Utvecklingsinspiration för dig som arbetar i förskolan

Nyhet: De yngsta barnen och värdegrunden

Nu är den här: Lena Edlunds tredje bok i triologin om förskolans yngsta barn. Först ut var läroplanen som följdes upp av undervisningen. Nu tar hon sig an den stora frågan om förskolans roll i formandet av framtidens demokratiska samhälle. Är du nyfiken på att undersöka hur vi kan utveckla vårt arbete med De yngsta barnen och värdegrunden så är detta boken du behöver!

  • Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor tillsammans med de yngsta barnen?
  • Hur kan vi kritiskt granska våra normer och värderingar i arbetslaget?
  • Hur kan vi förbättra samarbetet med vårdnadshavarna genom att arbeta med våra värderingar
Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Ny modell för att utveckla språkstödet på vetenskaplig grund, mitt i vardagen!

För att kunna stödja barns språkutveckling på bästa sätt behöver man som pedagog bli medveten om vilka insatser som gör störst skillnad och vad man kan förbättra.

Här har de två forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg, i nära samarbete med två förskolor, tagit fram ett praktiskt verktyg som arbetslagen har använt för att utveckla ett språkstödjande arbetssätt genom aktionsforskning. Det är anpassat för att kunna användas i förskolor runt om i Sverige.

Lär dig hur du använder ELSA-modellen i den nya boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning släpps i juni - förbokas nU!

Se filmen ...

Känns det komplicerat att undervisa om mångfald och demokrati?

”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.” (Lpfö18, s. 5)

Även om viljan finns kan det vara svårt att hitta konkreta sätt att ta upp sådana frågor tillsammans med barnen – särskilt om vare sig barn eller pedagoger har egna erfarenheter av andra kulturer än den traditionellt svenska. Hur gör man - ska man betona likheter eller visa upp olikheter?

Vi gör olika - undervisning om mångfald och demokrati i förskolan är en ögonöppnare som ger nya perspektiv på begrepp som mångfald, demokrati och normkritik i förskolan. Boken ger praktiska exempel och relevant teori/forskning. Författarna berättar om hur de har genomfört ett projekt om högtider och firanden på en förskola där några pedagoger, men få av barnen, hade egen erfarenhet av andra kulturer än den traditionellt svenska. När barnen får syn på sina egna och andras traditioner upptäcker de vad som är lika och olika.

Varsamt och nyfiket

Varsamt och nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan

Fler perspektiv på hållbar utveckling

"Bokens resa tar oss mellan olika hållplatser såsom relationella värden, ekonomiska aspekter och ekologiska perspektiv. Författarnas olika ingångar i ämnet bildar tillsammans en helhet som beskriver verksamhetsnära arbetssätt som får mig inspirerad till att starta nya projekt som innefattar nya arbetssätt. Ett flertal levande projekt finns beskrivna i boken, här blir jag bjuden på bilder som inspirerar och matriser och tankekartor som får mig att vilja ta mig an utmaningen med Hållbar Utveckling omedelbart."
Caroline Moberg, pedagogista och biträdande rektor

Det är Erika Wallin, förskolläraren, utvecklingsledare och Lärarfortbildnings uppskattade fortbildare som är redaktör för antologin Varsamt & Nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan. Tillsammans med sina medförfattare ger hon dig en mängd olika perspektiv på frågan om hållbar utveckling. Det handlar inte bara om det ekologiska utan författarna tittar också nyfiket på ämnet ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Nya Pedagogisk miljö i tanke och handling är här!

Samtliga kapitel har setts över med tanke på aktuella styrdokument och ny forskning. Fyra kapitel är helt nyskrivna. En antologi med 16 namnkunniga forskare och förskollärare med Linda Linder som redaktör. En bok som inte bara ska läsas en gång. Den ska bläddras i om och om igen. Bli nött, sliten och älskad. Precis som den första versionen som kom ut 2016. Det här är boken som bara måste finnas i din bokhylla. 

Beställ boken här

Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Förskollärarna Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten från Västerås brinner för barns språkutveckling i allmänhet och för de yngsta i synnerhet. I nya boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta så delar de generöst med sig av sina uppfinningsrika idéer. De har fått Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt arbetssätt, väl grundat i teori och forskning. 

"Författarna bjuder på många konkreta och inspirerande exempel på språkrika miljöer. Boken hjälper dig att förstå din roll som språklig förebild och ger dig många redskap hur du kan utveckla språkstimulerande samspelssituationer med barnen. Jag rekommenderar varmt alla inom förskolan att läsa Språkrika lärmiljöer. Boken är lättläst, konkret och väl förankrad i teorin." 
Pernilla Unevik

Den röda tråden

Lena Edlund lyfter fram den röda tråden

Förskolan ska stå för kontinuitet och progression i barns utveckling. Det står i läroplanen – men hur gör man rent konkret?

Lena Edlund har 30 års erfarenhet av arbete i förskolan och är författare till bland annat De yngsta barnen och läroplanen. I den här antologin samlar hon elva förskollärare och forskare, som alla bidrar med sina erfarenheter om hur förskolan kan bidra till progression i lärandet och till en bra start för alla barns utbildning.

Läs mer och köp Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan här