Nyhet 2023

Äntligen: Riskfylld lek och undervisning av Suzanne Axelsson

Betyg 5 - Briljant! 
BTJ-häftet nr 8, 2023

Det här är en av 2023 års mest spännande nyheter. En sån bok som du måste ha!

Vi har inte sällan både känslor och värderingar kring det här med risker. Men barn behöver testa sina förmågor för att förstå vad de kan och vad de behöver lära sig och öva på. Att ta en risk kan vara att utvecklas.

I boken utforskar Suzanne Axelsson lek, risk och undervisning utifrån olika perspektiv. Hon presenterar vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder. Läs mer och beställ boken här >>

Toppbetyg för Marie Erikssons nya bok: Språkets alla möjligheter

Betyg 5 - Briljant! 
BTJ-häftet nr 9, 2023

Hon är tillbaka, Marie Eriksson, en av Lärarförlagets mest uppskattade författare genom åren. Med böcker som Barnbokens magi, Med luppen på verksamheten, Naturvetenskap och matematik samt Musik i förskolan har hon nått mängder av läsare genom åren. Den här gången är det paletten av verktyg för att lyckas med språkutvecklingen som hon tar sig an. Språkets alla möjligheter är bokens namn och den skvallrar också om mångfalden av arbetssätt som vi använder idag. Vad kan vi lära av varandra här? En bok som tar barnens språkande på största allvar. 
Läs mer och beställ boken här!>>

Nyhet: Hitta balansen i ditt ledarskap

Betyg 4 - Mycket bra! 
BTJ-häftet nr 2, 2023

Anna Lund har fått mycket uppmärksamhet för sina insatser som chef och ledare varit nominerad i bl a Årets rektor och Årets hjälte samt fick 2021 ett hedersomnämnande inom ramen för Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2021. 

Hon är ung, framgångsrik och tvekar inte att tänka utanför boxen. I sitt arbete som rektor har hon hittat receptet på balans mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Denna ekvation är svår och kan leda till att man lyckas bättre med det ena eller det andra. I Anna Lunds bok Att leda en lärande förskola kan du läsa mer om detta men också om hur du kan utvecklas som ledare.

 Anna är också aktuell med en 3-dagars kurs hos Lärarfortbildning. Läs mer om kursen och anmäl dig. (Boken ingår i kursavgiften.)

Säljstart i april: Det hållbara arbetslaget

Stress, personalbrist och personalrörlighet - det är problem som många förskolor brottas med. Risken är stor att detta påverkar arbetsglädjen. Så vad kan vi göra åt problemen? 

Hälsocoachen, med bred erfarenhet från förskolan, Camilla Vahlberg, har med ambitionen att öka arbetsglädje samlat konkreta redskap som möjliggör både utveckling av hälsa och kvalitet i professionsutövandet hos arbetslag, team och individ på förskolan. Nyckelorden är samspelskompetens och självledarskap. Det här är en bok att se fram emot... i april! Läs mer om boken Det hållbara arbetslaget här>>

De yngsta och värdegrunden gör triologin komplett

Lena Edlund är aktuell med en ny bok i triologin om de yngsta barnen: De yngsta barnen och värdegrunden.
I arbetet med värdegrunden är det t ex viktigt att ha en lyhördhet för barnets känslor, såväl positiva som negativa. Alla känslor behöver accepteras, respekteras och bekräftas. För att ge god omsorg krävs uppmärksamhet och närvaro för att säkerställa att barnen inte skadar sig och att de får sina fysiska behov tillfredsställda. Men det handlar också om att vara emotionellt närvarande och värna om skratt och glädje.
Vill du att Lena Edlund kommer och föreläser hos er?
Du vet väl att du genom Lärarfortbildning kan boka en föreläsning eller hel fortbildningsdag med fokus på förskolans yngsta? Läs mer här>>
Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Ny modell för att utveckla språkstödet på vetenskaplig grund, mitt i vardagen!

För att kunna stödja barns språkutveckling på bästa sätt behöver man som pedagog bli medveten om vilka insatser som gör störst skillnad och vad man kan förbättra.

Här har de två forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg, i nära samarbete med två förskolor, tagit fram ett praktiskt verktyg som arbetslagen har använt för att utveckla ett språkstödjande arbetssätt genom aktionsforskning. Det är anpassat för att kunna användas i förskolor runt om i Sverige.

Lär dig hur du använder ELSA-modellen i den nya boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning!

Lek och hållbar utveckling hör ihop

"En nyanserad, bred och fördjupad bild av vad ett hållbart förhållningssätt o arbetssätt innebär i förskolan"

När vi breddar perspektiven på hållbar utveckling så väcks nyfikenheten. Hållbar utveckling handlar inte om att barnen ska rädda världen, det handlar om vårt förhållningssätt och att vi behöver tänka till kring våra arbetssätt. Varsamt och nyfiket kan vi hitta sätt att förhålla oss till livet - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Einstein lär ha sagt "Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka."

Det "lilla" medvetandet i vår vardag kan göra stor skillnad. T ex är leken en viktig ingrediens i hållbar utveckling. Här kan barnen få möjlighet att träna på att uppmärksamma och lyssna in varandra, samspela och påverka. För social hållbar utveckling handlar bl a om att få uttrycka sin mening, få sin åsikt hörd, få känna social trygghet och få göra motstånd. Följ med ner i förskolans vardag när Erika Wallin berättar om hur hon arbetar för att få lek och hållbar utveckling att hänga ihop. Läs mer>>

Boken heter Varsamt och nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan

Se filmen ...

Känns det komplicerat att undervisa om mångfald och demokrati?

”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.” (Lpfö18, s. 5)

Även om viljan finns kan det vara svårt att hitta konkreta sätt att ta upp sådana frågor tillsammans med barnen – särskilt om vare sig barn eller pedagoger har egna erfarenheter av andra kulturer än den traditionellt svenska. Hur gör man - ska man betona likheter eller visa upp olikheter?

Vi gör olika - undervisning om mångfald och demokrati i förskolan är en ögonöppnare som ger nya perspektiv på begrepp som mångfald, demokrati och normkritik i förskolan. Boken ger praktiska exempel och relevant teori/forskning. Författarna berättar om hur de har genomfört ett projekt om högtider och firanden på en förskola där några pedagoger, men få av barnen, hade egen erfarenhet av andra kulturer än den traditionellt svenska. När barnen får syn på sina egna och andras traditioner upptäcker de vad som är lika och olika.

Nya Pedagogisk miljö i tanke och handling är här!

Samtliga kapitel har setts över med tanke på aktuella styrdokument och ny forskning. Fyra kapitel är helt nyskrivna. En antologi med 16 namnkunniga forskare och förskollärare med Linda Linder som redaktör. En bok som inte bara ska läsas en gång. Den ska bläddras i om och om igen. Bli nött, sliten och älskad. Precis som den första versionen som kom ut 2016. Det här är boken som bara måste finnas i din bokhylla. 

Beställ boken här

Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Förskollärarna Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten från Västerås brinner för barns språkutveckling i allmänhet och för de yngsta i synnerhet. I boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta så delar de generöst med sig av sina uppfinningsrika idéer. De har fått Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt arbetssätt, väl grundat i teori och forskning. 

Boka Moa och Emilia för en egen föreläsning!
Du vet väl att du kan boka en föreläsning om språkrika lärmiljöer exklusivt till er arbetsplats? Läs mer här>>

Lena Edlund lyfter fram den röda tråden

Förskolan ska stå för kontinuitet och progression i barns utveckling. Det står i läroplanen – men hur gör man rent konkret?

Lena Edlund har 30 års erfarenhet av arbete i förskolan och är författare till bland annat De yngsta barnen och läroplanen. I den här antologin samlar hon elva förskollärare och forskare, som alla bidrar med sina erfarenheter om hur förskolan kan bidra till progression i lärandet och till en bra start för alla barns utbildning.

Läs mer och köp Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan här