Utvecklingsinspiration för dig som arbetar i förskolan

Välkommen till webbinar med Moa och Emilia!

Torsdag den 6 oktober har du möjlighet att lyssna, lära och framför allt inspireras av förskollärarna Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas. De är kända för att vara uppfinningsrika och kreativa när det gäller att sätta fart på språkandet hos förskolans yngsta barn. 

Under webbinaret ställer vi tre frågor till dem:

  • Hur blir man en språkmotor?
  • Hur kan kan jag som pedagog utmana barnen i språkutvecklingen?
  • Finns det ett konkret verktyg som jag kan börja använda i morgon?

Ta vara på tillfället och lär dig mer om det här spännande arbetssättet. Boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta släpps i augusti, men du kan förhandsboka den redan nu i vår webbshop!

Läs mer om webbinaret och anmäl dig här>>

Oktobererbjudande på triologin om de yngsta

Lena Edlund är aktuell med en ny bok i triologin om de yngsta barnen: De yngsta barnen och värdegrunden. Det firar vi lite extra i oktober och ger alla 20% rabatt på alla tre böckerna. Koden du anger i webbshopen är: Deyngsta20 
I arbetet med värdegrunden är det t ex viktigt att ha en lyhördhet för barnets känslor, såväl positiva som negativa. Alla känslor behöver accepteras, respekteras och bekräftas. För att ge god omsorg krävs uppmärksamhet och närvaro för att säkerställa att barnen inte skadar sig och att de får sina fysiska behov tillfredsställda. Men det handlar också om att vara emotionellt närvarande och värna om skratt och glädje.
Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Karin Rönnerman och Ann Nordberg

Ny modell för att utveckla språkstödet på vetenskaplig grund, mitt i vardagen!

För att kunna stödja barns språkutveckling på bästa sätt behöver man som pedagog bli medveten om vilka insatser som gör störst skillnad och vad man kan förbättra.

Här har de två forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg, i nära samarbete med två förskolor, tagit fram ett praktiskt verktyg som arbetslagen har använt för att utveckla ett språkstödjande arbetssätt genom aktionsforskning. Det är anpassat för att kunna användas i förskolor runt om i Sverige.

Lär dig hur du använder ELSA-modellen i den nya boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning!

Varsamt och nyfiket

Varsamt och nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan

Lek och hållbar utveckling hör ihop

"En nyanserad, bred och fördjupad bild av vad ett hållbart förhållningssätt o arbetssätt innebär i förskolan"

När vi breddar perspektiven på hållbar utveckling så väcks nyfikenheten. Hållbar utveckling handlar inte om att barnen ska rädda världen, det handlar om vårt förhållningssätt och att vi behöver tänka till kring våra arbetssätt. Varsamt och nyfiket kan vi hitta sätt att förhålla oss till livet - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Einstein lär ha sagt "Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka."

Det "lilla" medvetandet i vår vardag kan göra stor skillnad. T ex är leken en viktig ingrediens i hållbar utveckling. Här kan barnen få möjlighet att träna på att uppmärksamma och lyssna in varandra, samspela och påverka. För social hållbar utveckling handlar bl a om att få uttrycka sin mening, få sin åsikt hörd, få känna social trygghet och få göra motstånd. Följ med ner i förskolans vardag när Erika Wallin berättar om hur hon arbetar för att få lek och hållbar utveckling att hänga ihop. Läs mer>>

Boken heter Varsamt och nyfiket - vägen till hållbar utveckling i förskolan

Se filmen ...

Känns det komplicerat att undervisa om mångfald och demokrati?

”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.” (Lpfö18, s. 5)

Även om viljan finns kan det vara svårt att hitta konkreta sätt att ta upp sådana frågor tillsammans med barnen – särskilt om vare sig barn eller pedagoger har egna erfarenheter av andra kulturer än den traditionellt svenska. Hur gör man - ska man betona likheter eller visa upp olikheter?

Vi gör olika - undervisning om mångfald och demokrati i förskolan är en ögonöppnare som ger nya perspektiv på begrepp som mångfald, demokrati och normkritik i förskolan. Boken ger praktiska exempel och relevant teori/forskning. Författarna berättar om hur de har genomfört ett projekt om högtider och firanden på en förskola där några pedagoger, men få av barnen, hade egen erfarenhet av andra kulturer än den traditionellt svenska. När barnen får syn på sina egna och andras traditioner upptäcker de vad som är lika och olika.

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Nya Pedagogisk miljö i tanke och handling är här!

Samtliga kapitel har setts över med tanke på aktuella styrdokument och ny forskning. Fyra kapitel är helt nyskrivna. En antologi med 16 namnkunniga forskare och förskollärare med Linda Linder som redaktör. En bok som inte bara ska läsas en gång. Den ska bläddras i om och om igen. Bli nött, sliten och älskad. Precis som den första versionen som kom ut 2016. Det här är boken som bara måste finnas i din bokhylla. 

Beställ boken här

Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

Förskollärarna Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten från Västerås brinner för barns språkutveckling i allmänhet och för de yngsta i synnerhet. I nya boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta så delar de generöst med sig av sina uppfinningsrika idéer. De har fått Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt arbetssätt, väl grundat i teori och forskning. 

"Författarna bjuder på många konkreta och inspirerande exempel på språkrika miljöer. Boken hjälper dig att förstå din roll som språklig förebild och ger dig många redskap hur du kan utveckla språkstimulerande samspelssituationer med barnen. Jag rekommenderar varmt alla inom förskolan att läsa Språkrika lärmiljöer. Boken är lättläst, konkret och väl förankrad i teorin." 
Pernilla Unevik

Den röda tråden

Lena Edlund lyfter fram den röda tråden

Förskolan ska stå för kontinuitet och progression i barns utveckling. Det står i läroplanen – men hur gör man rent konkret?

Lena Edlund har 30 års erfarenhet av arbete i förskolan och är författare till bland annat De yngsta barnen och läroplanen. I den här antologin samlar hon elva förskollärare och forskare, som alla bidrar med sina erfarenheter om hur förskolan kan bidra till progression i lärandet och till en bra start för alla barns utbildning.

Läs mer och köp Den röda tråden – om progression och likvärdighet i förskolan här