektera, inspireras och utvecklas!

 

När du gått igenom ovanstående har du en bra grund för bokcirkelarbetet. Det här är ett inspirerande sätt att få fart på det kollegiala lärandet. Men glöm inte att ta vara på resultatet av alla era gemensamma reflektioner, er nya idéer och den energi som föds under processen.

Reflektionsfrågor kan du ladda ner här till höger på sidan. >>

Lycka till!

Att lära av andra och lära tillsammans är både inspirerande och hållbart.

Att använda boken som bas för individuell kompetensutveckling är sedan länge både uppskattat, kostnadseffektivt och hållbart ur ett lärande- och förbättringsperspektiv. Men varför inte maximera effekten genom att läsa och reflektera tillsammans?

När vi lär, inspireras, tänker och reflekterar tillsammans - det är då vi framkallar den där extra kraften och energin i förbättringsarbetet. 

För att besvara reflektionsfrågor behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss. Därför är bokcirkeln genialisk. Reflektionsfrågor finns i boken, men också att ladda ner i pdf-form.